AKTUALIZACE: INTERVIEW S MEHRAN T. KESHE ZE DNE 24. 9. 2012 (video) + VÝZVA DR. KESHE KE VŠEM LIDEM DOBRÉ VŮLE

Vážení přátelé, jsme rádi, že vám můžeme uvést další velmi aktuální video týkající se technologií "Keshe Foundation", a to jako reakci na inspiraci, která nám přišla ze sekretariátu dr. M.T. Keshe. Jsme rádi, že se můžeme s Vámi podělit o nové aktuální informace. Jak víte, blíží se termín velmi důležitého bodu naší mediální spolupráce s panem dr. Keshem a tím je avízovaný druhý rozhovor s tímto vědcem a veskrze velmi pozoruhodným člověkem. I z tohoto důvodu bychom rádi připomněli, že stále máte možnost do naší redakce zasílat Vaše dotazy. Nejkvalitnější z nich pak použijeme a předložíme dr. Keshe.

Před několika hodinami se na jeho internetových stránkách objevil jeho poměrně emotivní projev jak dále postupovat po odevzdání "USB" klíčů vládám. Pro vaši informovanost jsem si dovolil tento materiál přeložit a v plném rozsahu ho nyní zveřejňujeme k prostudování.

Jaroslav Chvátal

---------------------------------------------


"Udržujte spojení s vašimi, ale i jinými zastupitelskými úřady. Lze konstatovat, že jsme dosáhli prostřednictvím našeho přátelského přístupu mnohého, především proto, aby nejen občané těch národů, kteří usilují o naši technologii, ale i další občané z celého světa věděli, co která země dělá pro svůj národ, ale i pro dobro na celém světě.

Naše aktivity mají sjednocující charakter pro lidstvo, a to bez ohledu na hranice jednotlivých národů. A v podstatě i to je cílem naší nadace. Jde nám o sjednocení lidstva v dosahování věčného míru. Toto je nesmírně důležitý faktor. Například, když jste Němec a požádáte italskou ambasádu o patřičné informace, ujistěte se, že pochopili, že tu jde o blaho celého lidstva, a nikoliv pouze jednoho národa. V případě, že tomu tak bude, i vy budete mít užitek z aktivity jiných národů.

Je důležité udržovat kontakt s médii a informovat je aktuálně o nových skutečnostech, stejně tak je třeba informovat vaše politické osobnosti. Takže když dostanete například otázku: Proč je v tomto procesu důležité velvyslanectví? Je třeba odpovědět, že lidé by měli pochopit, že na mezinárodní úrovni je diplomacie vždy na prvním místě. Diplomatické protokoly jsou stejné pro všechny národy, a to se týká i fyzického přemístění záležitostí kolem "USB".

Jakmile dojde k předání "klíče", pak obvykle trvá několik dní, než velvyslanectví vyhotoví oficiální zprávu. Pak je ve hře oficiální předávání práv k duševnímu vlastnictví, a to je proces, který může trvat dva až tři týdny. Takže, jak vidíte, může trvat určitou dobu, než obdržíte nějaké konkrétní informace z prostředí velvyslanectví vašeho státu. Takže i z tohoto důvodu je důležité, abyste zůstali v kontaktu se zastupitelskými úřady a vládami, které by měly být ochotny ke komunikaci.

Není třeba nikoho do ničeho nutit, ale dejte jim vědět, že víte o tomto celosvětovém procesu a že ho podporujete. Dejte jim vědět, že nejste sami, ale že všichni fungujeme jako rodina. Vlády by se ve svých krocích měly cítit bezpečně a měly by vnímat podporu, a naopak lidé toho či onoho národa by měli očekávat, že jejich vláda činí ty správné kroky.

Naše nadace funguje také proto, jelikož se usilujeme změnit strukturu společnosti, a to civilizovaným způsobem prostřednictvím pozitivního způsobu chování, a nikoliv prostřednictvím arogance. Dosáhli jsme bodu, kdy čas dozrál a my všichni musíme pracovat s respektem a v míru, a přesně toto je vizitkou naší nadace a tak to i nadále zůstane. Modlíme se za všechny aktivní jedince, kteří jsou nejen otevřeni přijmout zcela nový druh informací, ale zároveň chtějí mír pro celou lidskou rasu.

Pokud budeme konat v jednotě v přenosu našich idejí, vizí a informací politickým vůdcům všech národů našeho světa, můžeme důležitých cílů dosáhnout v podstatně kratším čase, než prostřednictvím cesty obviňování a vzájemných urážek. Modlíme se za každého vůdce tohoto světa a přistupujeme ke spolupráci s nimi jako přátelé a je vnímáme jako přátele, kteří od nás obdrží dar jako poselství míru. My jsme přesvědčeni o tom, že i ti nejmocnější vůdci tohoto světa budou prostřednictvím své duše reagovat na naši výzvu k světovému míru a sdíleným vědomostem a znalostem.

Lidská bytost má dva body vzájemného spojení - lidské tělo a Duši. S modlitbou vstupujeme do vize skupinových kontaktů na úrovni Duše, přičemž tato aktivita by měla pozitivním způsobem změnit chování člověka na fyzické úrovni. Čas konfliktu je u konce, ale vzdělání a pochopení fungování Duše a těla právě započaly. Během své přednášky dne 21. 9. 2012 v Ninove jsem to vysvětlil na principu "duality". Fyzické tělo je jednou ze součásti systému duality a Duše je pak druhou částí. Jedno bez druhého nemůže fungovat, jinak by inteligentní život nemohl existovat.

Pokud jste z mých spisů pochopili filozofickou i technologickou podstatu věci, přeneste svou pozitivní mysl a část své duše ke svým vůdcům a na oplátku směrem k vám oni budou reagovat pozitivním způsobem. Činnost velvyslanců a vaše aktivita v rámci naší společné agendy jsou nyní velmi důležitým referenčním bodem.

Modlím se za vás všechny a vaše politiky za to, abychom se v krátké době všichni na Zemi dožili míru. Jsem přesvědčen o tom, že po mnoha staletích bojů a konfliktů si to my všichni i naši potomci zasloužíme. Žehnám všem, kteří obdrželi tuto zprávu."

M.T. Keshe


Poznámka: Tento materiál lze pochopitelně volně šířit. Jako zdroj českého překladu uvádějte Matrix-2001.cz

Děkujeme.

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.