23 PŘÍPADŮ "BLÍZKÝCH SETKÁNÍ" V OBLACÍCH (9)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

07.09.2023 Ufo

PŘÍPAD Č. 9

Místo: Letiště Chacalluta, Arica, Chile
Datum: 09. června 1983
Čas: 20:55 místního času
Svědci: Řídící věže a posádka letadla
Typ letadla: Cessna 337 Sky Master
Doba trvání: 45 minut
Radarová detekce: Ne
Typ případu: Třetí typ
Zdroj: CEFAA (Centrum pro studium anomálních leteckých jevů)

 

Popis

Záznam z letounu, který se nacházel v blízkosti letiště, byl pořízen v roce 1983. Dispečer ve službě na věži letiště Chacalluta v Arice zpozoroval světelný paprsek přicházející od západu a směřující k letišti. Světlo vydává velký kuželovitý objekt, vznášející se ve stacionárním letu nad mořem, který prováděl velmi rychlé horizontální pohyby jihozápadně od VOR Arica. Letadlo Cessna 337, které letělo 36 km západně od sektoru Corazones, nacházejícího se jižně od Aricy, tento jev rovněž pozorovalo a popsalo jej jako světelný kruh, který se později změnil v bílý kužel, který navzdory své blízkosti radar letadla nezaznamenal.

Od té chvíle letadlo trpělo rušením rádiové komunikace, díky kterému bylo ze vzduchu v kontaktu s rybářskými čluny a s řídicí věží v Chacallutě. Následně světelný jev současně zpozoroval personál řídicí věže letiště Iquique, které se nachází přibližně 190 kilometrů jižně od města Arica. Objekt zůstal nehybný, přibližně 45 minut manévroval kolem své osy a poté se vysokou rychlostí pohyboval směrem na jih, až nakonec zmizel. Poté letadlo obnoví komunikaci, která byla rušena hlasitými zvuky, jakmile objekt zmizí.

Schéma UAP pozorovaného u pobřeží Ariky

Letecká analýza případu

Tato zajímavá zpráva z 3. června 1983 začíná pozorováním světelného úkazu velkého kuželovitého tvaru, který se stacionárně pohyboval nad Tichým oceánem velmi rychle horizontálně a vydával světelné záření, které upoutalo pozornost dispečera letištní věže v Arice (SCAR). Vzhledem k době, kdy pozorování začalo, tedy kolem deváté hodiny večerní, musel být tento světelný jev vnímán z velké vzdálenosti. Stejné hlášení, které předložil dispečer v Arice, bylo podáno také letadlem, které se nacházelo jižněji a provádělo průzkum ryb, a které od okamžiku pozorování této záře zjistilo poruchu komunikačních systémů, kterou lze přičíst elektromagnetickým poruchám způsobeným tímto objektem, vzhledem k tomu, že před podáním hlášení bylo toto letadlo v plynulém rádiovém spojení s rybářskými plavidly a letištní věží Chacalluta v Arice, leteckým subjektem, který řídil vývoj tohoto letu.

Jev popsaný v této zprávě prováděl manévry po dobu přibližně 45 minut a pohyboval se podél pobřeží v oblasti mezi městy Arica a Iquique. Vzdálenost, v níž se nacházel směrem do vnitrozemí, není ve zprávě uvedena, je však známo, že světelný kuželovitý objekt viděli současně dispečeři letištních věží v Arice a Iquique, což svědčí o tom, že velikost tohoto objektu byla velkých rozměrů, neboť byl při všech svých pohybech viditelný v okruhu přibližně 200 kilometrů. Po skončení pozorování, poté co se objekt rychle přesunul směrem na jih, se po 45 minutách letadlo normálně obnovilo rádiové spojení.

Velmi důležitou skutečností, která by neměla být v této zprávě přehlédnuta, je, že během 45 minut, kdy neidentifikovaný létající objekt manévroval u pobřeží severního Chile, zůstalo rybářské průzkumné letadlo v letu s výpadkem komunikace, přičemž bylo po celou dobu v těsné blízkosti tohoto anomálního vzdušného jevu, aniž by bylo ve zprávě uvedeno, zda bylo schopno pokračovat v průzkumných pracích, a aniž by bylo známo, zda mělo nějaký typ chybných údajů z letových přístrojů.

 

Závěr

Vzhledem k charakteristice hlášeného pozorování nelze tento případ vysvětlit jinak než označením jevu jako UAP, který je pravděpodobně zodpovědný za poruchy v elektromagnetickém spektru, rušící rádiovou komunikaci letadla za letu, několika rybářských plavidel a řídicí věže letiště Chacalluta v Arice. Při pozorování účinků způsobených na rybářském letadle Cessna 337 lze tuto zprávu označit za zajímavý případ, kdy je pozorování UAP doplněno elektromagnetickým rušením, jehož příčiny je velmi obtížné stanovit. Důležité je poznamenat, že letadlo zůstalo v letu po dobu přibližně 30 minut bez rádiového spojení s řídicí jednotkou (Arica-Torre) a s plavidly, s nimiž operovalo. Z hlediska letecké bezpečnosti není známo, proč toto letadlo nepřistoupilo k přistání okamžitě, vzhledem k tomu, že letové podmínky, ve kterých letělo, byly vizuální v noci. Předpokládáme, že důvodem, proč nepřistálo, je skutečnost, že po celou dobu pozorovalo UAP při jeho manévrech a pohybech, a že neexistuje jiné logické vysvětlení, proč se za těchto podmínek provozního rizika pilot nerozhodl vrátit na zem.

-pokračování-

Další díly