ALTERNATIVNÍ POHLED NA "RUDÝ POSUV"

Díky diskusím lidí z naprosto odlišných oblastí a s odlišným vědeckým poznáním se v kosmologii a astrofyzice nabízí alternativní vysvětlení známého rudého posuvu. Tato alternativa je v souladu se znalostmi o zeslabování zvuku v různých médiích.

 

Úvod

Všichni jsme ve všech svých myšlenkách ovlivněni znalostmi, které se v průběhu let nashromáždily a činnostmi, postoji a přesvědčením všech, kteří je obklopují. Z toho vyplývá, že takzvaná „konvenční moudrost“ hraje roli ve většině myšlení a může a pravděpodobně i má poněkud dusivý účinek na každého výzkumníka. V krajním případě by dokonce mohla zabránit objevení správného řešení problému. V mnoha případech je tento problém ještě prohlouben trendem přílišné specializace. Pracovníci v jednom oboru si nejsou vědomi vývoje v jiných oblastech či naprosto nevědomí existence tohoto oboru, zejména pokud je sekundární pole v určitém čase mimo módu.

V mnoha ohledech se tato druhá poznámka týká zkoumání zvuku. Většina ví, že se zvuk šíří vlnově a je obeznámena s některými dalšími základními teoriemi, ale tyto znalosti jsou upozaděné a neuvažuje se o jejich možném významu při objasňování vlivů ve zdánlivě nesouvisejících oblastech, jako je například rudý posuv. Na úvod chci poznamenat, že autor nesmírně těží z diskusí s Allanem Sharpem z ropného a plynárenského odvětví v Aberdeenu. Mnoho základních myšlenek pramení z jeho rozsáhlých znalostí v oblasti obecné problematiky zvuku.

V dnešní době se zdá, že veškeré myšlení v kosmologii a astrofyzice je založeno na neotřesitelné víře v Teorii velkého třesku. Tato teorie – nic víc, než teorie – zdá se, že vládne všemu. Lidé, kteří ji žádají, podporují vnější temnotu vědeckého světa, avšak stále mají z prostředků na výzkum obrovský prospěch, což vede k extrémně nákladným experimentům. Jeden nedávný se snaží hledat gravitační vlny vyplývající ze sloučení dvou černých děr. To je zajímavé, protože, jak je vidět z odkazů uvedených v knihách "Exploding" a "Myth", je moderní pojem če

Připojte se mezi
předplatitele a čtěte dál

Celý článek je dostupný pro předplatitele magazínu Matrix 2001. Podpořte tento projekt, připojte se mezi nás a získejte přístup k více než 800 hodinám videa a 11.000 článků. Více informací o registraci a předplatném získáte po kliknutí zde.