13.12. - 15.12. 2019 MYSTERIUM SMRTI A UMÍRÁNÍ - JAK PEČOVAT O UMÍRAJÍCÍHO ČLENA RODINY

 Redakce

Redakce

autor

05.12.2019 Oznámení

Podrobný rozpis rozsahu kurzu

Teoretická část

Úvod do problematiky a prezentace významu tohoto kurzu v praktickém životě

• Detailní analýza jednotlivých fází přijímání smrti ze strany umírajícího a v návaznosti na psychologický přístup okolí a pečujících umírajícímu člověku

• Detailní popis práv a možností pozůstalých v případě úmrtí blízkého člověka v rodině

• Detailní esoterická koncepce energetických procesů v lidském organismu odehrávajících se během jednotlivých stádií umírání

• Mystické pojednání o smrti

• Detailní analýza procesů odehrávající se po dobu 49 dní po fyzické smrti

• Iniciace do podstaty Strážce Prahu, bytosti Paralemptory a filozofii reinkarnačního procesu

 

Praktická část

• Návody a receptury na specializované lázně obklady působící blahodárným účinkem na tělo umírajícího

• Specializované dotykové postupy prostřednictvím hlazení umožňující plynulý a harmonický odchod ze života

Technika Phowa (Specializovaný postup umožňující na psychické a mentální úrovni klidným a harmonickým způsobem během procesu umírání odejít ze života. Touto metodou docílíme, že se během stadia umírání nevytvoří žádné destruktivní energie, které by se pak bumerangovým efektem vracely dotyčnému při vstupu do následujícího života např. ve stadiu plodu nebo při porodu.)

• Velká meditace návratu (Jde o specializovanou řízenou meditaci, která je zaměřena na odstranění různorodých psychosomatických problémů, jejichž příčina tkví v psychickém nezpracování skutečnosti, že dotyčný nemohl být přítomen při odchodu svého blízkého ze života a nebo dotyčný neměl možnost dořešit všechny spory a vzájemné potíže se zemřelým ještě během jeho života.)

Poznámka: Po celou dobu kurzu je možná konzultace s lektorem na individuální úrovni.

Zdravotní omezení:  Tohoto typu praktického školení se mohou zúčastnit jedinci s klinicky bezproblémovým psychickým stavem.

 

ODKAZ K ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠCE: https://www.matrix-2001.cz/skoleni-a-kurzy/13-12-15-12-2019-mysterium-smrti-a-umirani-jak-pecovat-o-umirajiciho-clena-rodiny-20