!!!!! A je to tady. Unikátní a revoluční metoda Realizace a Tvoření je na světě. Ruský vědecký tým na prahu převratného objevu. I Vy můžete být u toho (1) !!!!

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

16.11.2006 Exkluzivně

    Tak a je to tady!! Ano skutečně jsem musel vyslovit tuto větu. Došlo k události ke které se, podle zpráv jež jsem měl k dispozici od kolegu z Ruska schylovalo již několik let. Ovšem v posledních měsících vše nabralo vysoké tempo. O co jde? O zcela revoluční sérii objevů a revoluci v hyperdimenzionální formě komunikace a programování silou myšlenky.  Když jsem na přelomu tisíciletí absolvoval poměrně velmi náročné školení, které poté v podmínkách České a Slovenské republiky v praxi dostalo podobu unikátní alternativní technologie probouzení skrytých schopností a dispozic člověka pod názvem "Technika Lorean", byl jsem již tenkrát informován o tom, že Rusové pracují na něčem co by tuto věc ještě více posunulo dopředu. Již tenkrát jsem se zaměřil na výzkum lidské myšlenkové energie a na unikátní možnosti, které v sobě skrývá. Bylo potřeba jen odhalit ten nejefektivnější způsob jak technicky převést do praxe sérii prvků s tím spojených. A to se na přelomu tisíciletí podařilo. V roce 2003 jsem poprvé zavedl do praxe tento fenomenální nástroj do praxe i u nás v domácích podmínkách. Od té doby prošlo odborným školením několik set studentů v ČR a SR přičemž u osob, kteří tento nástroj dokázali uvést do praxe ve svém vlastním životě v individuálních podmínkách mám ty nejlepší reference. Jednoznačně se ukazuje, že "Technika Lorean" dokázala v základu v tom nejlepším slova smyslu změnit život k lepšímu u všech těchto jedinců. Již před několika lety kdy jsem se v zahraničí seznámil s mechanismem, který tvoří procedurální i esenciální základ Techniky Lorean jsem tušil, že jsme na počátku zcela nové alternativní disciplíny využívání skrytých schopností mentální energie v praktickém běhu každodenního života. Věděl jsem, že stojím u základu nové vědy třetího tisíciletí. A nyní přichází další posun. Zcela revoluční posun. V následujícím seriálu reportáži Vás seznámím s podrobnostmi.

 

       Pro lepší pochopení celé záležitosti nyní vyjmenuji v několika bodech základní postuláty o které se ve svém koncepci opírá "Technika Lorean". Na těchto postulátech pak byla vytvořená praxe této techniky, kterou vyučuji v ČR a SR.

 

1)        Existují dvě základní formy vědomí. Fyzické Vědomí a HP Vědomí

 

2)        V prehistorických dobách byla HP složka aktivní a dominantně využívaná

 

3)      Jedním z důležitých biologických nástrojů aktivující HP složku vědomí je ta část mozku, která se nazývá neocortex

 

4)    Fyzické vědomí používá dominantně nejméně efektivní formu paměti, která se jmenuje pojmová paměť. Pojmová paměť je také spojená s rozvojem intelektu a technokratického způsobu života

 

5)  HP složka vědomí dominantně využívá nejefektivnější formu paměti, která se jmenuje strukturální čili obrazová. Obrazová paměť je také spojena s nástroji přirozené intuice a umožňuje lidské bytosti se plnohodnotně a harmonicky zapojit do globální rezonance přírodních principů a zákonů makrokosmu a mikrokosmu. To umožňuje danému člověku v maximální míře a efektu nabírat s této energetické studnice přírody, tak aby daný jedinec zažil dostatek na mentální, citově emoční i fyzické úrovni svého života

 

6)    Hp složka vědomí a strukturální čili obrazová paměť využívá unikátní programovou sekvenci Vesmíru (Božský program) k intenzifikaci vývoje a rozvoje ve svém individuálním životě

 

7)    Tento unikátní Vesmírný program je trvale jsoucí a jeho produktem je realitou, kterou žijeme ve svých životech. Tak jako program v elektronickém zařízení vytváří iluzi obrazu a dějů na monitoru počítače, tak tento vesmírný Božský program vytváří realitní projekci všeho co zažíváme a svými smysly přijímáme.

 

8)    Tento Vesmírný program programuje i přírodní principy a zákony. Přírodní principy a zákony podle kterých se moduluje projev, tok a účinky jednotné energie světa jsou tedy produktem toho Vesmírného Božského programu.

 

9)    Jednotlivá informační jádra Vesmírného programu vytváří fyzické vnímatelné markery čili ukazatele. Těmito ukazateli jsou tzv. archetypální projevy Přírody (které lze vnímat v různém projevu všude) a hologramická rezonační struktura reality.

 

10) Technika Lorean umožňuje studentům Vědomě pracovat s Vesmírným Božským programem v souladu s Principy Tvoření a praktickým způsobem aplikovat do různých oblastí svého života přirozené požitky z toho vyplývající jsou-li v souladu s Principy Tvoření.

 

11) Základními aplikačními oblastmi praktického využití schopnosti Tvořit pomocí Vesmírné Božské programovací báze jsou: a) Unikátní poznání sebe sama, svých skrytých schopností a možností včetně jejich realizace v životě, b) Hluboké a kvalitní pochopení světa jehož jsme součástí, jeho role a poslání, c) Vysoce efektivní rozvoj mentální oblasti včetně vizualizačních, asociačních a paměťových schopností, d)Vysoce efektivní rozvoj citově - emoční oblasti, e)Vysoce efektivní rozvoj fyzicko biologického aparátu včetně unikátních alternativních metod léčení, stimulace světlené DNA a masivní rozvoj imunitního systému těla f)Umění modulovat projev energie dle svého přání v okamžikovém efektu pomocí účinků HP složky Vědomí a přímého vstupu do Vesmírného programovacího módu (energetizace, čištění, harmonizace různorodé změny stavu atp.).

 

12) Výše uvedené praktické dovednosti nelze zneužít. Jelikož jakékoliv odchýlení byť sebemenší povahy od univerzálního Principu Tvoření je zablokováno kolektivním Vědomím Vesmíru (Bohem).

 

13) Technika Lorean je postavena na možnostech stimulace HP složky Vědomí a obrazové paměti a světelných sekvencí DNA pomoci praktického využívání strukturálizovaných archetypálních nástrojů a hologramických funkcí Vesmírného programu.

 

       DODATEK: Není jeden Vesmír a v něm miliardy bytostí, ale jsou miliardy bytostí - každá ve svém vlastním Vesmíru. (Tento postulát je nutné velmi dobře pochopit, aby byl náležitě pochopen a doceněn význam a dosah Techniky Lorean).

 

 


Kurz Techniky Lorean který probíhal ve Zdravotním Ústavu v Jihlavě. Jaroslav Chvátal v praktické ukázce reprogramování energetického potenciálu tekutiny
 
 


Kurz Techniky Lorean který probíhal ve Zdravotním Ústavu v Jihlavě. Na obrázku jedna z ikonografických funkcí.

 

        

       V roce 2003 jsem přinesl tuto unikátní studijní platformu do České a Slovenské republiky kde jí vyučuji. Jsem šťastný, že na různých úrovních a oblastech aplikace přináší radost, zhodnocení a doslova pod rukama v tom nejlepším slova smyslu mění život mnohým studentům.

 

      Jenže jak jsem již naznačil na začátku této reportáže toto pochopitelně nebyl konec, ale začátek. Do našeho příběhu vstupují Rusové. Ti ustanovili kolem prof. Piotra Garjajeva speciální tým vědců. Měli za úkol pokračovat tam, kde Američané skončili. V následující pasáži budete mít možnost milí přátele zřejmě jako první v České republice se dozvědět základní skutečnosti vyplývající z toho výzkumu a ještě mnohé navíc??

 

      Specializovaný tým seskupený kolem prof. Piotra Garjajeva před několika lety zjistil, že lidská DNA je v podstatě žijící biologický internet, který je o několik řádů více nadřazený tomu, který v umělé technické podobě lidstvo v současné době využívá. Na základě fenomenálního průlomu v tomto vysoce specializovaném výzkumu je nyní tento tým vědců schopen vysvětlit a objasnit takové jevy jako jsou jasnovidnost, intuice, spontánní vyléčení a nebo léčení na dálku, schopnosti mentálního působení na počasí a klima vůbec plus mnoho dalšího.

 

      Zároveň došlo k potvrzení toho co již pochopili Američané v souvislosti s jejich objevem, že lidská DNA je složena ze dvou frekvenčních pásmem. Nižší frekvenční pásmo zakládá povahu klasické dvou vláknové DNA, přičemž vyšší frekvenční pásmo zakládá povahu tzv. "světelné složky DNA (DNAs) o dvanácti vláknech.

 

       A nyní přijde to důležité. Ruští vědci zjistili, že obě dvě sekvence DNA lze pomocí specifických slov (speciálně pro tento účel vytvořených slovních zvukových mántrických výrazů) reprogramovat, různě modulovat či harmonizovat a to bez jakékoliv genové manipulace!!!

 

       Jak je to možné?

      

       Jde totiž o to, že pouze 10% své vlastní kapacity DNA využívá pro výstavbu bílkovinných struktur. Tato podmnožina DNA je předmětem zájmu vědců západního světa. Přičemž celých 90% DNA je oficiální vědou, zase především západního světa, považovaná za nefunkční a v podstatě přebytečnou. Všimněte si, že ve zhruba stejném poměru (10% aktivní báze a 90% neaktivní báze) funguje lidský mozek. Ukazuje to na unikátní harmonickou konvergentní bázi mezi DNA a mozkem resp. lidským centrálním nervovým systémem, který je jen prodlouženou rukou těch nástrojů se kterými pracuje "Technika Lorean".

 

      Vědecký tým biofyzika a molekulárního biologa prof.Piotra Garjajeva (v týmu jsou nyní i lingvisté a genetici) zjistil, že jmenovaných 90% sekvence DNA ve skutečnosti není nečinných, neaktivních atd. Přiroda koná a tvoří velmi efektivně a vše má své zastoupení, funkci a jistý význam, a to pochopitelně platí i pro zmíněných 90% DNA. Závěry vědeckého týmu jsou jednoduše revoluční!!

 

      Na základě nejnovějších poznatků uvedeného výzkumu je nyní tým prof. Garjajeva přesvědčen o tom, že naše DNA není zodpovědná pouze za konstrukci našeho těla, ale slouží také jako úložiště pro ukládání dat a dokonce i pro vyšší formu komunikace, které říkáme hyperdimenzionální forma komunikace. Ruští lingvisté přímo v genetickém kódu, v sekci těch zmíněných 90% objevili takové mechanismy, které se řídí stejnými pravidly jako všechny naše lidské jazyky!! Zjistili, že tyto unikátní DNA mechanismy se řídí pravidly jež jsou analogické klasickým principům syntaxe (cesta pomocí které jsou slova složené v komplexnější vyjadřovací útvary a věty), sémantiky (studie o významu jazyka v procesu tvoření)a dokonce i základním pravidlům gramatiky. I když se to zdá neuvěřitelné, je to prostě tak. Zjistili další fenomenální skutečnost: alkaliniové sekvence lidské DNA rezonují v morfickém poli přísné gramatiky v prostředí pravidel, která jsou analogicky shodná našim jazykům. Jinými slovy řečeno lidské jazyky, jejich vývoj a dělení včetně ústřední formy proto jazyka nejsou náhodné, ale ve skutečnosti jsou odrazem záření homogenního morfického pole naší vlastní DNA!!!

 

       Ruští biofyzici a molekulární biolog Piotr Garjajev a jeho kolegové také prozkoumali vibrační chování DNA. A zde čekal na vědecký svět další fenomenální objev. Ukázalo se totiž, že bioaktivní chromozomická oblast uvnitř DNA funguje na bázi "solitonicko - holografického" počitače přičemž využívá tzv. "endogenní laserovou radiaci samotné DNA". Při tom se zjistila další zajímavá skutečnost.

 

      Uvedenou DNA laserovou radiaci lze nahradit myšlenkovou (mentální energií) energií!!

 

     Tímto způsobem lze vědomě upravovat frekvenční parametry DNA včetně skladu genetických informací uvnitř takové DNA s cíleným působením na DNA - alkalinové páry a jejich integrální jazykový mód. Využití této praktické schopnosti je ohromující. Od zcela nového absolutně efektivního alternativního modelu léčení těla až po využití nových psychických a mentálních vlastností či ohromné rozšíření a zkvalitnění vlastností stávajících. Na druhé straně lze stejným způsobem ukončit působení a vliv všech neadekvátních vlastností či vlivů na fyzické, citově - emoční a mentální úrovni lidského jedince. Stejným způsobem lze prakticky okamžitě ukončit činnost jakékoliv blokující energie či příčiny vyvěrající z kteréhokoliv jiného (třeba minulého) života daného jedince. Navíc pomocí této technologie lze uvést do maximální harmonické vibrační integrity celou evoluční škálu životů daného jedince s profylaxi do této třetí dimenze.

 

      Nyní výše uvedené informace převedu do ještě více srozumitelné roviny tak aby byly náležitě pochopeny:

 

       Zjistilo, že ta část DNA o které se myslelo, že je spící či nefunkční je ve skutečnosti aktivní a zastává velmi specifické funkce. Ve svých interních proces se řídí podle analogických shodných zákonů a principů jako jazyk člověka. S tím je spojená skutečnost, že tato část DNA je velmi citlivá na frekvence jistých slov resp. "mantrických vět", které dokáží danou složku DNA programovat a nebo jí dávat pokyny konkrétního rázu. Ve spojitosti s tím se objevila cesta jak obejít přirozenou nosnou vlnu pro tyto pokyny, která je za normálních okolností tvořena "endogenní laserovou radiací samotné DNA. Onou nahrazující cestou je lidská mentální energie čili konkrétně myšlenkově - asociační báze. Tyto schopnosti otevírají nedozírné možnosti každému z nás.

 

       Všechny výše uvedené faktory byly již experimentálně ověřeny a fungují!!

 

      Žijící DNA substance (v živé tkáni) je tedy velmi citlivá na výše uvedené faktory programování. Tyto poznatky vysvětlují proč např. autogenní trénink a hypnóza mají tak silný vliv na tělo člověka, ale i jiné oblasti. Lidská DNA (a zřejmě DNA všech živých forem) je extrémně citlivá na jazykové funkce, které člověk používá. Zatímco západní výzkumníci se snaží odstranit geny v jedné formě a implikovat je do formy jiné, ruští vědci se zaměřili na mechanismus, kterým mohou ovlivňovat buněčný metabolismus pomocí vhodně upravených frekvencí a jazykových kódů a tak opravovat např. genetické vady.

 

      Výzkumná skupina prof. Garjajeva touto metodou v praxi uspěla při opravě chromozomické oblasti, která byla poškozená silných rentgenovým zářením. Dokonce byli schopni bezkontaktním způsobem přenést čistě na informační bázi patřičné DNA parametry. Doslova z jedné buňky na druhou. Konkrétně se tak podařilo změnit žabí embryo na embryo mloka!!

 

       Již staří esoteričtí a duchovní učitelé věděli o tom, že lze čistě pomoci slova a myšlenky programovat formu a modelovat tok energie. Primárně se tato činnost odvíjí v individuálních vnitřním a vnějším světě.  Tak každý z nás vyzbrojen žádoucími vědomostmi by byl schopen zcela zásadně změnit stávající profil toho co zažívá a je nucen přijímat a vnímat. V našem případě jde o zcela revoluční skok ve schopnosti vědomým způsobem využívat neuvěřitelnou sílu zvuku slova (speciálních mantrických vět) v kombinaci se silou mentální energie a asociačního paprsku záměru.

 

      Jak jsem byl srozuměn základní sada technik a tedy i praxe spočívá v obnovení vědomého kontaktu našeho individuálního Vědomí s DNA sekvencí svého těla. Unikátní na této věci je, že této schopnosti a poté i žádoucích výsledků je schopen dosáhnout každý člověk bez rozdílu věku, genetických dispozic, bez rozdílu pohlaví a nebo vzdělání. Objevujeme totiž unikátní přirozenou schopnost lidské bytosti Tvořit na té nejvyšší možné úrovni. Tento parametr činnosti však musí být v souladu s univerzálním principem Tvoření jehož elementární parametr je umístěn v kterékoliv částici Přírody, Makro i Mikrokosmu.

 

       Ale toto není všechno. Obdrel jsem informaci, že kolektivu prof. Garjajeva se podařilo objevit a poté prokázat další unikátní funkci naší lidské DNA, kterou lze po patřičném zaškolení praktickým způsobem používat. O co jde? Naše DNA resp. její tajuplná 90% sekvence má neuvěřitelnou schopnost spojovat a harmonizovat vzájemně neslučitelné celky energie a to na všech analogických úrovních a v jakékoliv oblasti přírody a lidského bytí. Pro tuto činnost není čas ani prostor překážkou a k žádoucímu výsledku tedy dojde zcela bez omezení. Tzv. vakuum není pro nastolení efektu absolutně žádnou překážkou.

 

       Proč? Protože DNA pro tuto činnost používá mikroskopické ekvivalenty, které jsou známé jako "Einstein - Rosenové mosty". Ty se doposud vyskytovaly v okolí tzv. černých děr ve Vesmíru. Tyto tunelové fragmenty jsou naše DNA schopné využívat ke spojení mezi jakýmikoliv prostorově, časově a nebo kvalitativně vzdálenými objekty a nebo subjekty.

 

        V další části vás vážení čtenáři exkluzivně seznámím s dalšími informacemi, které jsem aktuálně obdržel k této problematice.

 

-pokračování-

Odkazy: http://allergyexpert.wordpress.com/2006/09/12/dna-reprogramming/

        http://www.fosar-bludorf.com/archiv/biochip_eng.htm


 Motto: "Nečiním nic jiného, než že se snažím dát lidem do rukou takové prostředky, díky kterým nemusí být ohledně pomocí odkázání na vůli či nevůli druhých". Jaroslav Chvátal

        Pan Jaroslav Chvátal bude ohledně nových unikátních metod práce, které se rýsují díky novým objevům na poli mnetální energie a systému DNA, od ledna roku 2007 procházet specializovanou přípravou, která bude trvat zhruba 6 měsíců. Pokud vše dobře proběhne, bude Jaroslav Chvátal schopen rozběhnout školící aktivity dvou nových revolučních metod: "SA - reprograming DNA" (Sonicko Asociační reprogramování DNA) a "S.A.M.T.R. - Sonicko - Asociační Metoda Tvoření Reality"  pro první stovku zájemců nejdříve ve druhé polovině roku 2007. V letních měsících proběhne pro tuto první vlnu zájemců týdenní seznamovací školení a poté budou následovat v průběhu jednoho roku tři čtyřdenní kurzy hloubkově koncipované na praktické zvládnutí sonicko - mentálního procesu programové realizace s využitím vysokofrekvenční báze DNA.

       Každý zájemce, v rámci specializovaných kurzů, jež by měl vést a řídit lektor Jaroslav Chvátal, se bude moci praktickým způsobem seznámit a hlavně se přímo naučit alternativní metodu sonického a mentálního (práce pomocí speciálních mantrických vět a asociačně myšlenkových nástrojů)programování DNA s reaktivací unikátních schopností lidského Ducha a Těla.

 

       Upozorňujeme, že jde o zcela ojedinělou revoluční metodu, která principiálně vychází ze série objevů, které byly učiněné na počátku třetího tisíciletí. Pan Jaroslav Chvátal intenzivně pracuje na praktickém zhodnocení těchto nových možností, které se před lidskou bytostí nyní rýsují.

 

       UPOZORNĚNÍ: Již nyní se ukazuje, že každý zájemce o tuto novou revoluční metodu bude muset nejdříve projít odbornou přípravou v rámci zaškolení do "Techniky Lorean". Je to z toho důvodu, že právě tato prvotní technika umožňuje danému jedinci dostatečně silně zvednout frekvenci svého těla v rámci vytvoření energo - informačního mostu mezi fyziologickou a světelnou bázi DNA. To je jedna věc. A poté umožní stejným způsobem spojit fyzické Vědomí s jeho hyperprostorovou složkou. Znamená to, že tyto dvě fůze jsou základním předpokladem proto, aby daný jedinec mohl přikročit k druhé fázi sonicko mentálního programování skrze speciální parametry DNA v duchu výše uvedené reportáže.

 

       Zájemci o zaškolení v rámci "Techniky Lorean" a ti, kteří již touto technikou prošli a chtěli by absolvovat kurzy nové pokročilé revoluční techniky "Sonicko - Asociační Metody Tvoření" a "Sonicko - Asociční Metody Reprogramování skrze DNA", která je předmětem této reportáže nechť kontaktují přímo pana Jaroslav Chvátala přes redakční e-mail a nebo telefonicky na čísle 00421-603 936 106. 

        

       Zde jsou některé základní informace k Technice Lorean.

 

Redakce


(c)2006 Jaroslav Chvátal

(c)2006 Redakce internetového deníku Matrix-2001.cz

Další díly

Vydavatel:
Jaroslav Chvátal
Matrix Consulting s.r.o.
Švabinského 1700/4
Ostrava, Moravská Ostrava
e-mail: chvatal@matrix-2001.cz

Spoluvydavatel:
Gaia Inc.
833 W So. Boulder Rd. Louisville
Co. 80027, USA

"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu". (Listina základních práv a svobod České republiky).

Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce. Přebírání písemného či obrazového materiálu je možné pouze se souhlasem vydavatele. Platí pro materiály podléhající čtenářskému poplatku.