PĚTITISÍCILETÁ VÁLKA ELITY PROTI VAŠÍ MYSLI VRCHOLÍ. MŮŽEME JÍ PORAZIT?