(17. - 19. 1. 2020) - VELETOV U KOLÍNA: ODBORNÝ CERTIFIKOVANÝ KURZ: "METODA POZITIVNÍ STIMULACE BIOENERGETICKÝCH TORZNÍCH POLÍ" - PRVNÍ ČÁST SEMÍNÁŘE

 Redakce

Redakce

autor

06.01.2020 Oznámení

Kořeny této metody spočívají v dílčích výzkumných aktivitách vědeckých center v RuskuDr. Garjajev, Dr. Poponin, v Kanadě – Lyne Teghrath, USA – Dr. James Rudin, v Holandsku – Dr. Nicholas Pope. Kolem roku 2000 se začala rozvíjet vědecká disciplína zkoumající kvantové jevy v oblasti biologické hmoty a organismu, a to na mikromolekulární a genetické úrovni. Zaměření tímto směrem posunulo lidské poznání v chápání podstaty a možností člověka ve struktuře mikrokosmického charakteru velmi dopředu, a tím získalo evoluční náskok o několik kroků.

Autor této metody - Jaroslav Chvátal vytvořil zcela nový a svým pozitivním praktickým dopadem i ojedinělý nadčasový projekt, který se nazývá "Metoda pozitivní stimulace bioenergetických torzních polí®" (Method of Bioenergy Torsion Fields Positive Stimulation®). V České a Slovenské republice, s ohledem na tuto metodu, pracuje již celá řada žáků Jaroslava Chvátala.

Studium je vedeno na profesionální a vysoce kvalitní úrovni. Studenti mají k dispozici nejen studijní skripta, ale také alternativní diagnostický nástroj, kompletní mapu torzních polí lidského organismu, set diagnostických pracovních tabulek a další prostředky. Kurz je oficiálně certifikován autorem metody. Zájemci, kteří by se chtěli dozvědět něco více o cílech a pozitivních dopadech výše uvedené metody si mohou přečíst rozhovor s jejím autorem: ZDE

Pro informace organizačního charakteru a další přejděte na detailní popis této studijní akce.

 

 

INFORMACE OBSAHOVÉHO CHARAKTERU

Studium je vedeno na profesionální a vysce kvalitní úrovni. Studenti mají k dispozici nejen studijní skripta, ale také alternativní diagnostický nástroj, kompletní mapu torzních polí lidského organismu, set diagnostických pracovních tabulek a další prostředky. Kurz je oficiálně certifikován autorem metody.

Studium je vhodné i pro naprosté začátečníky !! Lektor krok po kroku bude studenty zasvěcovat do tajemství této metody. Žádné zvláštní znalosti nebo schopnosti nejsou podmínkou.

Kurz je rozdělen do dvou částí. V první části pod dohledem lektora realizují studenti diagnostikaci svého stavu v rámci aktuální inkarnace včetně svých předků po ženské a mužské linii a to až do deváté generace zpětně. Druhá část kurzu, je zaměřena na praktické rekonstrukční aktivity ve vztahu k stavu a stávající kvalitě torzních polí daného studenta. Druhá část kurzu bude oznámena studentům v místě semiáře.

Zájemci, kteří by se chtěli dozvědět něco více o cílech a pozitivních dopadech výše uvedené metody včetně organizačních informací školení si mohou prostudovat níže uvedený podrobnější popis.

 

Cíle metody

1. Výchova k určitému specifickému způsobu uvažování a konkrétnímu životnímu stylu, který je provázán s nosnými principy této metody. Nestačí pouze naučit se a technicky praktikovat dané postupy, ale je potřeba také přirozeným způsobem změnit životní styl a způsob myšlení.

2. Osvěta a šíření myšlenky mezi lidmi.

3. Systematický způsob zaškolení zájemců tak, aby byli schopni praktikovat tuto metodu v rámci svých vlastních možností se svými blízkými ve svém domácím prostředí, s ostatními lidmi, a případně ve třetí fázi jako samostatně působící lektoři.

 

Dopady této metody a její hloubkové cíle

Hlavním cílem použití této metody je komplexní rekonstrukce informačního/datového a energetického prostředí fyzického těla (včetně všech jmenohmotných) dotyčného jedince. Vzhledem k tomu, že tuto diagnostickou, sanační a energeticky rekonstrukční aktivitu lze provádět nejen prostředí aktuálního života, ale se stejným efektem až do devátého rodového patra zpětně do historie dotýká se výsledný pozitivní dopad i všech ostatních rodinných příslušníků.

Metoda cíleného působení je rozdělená do dvou fází:

a) diagnostikace

b) energetická rekonstrukce (čištění, energetická revitalizace prostředí apod.)

Vlivem specifiky této metody následuje autonomní spontánní schopost nastartování sebepoznávacího procesu.

V rámci diagnostikace této metody používáme: Kyvadlo/pendulum, pracovní tabulky a pocitové hledisko.

Při energetické konstrukci používáme: Kyvadlo, vibrační krystalické nástroje a asociační schopnosti.

Komplexní pracovní postup je složen z diagnostického rozpoznání frekvenčního pozadí torzních polí a čaker, rozpoznání charakteru a výšky potenciálu příčinného entropického vlivu, z diagnostického zjištění tzv. časového usazení entropického vlivu (v případě jeho rodového charakteru) a ze zjištění základních vibračních kvalit příslušné příčinné entropie.

Na základě sesbíraných dat ustanovíme tzv. postup energetické rekonstrukce, a to s přihlédnutím k tomu, zda jde o individuální nebo rodový problém.

Na závěr provedeme několikanásobnou datovou kontrolu postiženého prostředí s těmito časovými odstupy od korekce: po 48 hodinách, po 7 dnech a po jednom měsíci.

 

UPOZORNĚNÍ: Student obdrží komplexní balíček pomůcek včetně skript, diagnostických tabulek, korekčních nástrojů atd. Tento balíček je již zahrnut v ceně kurzu.

DOPLNĚNÍ: Váše uvedená metoda je koncipována takovým způsobem, že každý student ještě v průběhu školení bude mít možnost zažít v rámci zpětné vazby sám na sobě pozitivní změny vlivem aplikace této metody. Zároveň je školení nastaveno takovým způsobem, že student pod vedením lektora od první chvíle krok za krokem prakticky pracuje sám na sobě a tím se zároveň učí poznávat a aplikovat tuto metodu.

 

DETAILNÍ INFORMACE ORGANIZAČNÍHO CHARAKTERU - ZDE