ALCHYMIE AGHARTY: ELIXÍRY RASAJANA (6)

Alex Putney

Alex Putney

autor

16.03.2023 Exkluzivně

Tato široce rozšířená a technologicky vyspělá aplikace HHO plazmových žárovek pro UVA fotoaktivaci cinabaru a dalších polovodičových prvků, které jsou v lidském těle přijímány v podobě nanočástic, představuje dosud neznámou techniku osvětlení lidského těla, jak je popsána ve starých posvátných textech. Stejné koncepty, které byly použity v práškových kovových formulích používaných pro výrobu megalitických geopolymerních bloků s polovodičovými vlastnostmi pro chrámové stavby, byly požity pro lidské zdraví a dlouhověkost. Tuto základní koncepci vyjadřuje starobylé přísloví: "Udělej si z těla chrám", na které odkazují prostá slova Siddhy Bokara:

"Byly časy, kdy jsem tělem pohrdal, ale pak jsem v něm spatřil Boha. Uvědomil jsem si, že tělo je chrámem Páně, a tak jsem ho začal chránit s nekonečnou péčí."

Ačkoli tyto věty četli mnozí, vyplývá z nich jen málo poznatků pro nedostatek posvátných znalostí týkajících se božského umění vytvářet rezonanční chrám z litých geopolymerních kamenů a redukovat léčivé minerální sloučeniny pro využití jejich fotoluminiscenčních emisí v lidském těle. Nejstarší formy chrámových praktik civilizace Ohum v dnešním Ekvádoru se drží stejných božských principů, které byly šířeny prostřednictvím dohod o sdílení technologií s vysokou kulturou Atlantidy. Tuto skutečnost dokládá aplikace UVA fluorescenčních posvátných symbolů, které představují minerály nabité inkrustace paleo-sanskrtských artefaktů vykopané v 80. letech 20. století poblíž města La Maná v Ekvádoru (viz.obr. níže). Viditelný efekt těchto artefaktů bylo možné ocenit pouze při osvětlení silnými zdroji UV světla stejných typů plazmových žárovek HHO z křemenného skla, které jsou zobrazeny na mayských, čínských a egyptských uměleckých dílech.

UV fluorescenční vložky La Maná, Ekvádor - více jak 13 000 př. n.l.

Rasajána je sanskrtské slovo znamenající "esenciální cesta", které kombinuje slova pro "esenci" (rasa) a "cestu" (ajána). Jedná se o raný lékařský termín siddha, který oz

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.

Další díly