ANALÝZA: BIDEN SCHVÁLIL SOUHRNNÝ ZÁKON, KTERÝ ZAHRNUJE FINANCOVÁNÍ "ÚŘADU PRO UFO" NEBOŤ PŘIBÝVAJÍ DŮKAZY, KTERÉ NAZNAČUJÍ, ŽE "UAP/UFO" NEJSOU POZEMSKOU TECHNOLOGIÍ PROTIVNÍKA

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

07.05.2022 Společnost

Prezident Joe Biden podepsal souhrnný zákon, který financuje federální výdaje do konce stávajícího fiskálního roku, což zahrnuje i peníze vyčleněné pro nový úřad "UAP/UFO". Tento krok představuje pro "Úřad UAP/UFO" velký milník, a to uprostřed obav z pomalého tempa jeho zavádění, které má splnit záměr Kongresu. A v návaznosti na komentáře senátorky Kirsten Gillibrandové a nový zákon o "Autorizaci zpravodajských služeb" (Intelligence Authorization Act, IAA) (který byl schválen jako součást souhrnného zákona) je "OUSD(I&S)" pod stále větším tlakem. Mark Warner (Dem.) a místopředseda Marco Rubio (Rep.) ze senátního výboru pro zpravodajské služby na svých internetových stránkách zdůraznili, že IAA podpoří "úsilí IC o vyhodnocení neidentifikovaných leteckých jevů (UAP/UFO), přičemž bude dále vycházet z práce pracovní skupiny pro UAP".

Jeden zdroj z "Ministerstva obrany" uvedl:

"Konečně jsme se dostali do bodu, kdy je nutné rozhodnout o budoucnosti AOIMSG." (Skupina pro synchronizaci identifikace neznámých vzdušných objektů).

Kongresman Tim Burchett prohlásil:

"V souvislosti s tím, že se jedná o leteckou akci, která se týká letounů AIMOIS, je třeba zdůraznit, že se jedná o letoun, který se nachází na území USA: "Nepřekvapilo by mě, kdyby z nadcházející zprávy Pentagonu vyplynulo, že jeho vyšetřování má zpoždění." Je také stále zřejmější, že UAP nemusí pocházet z Ruska nebo Číny, jak se naznačuje v rámci předběžného hodnocení UAP z června 2021. V únoru 2022 deník Washington Post uvedl, že ruský dron sestřelený ukrajinskými silami byl složen z technologie "vyrobené půl tuctem západních společností".

---------------------------

 

Dnes americký prezident Joe Biden podepsal souhrnný zákon, který financuje federální výdaje do konce současného fiskálního roku, včetně 782,5 miliardy dolarů na obranu, což zahrnuje peníze (i když nebyla potvrzena žádná částka) vyčleněné pro nový "Úřad pro neidentifikované letecké jevy" (UAP), uzákoněný Kongresem v rámci NDAA 2022, známý jako "Airborne Object Identification and Management Synchronization Group" neboli AOIMSG. Tento krok představuje velký milník pro AOIMSG, a to uprostřed možných obav z pomalého tempa jejího zavádění, aby se naplnil záměr Kongresu. Minulý měsíc mluvčí Pentagonu - Susan Gough potvrdila deníku "Liberation Times", že narušení ze strany "UAP/UFO" se stále vyšetřuje na úrovni roku 2021, a uvedla:

 "Převádíme poslání bývalé operační skupiny UAP na AOIMSG. Ačkoli se jedná o pokračující usnesení, zkoumání a analýza vniknutí UAP do vzdušného prostoru zvláštního určení pokračuje na úrovni fiskálního roku 2021."

Gough se prozatím nechce dále vyjadřovat, dokud náměstkyně ministra obrany Kathleen Hicks neschválí prováděcí pokyny pro skupinu AOIMSG, které byly vypracovány v souladu se záměrem Kongresu. Vina za jakýkoli vnímaný pomalý pokrok může padnout na vrub "Úřadu náměstka ministra obrany pro zpravodajství a bezpečnost" (OUSD(I&S), kde AOIMSG v současnosti sídlí. Nedostatek pokroku však nemusí být způsoben údajným historickým odporem OUSD(I&S) k transparentnosti, který vyústil v rezignaci bývalého ředitele AATIP Lue Elizonda. Elizondo totiž nedávno prohlásil, že v rámci OUSD(I&S) převažují racionálnější představy. Lze spekulovat o tom, že OUSDI(I&S) jako úřad pro dohled není dostatečně vybaven k tomu, aby splnil záměr Kongresu.

Prezident Biden podepisuje nový zákon o financování

A po nedávných komentářích senátorky Kirsten Gillibrandové a představení nového "Zákona o autorizaci zpravodajských služeb" (Intelligence Authorization Act, IAA) (který byl schválen jako součást souhrnného zákona) se OUSD(I&S) může ocitnout pod stále větším tlakem. OUSD(I&S) AOIMSG nyní musí připravovat čtvrtletní zprávy o UAP (první má být předložena 13. června 2022), a to vedle pololetních brífinků a odtajněné výroční zprávy  "NDAA 2022". Senátorka Gillibrandová bude mezitím chtít udržovat tlak tím, že bude trvat na tom, aby UAP byla jedním z hlavních bodů agendy nového generálního inspektora "Ministerstva obrany", jak je patrné z jejího nedávného výslechu nominovaného Roberta Storcha. Za zmínku stojí, že předseda Mark Warner (Dem.) a místopředseda Marco Rubio (Rep.) senátního výboru pro zpravodajské služby na svých internetových stránkách zdůraznili, že IAA bude podporovat "úsilí IC (zpravodajské komunity) o vyhodnocení neidentifikovaných leteckých jevů (UAP), přičemž bude dále navazovat na práci pracovní skupiny pro UAP". A tento výbor, kromě dalších, bude tento měsíc očekávat první utajovanou informaci o UAP od AOIMSG.

V rozhovoru pro "Liberation Times" se k tomu vyjádřil zastánce transparentnosti UAP, kongresman Tim Burchett (Rep.):

"Nepřekvapilo by mě, kdyby nadcházející zpráva Pentagonu ukázala, že jeho vyšetřování má zpoždění."

Názor kongresmana Burchetta mohou sdílet i další volení zástupci. Ačkoli lze také namítnout, že OUSD(I&S) může dosáhnout smysluplného pokroku až po podpisu souhrnného zákona. V rozhovoru pro "Liberation Times" zdroj z "Ministerstva obrany" naznačil, že Bidenovo schválení souhrnného zákona znamená pro OUSD(I&S) rozhodující nebo zlomový okamžik, a poznamenal k tomu následující:

"Konečně jsme se dostali do bodu, kdy je nutné rozhodnout o budoucnosti AOIMSG. Jakmile POTUS podepíše nový souhrnný zákon v hodnotě 1,5 bilionu dolarů, budou zahájeny procesy k zahájení přidělování finančních prostředků. Toto financování poskytne novému úřadu možnost začít realizovat náborové akce a akvizice. Přetrvávající otázkou je, zda má OUSD(I&S) po získání finančních prostředků plán, jak splnit požadavky a záměry, které Kongres definoval."

Zdá se, že trpělivost politiků, kteří budou chtít vidět pokrok před zveřejněním odtajněné zprávy UAP, jež se očekává v říjnu 2022, a před volbami v polovině volebního období, které by mohly změnit i složení výborů, je tenká. Částka vyčleněná na AOIMSG není známa, protože konkrétní dolarové částky na konkrétní programy související se zpravodajskými službami se ve veřejných návrzích zákonů neobjevují - Kongres svá přání spíše sdělí v utajovaných podmínkách.

Rostoucí pochybnosti, že UAP může pocházet z Ruska nebo Číny

Stále více se také ukazuje, že UAP nemusí pocházet z Ruska nebo Číny, jak bylo naznačeno v rámci předběžného hodnocení UAP z června 2021. V únoru 2022 deník "Washington Post" uvedl, že ruský dron sestřelený ukrajinskými silami byl složen z technologie "vyrobené půl tuctem západních společností". Vyšetřovatel Damien Spleeters ze skupiny "Conflict Armament Research" (CAR) se pro "Washington Post" vyjádřil, že bez těchto dílů by pro Rusko bylo "určitě mnohem obtížnější drony vyrábět a provozovat". Pro USA, jejichž "Ministerstvo obrany" a zpravodajská komunita přesně předpověděly vývoj ohledně ruské invaze na Ukrajinu, to není žádné překvapení. V rozhovoru pro "Liberation Times" to komentoval zdroj z "Ministerstva obrany":

"Pan Elizondo již dříve uvedl, že nikdo v Pentagonu skutečně nevěřil, že se jedná o ruskou nebo čínskou technologii. Toto tvrzení je ilustrováno probíhající krizí na Ukrajině. Ruské bezpilotní letouny byly ukrajinskými silami snadno neutralizovány. V ruských bezpilotních technologiích prostě nevidíme žádný obrovský skok. Případně Ukrajina využívá turecké bezpilotní letouny TB2, které způsobují ruským silám vážné škody. Tato probíhající ukázka poskytuje další důkaz, že technologie, které předvádějí některé UAP, nejsou schopnostmi v rámci ruského arzenálu. Ruská invaze na Ukrajinu zdůraznila, jak přesná a uvědomělá je zpravodajská komunita USA, nedošlo k žádnému překvapení. Rusko a Čína jednoduše nemají ve svém arzenálu nic se stejnými nebo podobnými schopnostmi, jaké mají některé UAP, které jsme viděli."

Kongresman Tim Burchett souhlasí s hodnocením, že UAP nemusí odrážet ruskou technologii, a prohlásil:

"Kdyby UAP byly ruskou technologií, Vladimir Putin by je proti nám už dávno použil."

Při dalším zkoumání tématu, zda UAP mohou odrážet protivníkovu technologii, hovořily "Liberation Times" s leteckým expertem, který pracuje v obranném průmyslu a který nám poskytl následující komentář:

"Objevilo se mnoho návrhů, že pozorování UAP jsou způsobena systémy zahraničního protivníka z Číny, Ruska nebo jiných zemí, jako je Írán".

Zpráva UAPTF to zmiňuje jako jedno z možných vysvětlení. Pokud se však zaměříme na 18 incidentů, u nichž UAPTF uvedla, že UAP vykazovaly pokročilou technologii, například vysokou rychlost bez rozeznatelných pohonných prostředků, mám velký problém přiřadit tato setkání zahraničním protivníkům. Ti prostě nemají takovou technologii. Vezměme si ruské bezpilotní letouny nad Ukrajinou. Uvádí se, že elektronika ukořistěných dronů používá součástky většinou vyrobené západními společnostmi. Neznám nikoho, koho by ruská technologie v této válce ohromila.

Takže Rusko vylučuji. Mohla by to být Čína?

Čína technologicky přeskočila Rusko a stává se významným hráčem na poli hypersonických střel. Ale hypersonické střely mají velmi znatelné pohonné prostředky, nemohou zůstat nehybné ve velkém větru a tak dále. Pokud jde o další technologie, Čína stále licencuje anebo přímo nakupuje proudové motory od Ruska. A vsadil bych se, že tyto motory používají západní součástky, stejně jako jejich bezpilotní letouny. Takže si také nemyslím, že by to byla Čína. Dva scénáře, které jsou veřejností nejvíce prosazovány jako drony, jsou události na západním pobřeží, kdy UAP sledovaly naše lodě po několik dní, a události na východním pobřeží, kdy naši piloti hlásili UAP během výcviku na moři mezi severní Floridou a Virginií. Ignorujme technologii a soustřeďme se na události. Jak mohly být tyto "drony" rozmístěny tak blízko USA, aniž by byly odhaleny? Drony na západním pobřeží byly nasazeny v blízkosti skupiny lodí s pokročilými radary a dalšími senzory.

Drony na východním pobřeží se nacházely v přísně monitorovaném omezeném vzdušném prostoru, kde probíhalo cvičení letek F-18. Kdyby byly vypuštěny ze zamaskované nákladní lodi, byly by odhaleny. Možná z ponorky - jako křižující střela v torpédometu? Nebo lépe, z ponorky se speciálními vertikálními odpalovacími trubicemi? Tak jako tak by byly odhaleny, až by se dostaly do vzduchu. A co záchrana? Pokud by přistály zpět na nákladní lodi nebo se snesly na padácích do vody, kde by je vyzvedla ponorka, mohly by být vystopovány až k odpalovací rampě. Kdyby se prostě potopily, některé by se našly. Mohl bych pokračovat dál a dál. Logika pro systémy zahraničních protivníků prostě nedává smysl. Cynici budou tvrdit, že naše vláda lže, aby se ochránila před trapasem, že cizí systémy pronikají do našeho vzdušného prostoru.

Těm říkám, ať se podívají na Ukrajinu. Rusko je nyní ve velmi těžkém boji. Nepoužilo by tyto špičkové systémy, aby si zajistilo výhodu? Nepůjčila by Čína tajně Rusku některé ze svých systémů, aby je otestovala v boji? Myslím, že se musíme poohlédnout někde jinde, a nehodlám se zabývat představou, že patří k nám. To by znamenalo tajně testovat technologie proti našim vlastním námořníkům a pilotům, způsobovat téměř nehody a podílet se na spiknutí s cílem lhát Kongresu.