AKTUALITY S MATRIXEM: ODHALENÍ MIMOZEMSKÝCH MUMIÍ ŠOKUJE SVĚT! část první

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

27.09.2023 Aktuality

Dne 13. září 2023 se v Mexiku konalo první oficiální slyšení o UFO před státním kongresem. Známý ufolog Jaime Maussan se postaral o podívanou, když bez předchozího ohlášení nechal do sálu přinést dvě krabice s ostatky dvou nelidských malých humanoidů. Protože se na tyto humanoidy z Peru, o nichž se vlastně vědělo už léta, okamžitě vrhl shromážděný tisk a jejich prezentace se dostala na titulní stránky novin po celém světě, rád bych se celému spektru těchto šokujících odhalení věnoval formou několika článků.

Během několika dní se v tisku objevilo nespočet zpráv, ale jen některé z nich odrážejí to, co Maussan skutečně vypověděl během slyšení pod přísahou před mexickým Kongresem. Většina zpráv obsahuje zkreslené, nepravdivé nebo zavádějící informace o tom, co se stalo. Je to proto, že téma UFO již nějakou dobu přitahuje větší mezinárodní pozornost, protože noví vysoce postavení informátoři stále hovoří o tom, že UFO je skutečné, a dokonce i o nálezu ostatků nelidských humanoidů z havarovaných vraků.

Svědci hlásili, že viděli takové ostatky, které prý byly pod zámkem například ve vojenských zařízeních. Vědci zůstávali tváří v tvář těmto tvrzením skeptičtí a požadovali tvrdé fyzické důkazy. Jaime Maussan nakonec takové požadované důkazy předložil, což zřejmě většinu mainstreamových vědců, skeptiků a novinářů uvedlo do šoku. Na sociálních sítích došlo k prudkému sdílení informací, takže tyto zprávy vyvolaly celosvětový rozruch. Mnoho lidí slyšelo o humanoidech z Nazky z Peru poprvé, ačkoli jejich objev se na titulních stránkách novin objevuje a vyvolává ostré kontroverze již od roku 2017. Důvodem je především to, že Univerzity a výzkumné ústavy dostaly k analýze vzorky tkání těchto ostatků, které se ukázaly jako pravé. Z tohoto důvodu již skeptici nemohli tvrdit, že se jedná o plošné padělky, a proto bylo náhle zastaveno informování o vědeckém výzkumu nalezených těl nelidských humanoidů.

Nyní však v této věci zazněl další úder na buben a vlády spolu s vědeckým establishmentem se opět snaží prezentování nových údajů interpretovat jinak, aby celou věc v masmédiích vykreslily jako nevěrohodnou, přičemž používají obvyklé novinářské triky a čtenářům pomocí chytré rétoriky sugerují, že jde o rozsáhlý podvod. Tento téměř panický přístup naznačuje, že akce Jamieho Maussana rozjela kouli, která pravděpodobně povede k dalším závažným odhalením v rámci pokračujícího zveřejňování informací o UFO, jemuž se různé vlády snaží zabránit.

Jaime Maussan představil analýzu DNA jedné z bytostí z Nazky, která prokázala, že stáří mumií se pohybuje mezi 700 a 1 800 lety. Tento výsledek pochází od vědců z "Mexické národní autonomní univerzity", kterým byly poskytnuty některé vzorky. Ostatní vědci okamžitě protestovali a označili vystavení nelidských mumií za ostudné. Mluvčí NASA David Nathaniel Spergel požadoval, aby byly zveřejněny další údaje, protože peruánská vláda se zřejmě snažila prezentaci výsledků bránit, aby se vyhnula mezinárodní kontroverzi. Nyní NASA chce, aby byly vzorky předány světové vědecké komunitě k dalšímu studiu.

Dále zprávy o mexickém slyšení o UFO odhalují, že Jaime Maussan již dříve v roce 2015 vystoupil na veřejnost s mimořádnými tvrzeními a představil další mumifikované tělo údajného mimozemšťana. Předložil jeho fotografii a uvedl, že bytost, která je na ní vidět, byla nalezena v Roswellu v roce 1947. Prozradil, že genetické analýzy vykazují četné anomálie, které nejsou známy u žádného člověka. Podobným případem je tzv. "atacamský humanoid", který rovněž představuje malou bytost s prodlouženou lebeční kostí. Ve vědeckém tisku byl vylíčen jako dávné mumifikované, ale lidské dítě. Výsledky testů odhalily, že "atacamský humanoid" má celkem 64 neobvyklých mutací, z nichž sedm souvisí s deformacemi na kostře. Genetici upozorňují, že v lékařské literatuře neexistuje žádný srovnatelný případ, protože až 8 % genomu humanoida není známo. Vědci nevědí, proč je humanoid tak malý, ale má plně vyvinutou, protáhlou lebku a také jiný počet párů žeber než člověk.

Maussan si stojí za svým tvrzením, že existují důkazy DNA o tom, že tyto bytosti nepatří na naši planetu. Mumie z Nazky nepocházejí z UFO, ale jsou prastaré, byly objeveny v peruánských dolech a jsou zkamenělé. Maussan na slyšení pod přísahou prohlásil, že prezentace mumií je první v této podobě a že je jasným důkazem toho, že máme co do činění s ne-lidskými exempláři, které nejsou příbuzné žádnému jinému druhu na našem světě. Zarážející je, že v různých článcích v mezinárodním tisku se pokaždé píše, že ufolog tyto informace vypověděl pod přísahou před "zákonodárci", a nikoli před mexickými vládními úředníky nebo zástupci státu.

Maussan naznačil:

"V tuto chvíli Pentagon nesouhlasil se zveřejněním těchto informací a neumožnil kongresmanům podat svědectví o těchto biologických pozůstatcích. V tuto chvíli se chystáme objevit tato těla, která podle vědců, kteří to zde budou vysvětlovat, nejsou lidskými bytostmi. ... Jsou to bytosti, ne-lidé, které nejsou součástí naší pozemské evoluce a o kterých se domníváme, že po jejich zmizení nedošlo k následné evoluci."

Mumie byly objeveny v dole v peruánském Cuscu a každé tělo je zjevně humanoidní, má poměrně velkou hlavu se dvěma očima, nosem a ústy. Každé z těl vykazuje lidské proporce se dvěma nohama a dvěma rukama, ale pouze se třemi extrémně dlouhými prsty na rukou a nohou. Kromě vyhodnocení DNA byly předloženy rentgenové snímky mumií, které ukazují, že tyto bytosti mají neporušenou kostru, mají dvě pohlaví, některé v sobě nosí fosilní vejce a mají kovové implantáty sestávající ze vzácných slitin a kovů, jako je osmium. To se zdá být velmi zvláštní, protože se nemohlo jednat o zvířata. Testy DNA odhalily, že asi 30% genů těchto těl je na tomto světě neznámých. Vejce naznačují, že by malí humanoidi měli být příbuzní plazům.

Tento názor představuje pro přírodovědce asi nejzávažnější problém, protože tito tvorové, pokud jsou jejich pozůstatky autentické, mají původ, který nelze evolučně vysledovat. Jejich lidem podobný vzhled následně naznačuje, že možná nepocházejí z naší planety a že se inteligentní bytosti podobné lidem vyvinuly na jiných planetách a jsou schopny navštěvovat Zemi. Z toho vyplývá, že chybějící evoluční článek (missing link) mezi zvířaty a lidmi, který se doposud nepodařilo identifikovat a nelze jej nalézt ve fosilním záznamu, lze vysvětlit tím, že se moderní člověk nevyvinul přirozeně na této planetě.

Mnohým to na první pohled zní směšně, ale faktem je, že žádný společný předek lidoopů a lidí nebyl nikdy identifikován. Charles Darwin spekuloval, že moderní lidé vznikli v Africe, a darwinisté vytvořili hypotetický evoluční rodokmen. V posledních 150 letech se však objevila řada kosterních nálezů druhů, které tehdy nebyly brány v úvahu, což ve vědeckých kruzích vyvolává neustálý zmatek, protože teorii evoluce člověka spíše vyvracejí, než potvrzují. Vědci musí přiznat, že moderní věda stále není schopna vyřešit základní otázku, odkud jsme přišli a jak se život na Zemi vyvinul! Prezentace nelidských mumií, které nezapadají do rozpadajícího se rodokmenu evoluce, proto antropology šokuje. Proto ji Jaime Maussan označuje za nejdůležitější objev v dějinách lidstva.

Protože se vědci obávají, že by ufologové mohli mít pravdu, museli by změnit názor a zneplatnit všechny své teorie, což by vyvolalo krizi vědy a v důsledku toho obrovskou změnu paradigmatu, ke které svět v současnosti směřuje. Aby tomu skeptici a darwinisté zabránili, snaží se odhalit jako nepravdivé nevhodné archeologické či antropologické nálezy a vědecké výsledky, které jsou v rozporu s jejich hypotézami. Tak tomu bylo i v tomto případě, protože Maussan před mezinárodním tiskem a vládními představiteli bez předchozího upozornění zveřejnil výsledky, které dokazují, že mumie jsou prastaré a nejsou zcela příbuzné jiným suchozemským druhům. Novináři to označili za "bezohledný kousek" a reakce vědecké komunity byla okamžitá. Archeologové v Peru, kteří se již léta snaží bránit zveřejnění výsledků a zabavení mumií, označují těla za frašku.

Jaime Maussan výslovně uvedl, že analýzy DNA nepocházejí z prezentovaných mumií, ale z jiné identické mumie z Nazky. Tyto dva exempláře z prezentace byly ponechány neporušené, aby mohly být vystaveny nepoškozené. Vědci vědí, že proti důkazům DNA jsou v podstatě bezmocní, protože je nelze snadno zfalšovat. Píší, že výsledky pouze dokazují normální pozemský život, i když některé části genomu zůstávají nevysvětleny. Peruánská vláda vznesla proti Maussanovi obvinění za údajnou nelegální krádež mumií z Peru a jejich převoz přes hranice do Mexika. Maussan oponuje, že se ničeho nezákonného nedopustil, a je rád, že peruánská vláda chce konečně jeho mumie oficiálně prozkoumat.

V posledních letech se každý z vědeckých novinářů snažil prezentovat fakta tak, že všechny mumie z Nazky jsou umělou kompilací ukradených starověkých lidských a zvířecích kostí. Píší, že výsledky DNA jednoduše nelze podložit skutečnými důkazy. Předložené rentgenové snímky však dokazují opak a skutečné pokusy vyrobit vědecké falzifikáty jako produkt lidské evoluce skončily před lety skutečnou fraškou, když se vědecká komunita snažila vytvořit důkazy pro lidskou evoluci. Známým příkladem vědeckého podvrhu je "Piltdownský člověk".

Tento padělek byl vědci po desetiletí považován za autentický, ale později byl odhalen jako podvrh. Kromě toho je třeba znovu zdůraznit, že Jaime Maussan pod přísahou vypověděl, že peruánští nelidští humanoidi nejsou součástí pozemské evoluce. V případě nepravdivého prohlášení by mu hrozily právní důsledky. Proč by také nepravdivě vypovídal o výsledcích "Autonomní národní univerzity" v Mexiku, která analyzovala vzorky DNA? Žádný vědec se dále nevyjádřil k rentgenovým snímkům, kovovým implantátům ani k vajíčkům v mumiích. Maussan považuje toto chování za důležitý důkaz existence nelidské inteligence na tomto světě.

Vědci se snaží odhalit tajemství záhadných létajících disků přinejmenším od 40. let 20. století. Faktem je, že na naši civilizaci mají téměř neviditelný vliv již od počátku zaznamenané lidské historie.

PŘIPRAVUJI NA TOTO TÉMA SPECIÁLNÍ ON-LINE PŘEDNÁŠKU S EXKLUZIVNÍ PREZENTACÍ FOTOGRAFIÍ  DETAILNÍ ANATOMIE E.T. MUMIÍ VE 4K KVALITĚ.

Další díly