Showellovy studie objasňují posvátnou geometrii, hudební matematiku a vědu o léčivé vodě.  Následující řádky jsou úvodem do jedné z mistrovských monografií Vica Showella, která matematicky dokazuje, že posvátná geometrie pyramid, kosmologie, pí, fí a Fibonacciho posloupnost, nacházená v hudbě a všude v přírodě, jsou důvěrně spojené s matematikou a harmonií frekvence 528.

Showell také dokázal, že frekvence 396 Hz v "The Perfect Circle of SoundTM", je zásadně spojená s tvůrčí hydrosonikou. Jeho analýza 741 Hz, které jsou protikladem 528 Hz jako „ďáblův tón“, je také mimořádným přínosem. Showellova odhalení si v podstatě žádají úvahy nad hudebním kreacionismem a cymatikou, které zahrnují novou teorii o fyzické realitě a reakcích v prostoru/čase. Mezi těmito úvahami jsou tři revoluční předpoklady:

Předpoklad 1: Všechny elektrony se roztáčejí hudbou; harmonicky vibrují, určené devíti základními tvůrčími frekvencemi, ze kterých se skládá "The Perfect Circle of SoundTM".

Předpoklad 2: Těchto devět frekvencí zvuku určuje pí, fí, Fibonacciho posloupnost a veškerou posvátnou geometrii včetně struktury vesmíru a zákonů fyziky.

Předpoklad 3: Veškerá piezoelektřina, oxidačně-redukční reakce a elektromagnetismus ovlivňující chemické interakce závisejí na harmonii nebo nesouladu frekvencí uvnitř hudebního (vibračního) matematického matrixu klíčového pro fyziku a chemii; všechno určené pouhými devíti frekvencemi "The Perfect Circle of SoundTM".

Jak přišel Showell k těmto předpokladům a udivujícím odhalením?

„Ani nevím, jak to ke mně přichází,“ napsal. „Musí to být tím, že jsem tak podvědomě naladěný na synchronní harmonie starých časových linií, že se to prostě děje“.

Pokud jste hnáni vaším levým mozkem, vyžadujícím solidní důkazy k přesvědčení o čemkoli důležitém, Showellovy příspěvky vás potěší. Obzvláště jeho nejnovější "Teotihuacan Universal Harmonic Master Code".

Ve své sérii matematických analýz identifikoval zásadní matematická a geometrická měření egyptských pyramid odrážejících čtyřstěnovou strukturu vody. Jeho stanovení matematických konstant poskytují vyšší pravdu k osvobození lidstva od mnoha chybných pojetí, zejména ve světě vědy.

Showellovy objevy pomáhají potvrdit existenci stupňování založeného na původním Solfeggiu a starobylých matematických konstantách a . Tyto znalosti zlepšují pochopení toho, jak se matematický matrix vesmíru a stálá gravitační vlna (SGW) uváděná Hartmutem Müllerem, harmonicky vztahují k prostředku a mechanismu pro stvoření. Takříkajíc „tvůrčí nosná vlna Solfeggio“ ovlivňuje a dokonce živí všechno.

Zde jsou vysílací kanály, skrze které zdroj vesmíru uvádí vibracemi vše k životu. Výzkum pana Showella dokazuje, že v této hlavní „nosné vlně“ a „souboru tvůrčích vln“ hraje roli 528 Hz.

Je dobře známo, že se světlo při průniku krystalem skla nebo křišťálu ohýbá. Výše je zobrazené bílé světlo, které se ohýbá a přeměňuje na barevnou duhu. Zeleno-žlutá je ve středu duhy. Je to 528Hz frekvence světla.

Ta samá věc se stane při pohybu světla vodou, kdy vytváří skutečnou přírodní duhu. Faktem je, že molekuly vody mají tvar jako malinké pyramidy, malé čtyřstěny. Velké množství vodních molekul pohromadě se chová jako větší krystal, protože voda je „tekutý krystalový supravodič“ světla a zvuku.

S vesmírem naplněným vodou je tedy logické, že zvukové a světelné frekvence pohybující se tímto vodním matrixem, diferencovaným částí matrixu skrze kterou se tato energie přenáší, dávají vzniknout jedinečným výsledkům. Holografické fraktálové manifestace mající původ ve zvuku a vodě teoreticky vysvětlují fyzickou realitu nejjednodušeji a nejrozumněji.

Frekvence světla 528Hz, je očividně velmi blízko středu
elektromagnetického energetického spektra.
To je jeden z hlavních důvodů, proč chlorofyl
a většina světa rostlin oslavují „528“.
Organické uspořádání molekul hemoglobinu a chlorofylu,
je velmi podobné, zde se ukazuje zjevná posvátná geometrie
spojená s frekvencí 528 Hz podle výzkumu Vica Showella a dalších

Jestliže je LÁSKA „univerzálním léčitelem“, dává smysl, že by to byla duchovní energie přenášená univerzálně specifickým vysílacím „kanálem“ nebo vlnovou frekvencí. Je to právě jako váš radiopřijímač, který používá digitální elektromagnetickou technologii k naladění čistého kanálu. Zdá se, že 528 Hz přenáší velmi zvláštní a velmi silný signál pro univerzální konstrukci a obnovu.

Tato „dobrá vibrace“ identifikovaná jako „zázračná frekvence“ v srdci pradávného Solfeggia, je obdobně i v srdci zvukového a světelného spektra. Mnoho výzkumníků včetně vážených vědců uvádí, že 528 Hz se působením své unikátní a silné vibrace používá k napravení poškozené DNA. Teoreticky to dělá prostřednictvím cymatiky nebo „tvůrčí hydrosoniky“.

-pokračování-

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly