25. KVĚTEN 2006 - DEN OSUDU (aneb zpětné indicie přicházejí i nadále)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

06.06.2006 Exkluzivně

        Velmi zajímavé věci se dějí ve Spojených Státech Amerických. Jistě se každý z čtenářů pamatuje na den 25. května 2006, kdy mělo podle informací Erika Juliena dojít k pádu jednoho nebo více artefaktů, které byly součástí komety "73P SW3". V ten samý den se stalo mnoho věcí. O některých jsem se již zmínil a o některých se ještě zmíním. O jedné z nich bych však chtěl pohovořit již nyní. Mnohým z nás totiž uniklo, že přesně v tento den Pentagon oznámil, že na dobu neurčitou upouští od projektu "Divine Strake" (odpálení masivní konvenční bomby v Nevadě). O této záležitosti se poměrně dost hovořilo jak na stránkách Matrixu tak i na Osudu. Ejhle?. Pentagon náhlé upouští od projektu, který byl jednoznačně podpořen a připraven k realizaci. Zprávu vydává 25. května a na druhý den 26. května o tom informují sdělovací prostředky. Projekt je tedy nejdříve přeložen na 2. června 2006, pak na 23. června 2006 a nakonec je odložen na neurčito. Oficiální vysvětlení: Národní nukleární bezpečnostní administrace - oddělení energie shledalo, že by plánovaná detonace 700 tun ammonia dusičného a topné nafty mohla mít negativní ekologický dopad na místní životní prostředí. Pane jo!! "Pic kozu do vazu?", to jsou nám najednou ohledy, že jeden žasne a davy se nestačí divit. Takže je jistě na místě otázka na kterou by bylo dobré odpovědět: "Čeho se Pentagon lekl"? Více v následující reportáži.

      V souvislosti s výše uvedeným plánovaným projektem existovaly velmi rozsáhlé spekulace o tom, že zbraně které by byly použity v případě útoku na Irán k likvidaci podzemních cílů nejsou nukleární povahy, ale konvenční. Přičemž tyto konvenční zbraně po výbuchu vytváří mrak, který je podobný nukleárnímu. Takže nukleární úder proti iránským podzemním zařízením by mohl být podáván skeptickému Američanovi a globální veřejnosti jako použití běžných konvenčních zbraní nového typu přičemž charakteristický hřibovitý oblak je součástí této nové konvenční zbraně. A tak následný nukleární spad by byl sveden na zničené jaderné prostředky v podzemních skladech.

     Vezmeme-li v potaz tuto spekulaci musíme konstatovat, že Bush to minimálně do 25. května 2006 s jaderným útokem na Irán myslel zcela vážně. Cílevědomě si připravoval alibi k balamucení veřejnosti ohledně "nové taktické konvenční zbraně". Ale proč tak náhlý obrat? Čeho se Bushova administrativa lekla?

      Obraťme pozornost ještě jednou  Erikovi Julienovi. Ten v měsících před kritickým květnem stále dokola opakoval, že podle informací, které obdržel od mimozemského zdroje hrozí lidstvu velmi varovný signál v podobě kolize naší planety s již zmíněným artefaktem komety. Tato v podstatě připravená a řízená kolize mimozemským inteligenčním faktorem, podmínila tuto vážnou situaci existencí byť lokálního jaderného konfliktu ke kterému se v tu dobu (počátek roku 2006) rapidně schylovalo. Existují deklarace, které hovoří o tom, že již v průběhu roku 2005 byla tato alternativa přetřásáno v úzkém bezpečnostním okruhu Bushovi administrativy.

      Vzhledem k výše uvedeným okolnostem se nemohu zbavit intenzivního dojmu, že vláda USA byla zřejmě opakovaně důrazně varována na jakémsi paralelním komunikačním portu (ve vztahu k Julienovi) a tak Julien a americká vláda měly k dispozici stejné a nebo přinejmenším podobné informace. Tomu by nasvědčovala i vojenská cvičení simulující rozsáhlé přípobřežní potopy vlnou tsunami na Atlantském ale i pacifickém pobřeží.( o této skutečnost jsem informoval na jiném místě těchto internetových stránek). Probíhala ve dnech 23. - 25. května 2006.

       Celá situace na mne dělá dojem, že se prostě americká administrativa něčeho zalekla. Zřejmě šlo o činitel "X".  Činitel, který velmi významným způsobem musel na americké jestřáby zapůsobit. Nyní se můžeme pouze dohadovat odkud pocházel a jakého ražení  vlastně byl. Snad to není až tak podstatné, jako naopak je pro nás všechny podstatný náhlý politický posun v otázce Iránu uvnitř politické branže Spojených Států.

      V těchto chvílích jsem hluboce přesvědčen, že k invazi USA do Iránu prostě nedojde. Natož k vyvolání byť lokálního jaderného konfliktu. Co to znamená? Pakliže jsou výše nastíněné hypotézy alespoň z části reálné, pak se 25. květen 2006 stal pro nás všechny "Dnem Osudu". Paradoxně si to zřejmě asi nikdy drtivá většina obyvatel této planety ani neuvědomí. Jsem hluboce a upřímně přesvědčen, že onoho osudného dne 25. května 2006 se zcela naplno zkřížila vůle amerických jestřábů a jejich spojenců s vůlí nám zatím neznámé "cizí inteligence". K invazi do Iránu již nedojde. Válečný konflikt je zažehnán. Sledujte nyní pozorně globální dění kolem těchto zemí.

      Pro naprosté zahlcení e-mailové pošty (žádosti a zaslání v příloze avízovaného materiálu) jsem byl nucen přílohu tohoto materiálu odstranit.

Děkuji za pochopení.

J.CH.


(c) Jaroslav Chvátal