Slunce a 528

Čisté světlo je ve vašem těle navozené svěltem ze Slunce, které vibruje v 528 Hz. Dokonce i kulatý tvar Slunce závisí na 528 Hz. Následuje popis, co se odehrává k zajištění vaší existence jako manifestace LÁSKY: Slunce, podle nahrávek NASA šířených výzkumníkem Davidem Seredou, v podstatě vibruje na frekvenci 528 Hz. Ta může být slyšet, když je záznam NASA přehráván při současném úderu ladičky 528. Chlorofyl v rostlinách přijímá tento zvuk 528 Hz, a 528 nm světla, a odráží ho ve své barvě. Zelenožlutá molekula, rovněž strukturálně odrážející 528, přijme vložené elektrony, vibrující v 528, a vyprodukuje kyslík, který také rezonuje v 528. Kyslík rezonující v 528 živí každou buňku vašeho těla. Právě tak vás LÁSKA skutečně drží při životě.

Perfect Circle of SoundTM

Logo Perfect Circle of SoundTM představuje devět hlavních tvůrčích frekvencí vesmíru a jejich uváděné barvy. Těchto devět tónů utváří primární hudebně-matematický matrix, ze kterého vycházejí další alikvotní tóny. Frekvence 528 rezonuje v srdci elektromagnetického barevného spektra (tj. střed duhy). A tak 528 Hz je zelenožlutá barva vybraná jako hlavní energizující pigment v celém světě rostlin. Chlorofyl přitahuje většinu energie ze Slunce, u kterého bylo stanoveno, že také vibruje primáním čistým tónem 528 Hz, plus alikvotní tóny.

Fázové uzamykání hydrosonické energie Slunce, a světelné energie stejně tak, harmonicky synchronizuje vibrace chlorofylu s vibracemi Slunce pro předání co nejvíce energie pro život. Frekvence 528 Hz, je poté přenášena elektrony, které se točí a vibrují s „LÁSKOU“ v této frekvenci. Tento symbol je mocný amulet, jak je čím dál více uváděno uživateli, kterým je například i známý kanadský umělecký fotograf, Courtney Milne. Pan Milne uvedl, že při koncertu LIVE H2O tento obrazec vytvářel zázraky ve vodě, což se dá očekávat, vzhledem k tomu, že „MIracle 6“ je složkou 528.

Důkaz o vodě v celém vesmíru

Fotografie NASA odpařujících se ledových částic v ocasu a kolem jádra komety Hyakutake. To dokazuje, že se voda hojně vyskytuje všude v prostoru a v celém vesmíru v různých skupenstvích. Badatelé usuzují, že tato voda je hmotou, ze které krystalizují vesmírná tělesa.

Tato vibrace LÁSKY je určená pro vaše tělo a dělá z vás „jednoho za všechny a všechny za jednoho“; celistvé a dokonalé pomocí tvůrčího ducha slunečního svitu. „Na zemi tak jako je tomu v nebi“ potvrzuje matrix univerzální inteligence, či Božího vědomí, a je pro vás dostupné na základě volby. (Hledejte a naleznete; proste a bude vám dáno.) Máte možnost získat přístup ke zdroji moudrosti a bezpodmínečné LÁSKY skrze vaše srdce. „Jak výše, tak níže“. Vyberte si tedy přijmout 528 a poznáte skutečnou LÁSKU.

Kromě toho, vibrace 528 Hz je rozhodující pro Rodinův „vzorec nekonečna“, který je zdrojem všech skupin příbuzných čísel, které, jak prokázal, vytvářejí hlavní matrix a dvojitou toroidní strukturu vesmíru, a následně i a . To dokazuje, že 528 Hz není jen nezbytné pro univerzální strukturování a měření, ale že vaše DNA je skutečně spojená s prostorem/časem!

Tento vědecký a matematický důkaz nezvratně demonstruje, že neexistuje nic mocnějšího a nic důležitějšího v srdci a pestrém tvůrčím paláci Stvořitele, než LÁSKA v 528. Zkušenosti dokazují, že osvícení, či spirituální transformace, je nejlépe dosaženo a šířeno hudbou v 528 Hz harmonii, která je nyní snadno dostupná na i528Tunes. Hudební matematika utváří pravidla, podle kterých se hraje tato „hra života“. Tato inteligence tedy byla ukryta, střežena a zneužita těmi, kdo vytváří nesoulad a rozkol mezi Bohem a člověkem, člověkem a přírodou a mezi lidmi.

Mudrcové, proroci a zejména pak alchymisté vždy znali tuto pravdu, kterou si nyní osvojujete. Tyto hudebně-matematické praktické znalosti ohledně spirituální nadvlády se opravdu staly Ilumináty nejstřeženějším tajemstvím na světě, oceňovaným více, než jakýkoli majetek.

 

Genetický kód a hudební matematika

Dne 20. května 2010 - J. Craig Venter, který ukradl "Projekt lidského genomu" z veřejné oblasti ve prospěch George Sorose a investorů jeho "Quantum Fund" ve společnosti "Celera Genomics", prohlásil, že stvořil umělý život. Sdělovací média Iluminátů poté hlásala, „Bůh je mrtev“.  Tento materiál definitivně odhaluje takovéto „farmaceutické běhny“ a dokazuje, že Bůh a LÁSKA jsou více než při životě. Předchozí obrázky ukazují, že struktura DNA opakuje vzorec spirálových bloků, které tvoří genetická vlákna, formovaná do podoby prostých matematických vzorců. Jde o další důkaz, že život pramení z Božího slova, které je zvukem nebo frekvencí šířící prostou matematiku.

Mimo to, DNA se stáčí v moři vody, strukturálně triangulované a šestiúhelníkově tvarované podle a rezonance 528 Hz, která strukturuje vodu pomocí LÁSKY. Dvojitá šroubovice, která přijímá a vysílá světelné a zvukové signály, také vibruje zvuky, které harmonizují s přírodou. Teoreticky, rezonance DNA, která je „fázově uzamčená“ v harmonii s 528 v hlavním matrixu, přináší podstatu „osvícení“ a dokonalou genovou expresi. Materiální precipitace DNA hudebně organizující „biologii“ představuje posvátnou geometrii šestiúhelníkové organické chemie vyžadující frekvenci 528 Hz.

Jak vysvětlil Müller, každý z šesti formativních uzlů ve stálé gravitační vlně vyzařuje energii ve všech rozměrech, což způsobuje globální či univerzální stupňování. Vizualizování těchto vibračních energií uvnitř a kolem každého vlákna DNA, a vesmíru obecně, usnadňuje pochopení (cymatických) sil, které krystalizováním utvářejí fyzickou realitu. Představte si sílu Perfect Circle of SoundTM – kosmických frekvencí a jejich interakcí – vytvářející strukturu vesmíru. Poté si představte trojrozměrné čtyřstěnově tvarované vodní molekuly hydratující každičký kousek vašeho těla, zejména vaši DNA, která je božsky energizována, hlavně během spánku, tímto skalárním orchestrem.

Tyto kosmicky propojené vodní molekuly proudí do tvaru Šalamounovy pečetě („Davidovy hvězdy“) a Merkaby (devíticípé hvězdy odrážející prastarý sluneční symbol), protože vodní molekuly se seskupují kvůli optimálnímu „spojení“ nebo energetické (a dokonce elektrogenetické) funkci. Každá tato energetická dynamika zapojuje matematické „vzorce“. Veškerá posvátná geometrie to vlastně dělá podobně. Všechno proudí hydrosonicky a vibračně do fyzické reality. Uhlíkový prstenec v organické chemii to zřetelně demonstruje, teď, když víme tolik o 528 v kosmickém designu. Stejně je tomu i v případě přirozené konstrukce DNA – stáčejícího se kruhu chemie, manifestovaného z prosté hudební matematiky, představujícího 528 Hz ve svém srdci.

Základy matematické harmonie

Podle Ernesta G. McClaina tento obrázek znázorňuje „základy matematické harmonie“. Představuje ekvivalentní vyjáření základní hindsko-řecké stupnice (Ptolemaiův diatonický syntonon). Všimněte si, že se celá čísla zpravidla redukují na trojky, šestky a devítky. (Zdroj: McClain EG. The Myth of Invariance. York Beach, ME: Nicholas-Hays, Inc. 1984, str. xxii.)

„Krize pythagorejské komy“

McClainův obrázek popisuje rozpor, který sužuje hudbu a kalendáře od dob Pythagora. Něco „nesedí“. Vespod kruhu je vyznačen úsek. „Čárka“ (comma) rozděluje větu. „Pythagorejská koma“ rozděluje svět měření prostoru/času. Kalendáře například vyžadují korekce „přestupného roku“. Měření, a dokonce i hudba, tedy nejsou „v souladu“ či „v harmonii“ s přírodou a zákony fyziky. McClainovými slovy, „pythagorejské ladění je… přiblížení rovnoměrně temperovanému ladění. Kumulativní nesoulad dvou centů v každé čisté undecimě nebo kvartě dosahuje krize uprostřed oktávy v A♭ ≠ G♯… Přebytek 24 centů v ‚pythagorejském ladění‘ přibližně odpovídá nedostatku 22 centů v ‚čistém ladění‘… Jedná se o ‚pythagorejskou komu‘. Je příliš malá, aby byla použita jako melodický interval, ve většině případů se stane téměř podprahovou, jako by nás vybízela k přehlédnutí, přesto je bolestně skutečná pro probuzené vědomí při pátrání po absolutní pravdě“. (McClain, Ibid. str. 83.)

528 je v srdci „krize“

Tyto dva McClainovy obrázky dodatečně vykreslují „tónovou a kalendářní komu“, respektive to, co „nesedí“ ohledně našeho kalendáře a hudby. Levý nákres ukazuje „nedostatek v 364denním období dvanácti lunací (každá hudební tercie symbolizuje čtyři půltónové ‚měsíce‘)“; zatímco nákres vpravo ukazuje „přebytek slunečního roku nad kalendářním základem“.

McClain napsal, že pravý nákres ukazuje, že „čisté kvarty a kvinty pythagorejského ladění – lepšího přiblížení rovnoměrně temperovanému ladění – vedou k pythagorejské komě o poměru 531441 : 524288, což je poměr, kterým se překrývají A♭ a G♯, s hodnotou okolo 24 centů či 3/10 x 24 = 7,2 stupňů. Toto ‚sluneční‘ ladění… má mandalový přebytek přibližně srovnatelný s přebytkem slunečního roku s 365 a půl dny nad 360denním kalendářním základem,“ a 360stupňovým kruhem. „Jakékoli ladění s využitím ‚čistých‘ poměrů celých čísel by vedlo k tónovým spirálám spíše než tónovým cyklům srovnatelným s těmi v čistém a pythagorejském ladění.“ (McClain, str. 96 – 7.) Tato „krize“ je způsobena používáním „iracionálních čísel“ zavedených Ilumináty, ne Bohem nebo přírodou.

-pokračování-

Další díly