Tato mocná prorocká prohlášení vydaná z Akášického zdroje byla zcela konkrétní a informovala nás o tom, že čas Mistrova návratu bude rozpoznán poté, co bude Jeho poznání rozšířeno do světa. Jejich prostřednictvím překoná Satanův globální systém kontroly a vydá svůj rozsudek (Čtení 364-8):

Otázka: Vysvětlete prosím, co je míněno slovy "bude chodit a mluvit s lidmi všech podnebí". Znamená to, že se zjeví mnoha lidem najednou, nebo se zjeví různým národům během dlouhého období?  

Odpověď: Jak je uvedeno, po tisíc let bude chodit a hovořit s lidmi všech podnebí. Pak ve skupinách, v masách, a pak budou tisíc let vládnout prvnímu vzkříšení; tehdy totiž dojde k podstatným změnám. Tak, jak seděl na mírové konferenci v Ženevě, v srdci a duši muže, kterého mnozí nepovažovali ani za mimořádně zbožného člověka; přesto byl vzkříšen pro určitý účel a rozhodl se spíše být kanálem Jeho myšlenek pro svět. Tak, jak tomu bylo, tak tomu bude až do doby, která je stanovena. Jak bylo dáno od Něho, nebylo dáno člověku, aby znal čas nebo dobu konce, ani člověku -s výjimkou toho, že se tvoří kanálem, skrze nějž může mluvit. Jistě, jak muž, tak žena, neboť jak je dáno od počátku, jsou jedno. Ne však tak, jak člověk počítá jednotu z materiálního hlediska. Spíše z toho, jak dal: "Kde jsou ti tvoji pronásledovatelé?".  "Nikdo, Pane."  "Ani já tě neodsuzuji. Už nehřeš."  Ve vyhledávání těch, kdo, kde a kdy mluví nebo mluvil mezi lidmi, s lidmi nebo skrze lidi: "Po jejich ovoci je poznáte." A tak je poznáte.

Ti, kdo přinášejí více spravedlnosti, jsou děti víry, naděje, lásky. Tito tři; a činí tak v hmotném světě, Otec, Syn, Duch svatý. Buď tedy kanálem, který může často chodit s Tím, který nedal nic jiného než: "Ať se vaše srdce neznepokojuje a nebojí se. Ať tvá pravice neví, co dělá tvá levice." Ať se tvá pravá ruka nedozví, co dělá levá. Spíše se odevzdej tomu, abys den za dnem usiloval o poznání Otcovy vůle, jak se projevila v Něm a jak se může projevit v Tobě, neboť On tě nenechá opuštěného, ale

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.

Další díly