"528LOVERevolution" má stejné poslání jako měl John Lennon, jako měla kapela Klub osamělých srdcí seržanta Peppera – osvobodit lidstvo hudbou, která okamžitě promění ustrašené, zamrzlé, křehké a bezbarvé lidi na silné, pestré a tvořivé, kteří po celém světě oslavují LÁSKU, mír, přírodní léčbu a prosperitu ve všech směrech. Samozřejmě, že mám své kritiky a odpůrce, kteří tvrdí, že jsem podvodník nebo že tento humanitární projekt nemůže uspět. Těm, kteří jsou arogantně oddaní otravě a degeneraci jednoduše ordinuji, co napsal John Lennon:

„Měli byste spíše osvobodit svou mysl.“

Vítejte v Pepperlandu.

 

528 versus 741 – Rozhodnutí

Dobro nemůže existovat bez zla, tak jako všechno nemůže existovat bez ničeho. Tím se začíná vysvětlovat, proč máme ve světě zlo; proč se démonické síly zmocnily politiky a ekonomiky na Zemi a proč se chamtivost a strach zdají být nepřekonatelnou překážkou pro světový mír a udržitelnou LÁSKU.

Vyzdvihuji tuto záležitost, protože v "The Perfect Circle of SoundTM" je obsažena jak frekvence 528 Hz tak i 741 Hz. Jde o disharmonické tóny, což znamená, že spolu nezní dobře. Jejich vibrace si svou podstatou odporují. Proto se v muzikologii jejich současně probíhající projev nazývá „ďáblovým tónem“.

Kapitola 3 a Tabulka 3 blíže seznamují s analýzami Victora Showella o 528 Hz a 741 Hz a jak zapadají do geometrie, numerologie a kosmologie. Jak vidíte, obě se nacházejí v „celkovém obraze“.

Tento důkaz vyžaduje smířit se faktem, že nesoulad nebo disharmonie, jako protiklad míru a symfonie, se zdají být součástí přírody a přírodní hudby.

Také se musíte smířit s Ilumináty vybírajícími si výlučně standardní ladění, které zahrnuje 741 Hz (tedy výška F# na stupnici A = 440 Hz), zatímco utajují vědomosti o významu 528 Hz v hlavním matrixu přírody. Proč by Ilumináti ukončili roli 528 v hudbě?

Výška C při používání stupnice A = 444 Hz – ladění preferované nejuznávanějšími evropskými hudebníky – byla totiž při zavedení standardního ladění A = 440 Hz zakázána.

Zjevně byla provedena volba favorizující „temnou stranu“, jelikož výzkum naznačuje, že 741 stimuluje epifýzu a egoické funkce, zatímco potlačuje LÁSKU srdeční čakry a víru.

 

Hudba dobra versus hudba zla?

Podle důkazů v této knize jsou teoreticky vaše rozhodnutí a orientace mezi děláním dobra nebo zla ovlivněny třemi hlavními faktory:

1) Sociální vlivy, včetně médií a vašich rodičů, učitelů, vrstevníků nebo životních zkušeností, mající dopad na vaše hlavní mínění, hodnoty, postoje a chování;

2) „Hlavní matrix“ – hudebně-matematická predispozice milovat či ne, ovlivněná vaším datem narození, biokosmologií a rezonancí energie při narození. Tento vliv je řízen gravitačními silami, frekvencemi a polaritami generujícími ve vás při narození přitažlivou sílu nebo odpor („karma“);

3) Vaše vlastní svobodná vůle dělat rozhodnutí, která mohou či nemusí souhlasit s faktory 1 a 2.

Povšimněte si, že všechny tři jsou ovlivněné volbou Rockefellerovy nadace zavést hudební ladění A = 440 Hz, které vibračně potlačuje víru a podporuje strach.

Členové Církve Satanovy nebo Sethova chrámu, kteří podporují program Iluminátů, věří ve svobodnou vůli také. Jejich egocentrismus, pravděpodobně démonická slabomyslnost, odůvodňuje jakoukoli škodu, kterou se rozhodnou způsobit. Jejich teologie je rozvratná a degenerativní, protože nevěří ve spravedlivého Boha, který je bude soudit. Dělají tedy cokoli, co jim jejich nenasytnost a arogance diktují. Provinění a lítost nejsou součástí jejich kultu.

Motto Iluminátů, „Novo Ordo Seclorum“, naznačuje nový řád pro svět založený na řízeném chaosu a podle všeho i hudební disharmonii. „Krizový kapitalismus“, se zdá být jejich stylem ovládání.

Zákony fyziky a matematika místo toho ctí boží právo, včetně Ježíšovy a Mojžíšovy rady „miluj Boha“, „miluj bližního svého“ a „nezabiješ“, protože „po každé akci přijde reakce“.

Naše systémy spravedlnosti by měly zacházet rozumně s těmi, kteří ublíží druhým. Základem pro zákony člověka jsou zákony boží a způsob, jakým Bůh trestá hříšníky je podle Bible odejmutí ochrany před negativními následky vašich činů. „S čím kdo zachází, tím také schází.“ Volby, které mají vliv na váš život ovlivňují druhé a potenciálně i svět; a vždy oplatí požehnáním nebo prokletím.

Přeneseně se dá říct, že pokud si zvolíte ublížit druhým, je to jako ztlumit hlasitost u 528, zatímco u hudby 741 ji zesílíte. Přesně to Ilumináti provedli, aby ublížili lidstvu, ztlumili hudbu LÁSKY/528.

Ilumináti zavedením A = 440 Hz jako standardního ladění podporují duchovní válku, bioakustický nesoulad vůči LÁSCE/528 a nemoci, které způsobuje. To očividně podporuje program finanční a populační kontroly. Je to zrada nás lidí, řízená hudbou. Velká část tohoto problému končí u „svobodné vůle“. Kdyby lidé znali celou pravdu, včetně zapletení Církve Satanovy s hudebním průmyslem, mnozí by místo toho zvolili možnost 528. Největším darem Boha lidstvu je svobodná vůle – schopnost vybrat si svůj osud, následovat proud své duchovní identity a božího ustanovení.

Svoboda je příležitost vybrat si LÁSKU nebo něco méně.

Zvolte si cesty nebo činy, které se shodují s vaším vyšším záměrem a zvláštními dary. Takto je to požehnané, protože to vede k LÁSCE a úspěchu ve všech směrech. Proto se říká, „dělej to, co miluješ a úspěch bude následovat“. Být upřímný ke svému „pravému já“ je moudré a je to nejspíš ta nejlepší věc, kterou se svým životem můžete udělat.

Spousta lidí ale netuší kdo nebo co je jejich „pravé já“, nebo jak ho uspokojit, z velké části kvůli špatnému nasměrování kultury Ilumináty. Ti takovéto skutečnosti potlačili, včetně prospěšné hudby LÁSKY. Lidé potřebují převýchovu, aby přestali umírat kvůli špatnému směřování, vštěpování názorů a obyčejné staré nevědomosti.

Situace nebyla ještě nikdy naléhavější. Ilumináti mají v úmyslu zabít přibližně 6 miliard lidí, kteří prý přelidňují naši planetu. Padlý nebeský anděl světla a hudby efektivně řídí globální genocidu zahrnující psychologické operace (PSYOPS) a hudbu. Naše svobodná vůle byla napadena stejně jako mainstreamová média, organické potraviny, bylinná léčiva a zábavní průmysl. Od hudby a matematiky po naše kalendáře a vědu, korporátní podniky jsou mimo soulad s LÁSKOU/528.

Davy lidí se nechaly ukolébat do lhostejnosti a apatického mlčení. Svou nečinností jsme dovolili zajistit lepší budoucnost pro jedno procento nejbohatších. Jedna světová banka, jedna světová vláda, jeden světový soud, jedna světová zdravotnická organizace, jedna síla udržující mír, znásilňují svobodnou vůli, rozmanitost a zdravý rozum. Skutečnost, že jsme my lidé přenechali svou kontrolu malé skupině „osvícených banksterů“ je šílená.

Na památku Johnu Lennonovi se modlím, aby četnější hraní hudby 528 uspíšilo zásadní změnu, která zajistí lepší budoucnost pro všechny. Učíme se, že jedna míle má přesně 5280 stop. Vynechte nulu, jak se to běžně dělá v pythagorejské matematice, a máte 528. Páni! „Zázračný tón 6“ původního Solfeggia, se odráží v měřené míli… a to je jen špička ledovce.

Všechna čísla jsou jistě důležitá, ale bez této „frekvence LÁSKY“, by neexistovalo nic, jelikož nejproslulejší matematické konstanty známé vědě – pí, fí a zlatý řez – silně závisejí na 528/LÁSCE. To dělá z čísla 528 skutečně významnou frekvenci ovlivňující posvátnou geometrii, měření prostoru/času a energetickou dynamiku vesmíru.

Prezentované informace jsou nevyhnutelně matematicky složitá. Než začnete, je nezbytné jedno doporučení. Informace a výpočty, které jsou zde uvedené, procvičí vaše abstraktní myšlení nad rámec vašeho „levého mozku“ či vaší levé hemisféry. O vašem levém mozku se předpokládá, že se zapojuje převážně do racionálního uvažování a lineárních analýz. Zjistěte, zda můžete „prožívat“ čísla a matematiku, o které se zde podělíme, prostřednictvím abstraktnějšího pohledu vašeho pravého mozku jakož i vaší racionální myslí, respektive levým mozkem.

Pro vysvětlení si představte kino jako metaforu, kdy můžete funkci levého mozku brát jako sledování filmu ve 3D bez speciálních brýlí potřebných k dosažení hloubky ostrosti. Bez správné optiky vypadá obraz rozmazaně.

U „pravého mozku“, brýlí v této metafoře, se předpokládá, že pracuje celostněji, intuitivněji a názorněji. Právě to je nezbytné v této kapitole, protože toto téma zapojuje „matrixovou matematiku“ nebo „matematiku víry“. To vyžaduje, abyste vstoupili do sféry multidimenzionální fyziky za hranicí dvoj- nebo trojrozměrného prostoru.

Například čísla vpravo od desetinné čárky mohou předávat zcela odlišnou myšlenku nebo rozměr než celá čísla vlevo od této čárky.

Uklidněte se, pokud máte pocit, že začínáte být trochu zmatení nebo frustrovaní uvedenými matematickými analýzami. Jednoduše si uvědomte, že se učíte dívat se na prostor a čas skrz vícerozměrový objektiv, který charakterizuje hmotu nebo objekty, jako třeba pyramidu v Gíze nebo vesmír celkově, na základě jejich matematických vzorců pohybujících se současně více směry.

Zásluhu na náledujícím příspěvku má zejména geniální matematik Victor Showell, který se specializuje na posvátnou geometrii pyramid a související metafyziku.

 

„Vic“ svým výzkumem přinesl lidstvu velké požehnání. Jeho odhalení více než ospravedlňují užití 528 v hudbě a při uzdravování. Showellova měření pyramid a matematické analýzy ukazují, že 528 je číslem nebo frekvencí ústřední pro geometrii pyramid, kosmologii a hojnost přírody. Jeho zjištění jsou dle mého názoru revoluční.

Vic Showell vysvětluje, že současné matematické konstanty ase liší od starobylých a . Rozdíl, který dělá z airacionální čísla, vychází z opomíjení 528 a ostatních frekvencí "The Perfect Circle of SoundTM". Když vezmete v jednoduchých rovnicích v úvahu tato posvátná čísla Solfeggia, přemění se ana racionální čísla s opakujícími se desetinnými čísly.

-pokračování-

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly