Na Ameriku, která se ocitla tváří v tvář vážným historickým zúčtováním, nyní padá větší stín. Ačkoli by existence oligarchie a mezinárodního "deep state" neměla být ignorována jako politická síla dějin - organizující války, atentáty a podporující ekonomické zotročování lidí a národů po celá staletí, nelze vinu zcela svalovat pouze na tento aparát. Jak kdysi řekl Shakespearův Cassius Brutovi:

"Náš osud... není v našich hvězdách, ale v nás samých, že jsme poddaní.".

Místo abychom slyšeli výzvy k ukončení "nekonečných válek", rozbití Wall Streetu nebo k návratu Ameriky k jejímu antikoloniálnímu dědictví, slyšíme dnes jen výzvy ke strhávání pomníků, kde houfy vyčerpaných obětí kritické teorie volají po zrušení ústavy jako podvodu zabaleného do lži postavené na pokrytectví bílých privilegií bez jakékoliv vykupitelské hodnoty, kterou by bylo možné někde najít. V tomto materiálu bych se soustředil na okolnosti a aktivity, jež formovaly nezávislost aktuálně vznikajících Spojených státu včetně aktivit Otce otců zakladatelů Benjamina Franklina, který formoval nejen revoluci 13-ti nezávisle smýšlejících kolonií proti britskému impériu, ale spíše globální hnutí sahající od Francie, Ruska, Polska, Irska, Pruska, Indie a dokonce i Afriky! Bez této mezinárodní řady republikánsky smýšlejících vlastenců napříč kulturami, náboženstvími a kontinenty by revoluce z roku 1776, která na této zemi poprvé založila systém vlády založený na souhlasu ovládaných a na ochraně nezcizitelných práv, nikdy neuspěla.

 

Americká revoluce jako mezinárodní záležitost

Smutný návrat Benjamina Franklina z Quebecu na kontinentální kongres v New Yorku v květnu 1776 byl jednou z mála porážek, které tento velký státník utrpěl. Franklinova desetiletá práce na zapojení francouzské kolonie Quebec do hnutí za nezávislost byla sabotována:

1) Otrockou negramotností bující mezi rolníky ve feudálním systému zděděném z Francie
2) Bující korupcí elity katolického duchovenstva, která podepsala ďábelskou sml

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.

Další díly