Vodnář   20.2.2018   Oldřich

TEN, KTERÝ NALEZL KLÍČ K POSVÁTNÉMU VĚDĚNÍ STARÉHO EGYPTA --- GENIUS NEBO THOVTOVA INKARNACE? --- ZŘEJMĚ ANI NETUŠÍME, NA CO SE DÍVÁME (5)

15.06.2015   Darren J. Carville
Darren J. Carville
Egyptští umělci totiž neměli na mysli žádnou hmotnou korunu, oni takto dávali najevo informaci o existenci neviditelného vlivu kosmických sil, které působí na jistá centra v oblasti hlavy. Egypťané si byli ve skutečnosti velmi dobře vědomi toho, že existuje široké spektrum sil ve formě nesmírně pokročilých forem vědomí, které vysílají lidským bytostem nekonečné proudy inspirací. Na které, my lidé, v důsledku zahledění sama do sebe nebo důsledkem řešení různorodých světských starostí bohužel reagujeme pouze sporadicky. Egypťané nás upozorňují (připomínají nám), jak důležitá je vědomá spolupráce s těmito tajemnými entitami. Způsobem svého života jsme se bohužel velmi vzdálili původní kvalitě našich životů. Uvízli jsme v marasmu politiky, peněz, sexu, materialismu, vlastní posedlosti, apatie a fundamentalistických odnoží náboženství. To vše je samozřejmě naše vlastní zodpovědnost. zobrazit článek

celý článek je přístupný po přihlášení předplatitele

oblíbenost článku 9.6 (5 hodnocení) zobrazeno: 493x (dnes: 1x) diskuze: 5 příspěvků


TEN, KTERÝ NALEZL KLÍČ K POSVÁTNÉMU VĚDĚNÍ STARÉHO EGYPTA --- GENIUS NEBO THOVTOVA INKARNACE? --- ZŘEJMĚ ANI NETUŠÍME, NA CO SE DÍVÁME (4)

07.06.2015   Darren J. Carville
Darren J. Carville
Zjistilo se také, že když má člověk tato (za „normálních“ okolností) pasivní centra v aktivitě, jeho vědomí potřebuje minimum času na spánek. Pravdou ovšem je, že u většiny prostých lidí zůstává žláza zvaná epifýza ve stavu pasivním, a to samé platí i pro všechna přidružená mozková centra. Navíc přibývá stále více a více osob, u kterých je tato žláza v nějaké fázi tzv. „kalcifikace“, a to nezávisle na věku daného jedince! Ve staroegyptské umělecké symbolice se proces aktivace šišinky mozkové/epifýzy, neboli „třetího oka“ zobrazuje hadem/kobrou, jež vylézá v místě uprostřed čela (viz obr. níže). Staroegyptské umění je plné symboliky, kterou je potřeba umět správným způsobem číst. Ve hře je totiž velmi často mechanika lidského energetického nebo světelného těla. Symbolicky řečeno, božský král se zrodil z těla emocionálního, přičemž v této chvíli je plně probuzen v astrální formě. V tomto procesu se archetypálně odráží skutečný význam sjednocení „Horního a Dolního Egpta“. zobrazit článek

celý článek je přístupný po přihlášení předplatitele

oblíbenost článku 10 (5 hodnocení) zobrazeno: 420x (dnes: 0x) diskuze: 0 příspěvků


TEN, KTERÝ NALEZL KLÍČ K POSVÁTNÉMU VĚDĚNÍ STARÉHO EGYPTA --- GENIUS NEBO THOVTOVA INKARNACE? --- ZŘEJMĚ ANI NETUŠÍME, NA CO SE DÍVÁME (3)

19.05.2015   Darren J. Carville
Darren J. Carville
V poslední době věda potvrdila existenci "zlatého poměru" ve struktuře atomů anorganické hmoty a v prostředí "DNA" u hmoty organické. To vše naznačuje, že výše uvedené konstanty budou na mikro i makro úrovni našeho Vesmíru velmi rozšířené. Ukazuje se, že onen imaginární "Kosmický Tvůrce" zařadil tyto, ale i jiné konstanty do svého tvůrčího repertoáru. Dva základní pylony u hlavního vchodu do chrámu jsou archetypálním projevem dominantního principu duality v našem hmotném světě. Ten samý koncept můžeme vidět i v pozdější fázi historie, například v podobě pilířů "Jakin" a "Boaz", které byly součástí známého Šalamounova Chrámu. V místě hlavního vstupu do chrámu se nachází skupina hieroglyfů, které svým obsahem připomínají, že právě vstupujeme do procesu opětovného spojení s jednotou, která se nachází za hranicemi omezeného světa duality. S tím, že cesta, která vede ze sféry duality do světa jednoty, je spojena s velmi náročným procesem esoterické práce na sobě samém. Tato připomínka byla směrována především k neofytům, kteří jako nováčci nastupovali do dlouhodobého mysterijního studia uvnitř "Chrámu v Luxoru". zobrazit článek

celý článek je přístupný po přihlášení předplatitele

oblíbenost článku 9.8 (9 hodnocení) zobrazeno: 592x (dnes: 0x) diskuze: 1 příspěvek


TEN, KTERÝ NALEZL KLÍČ K POSVÁTNÉMU VĚDĚNÍ STARÉHO EGYPTA --- GENIUS NEBO THOVTOVA INKARNACE? --- ZŘEJMĚ ANI NETUŠÍME, NA CO SE DÍVÁME (2)

24.04.2015   Darren J. Carville
Darren J. Carville
Když se podíváme na některé sochy uvnitř "Chrámu v Luxoru", zjistíme, že v rukách drží velmi specifické předměty. Jednak je to zvláštní objekt ve tvaru korunky, který je někdy umístěn na vrcholku hlavy, ale častěji je sochou držen v pravé ruce. A pak je to charakteristický "ankh", jenž je umístěn do ruky levé (viz obr. vlevo). Mimoto lze také spatřit, jak sochy drží v obou dvou rukách podivné válce - tzv. "egyptská žezla". Ve všech těchto případech jde o předměty, jejichž úloha spočívá v zesilování mentální energie, vitality fyzického organismu a v obecném posilování fyzického vědomí. Pak je zde ještě jeden nezanedbatelný fakt, a tím je zvláštní "pohled" soch. Ve výrazu očí se zračí vyrovnanost a hloubka. Jde o charakteristický stav, který nastává ve chvíli, kdy se fyzické vědomí umí kreativně spojit s potenciálem kosmického vědomí tedy naší lidské přirozenosti "in natura". Jde o pohled, který zračí stav mysli, která je v absolutní symbióze z podstatou Bytí. Pro současného moderního člověka je však záhadou, jak se tvůrcům těchto soch podařilo je tak přesně do kamene vytesat. zobrazit článek

celý článek je přístupný po přihlášení předplatitele

oblíbenost článku 9.9 (8 hodnocení) zobrazeno: 638x (dnes: 0x) diskuze: 0 příspěvků


TEN, KTERÝ NALEZL KLÍČ K POSVÁTNÉMU VĚDĚNÍ STARÉHO EGYPTA --- GENIUS NEBO THOVTOVA INKARNACE? --- ZŘEJMĚ ANI NETUŠÍME, NA CO SE DÍVÁME (1)

19.03.2015   Darren J. Carville
Darren J. Carville
René Adolphe Schwaller de Lubicz je pozoruhodným případem projevu zcela originální mysli, která o světelné roky dopředu předhonila svou vlastní dobu. Tento člověk byl jedním z prvních, který se nebál veřejně sdělit, že staroegyptské památky jsou mnohem starší, než jak jsou oficiálně interpretovány. Byl přesvědčen o tom, že jsou dědictvím původně existující protocivilizace, která je dnes spojována s bájnou Atlantidou. Dokonce byl přesvědčen o tom, že by ani zdaleka nemuselo jít o jednu konkrétní civilizaci předpotopního charakteru. V roce 1936 během své návštěvy hrobky Ramesse IX. v Alexandrii objevil Schwaller vyobrazení, které představovalo faraona ve formě pravoúhlého trojúhelníku s proporcemi 3:4:5 (viz obr. vpravo). To byla velmi výrazná stopa. Lubiczovi velmi rychle došlo, že se dívá na symbolickou prezentaci "Pythagorovy věty", o které se doposud tvrdilo, že je jednoznačným vynálezem řecké kultury. Nyní bylo patrné, že tento matematický prvek byl nejen objeven a pochopen, ale i praktickým způsobem používán o tisíce let dříve, a to v Egyptě. zobrazit článek

celý článek je přístupný po přihlášení předplatitele

oblíbenost článku 10 (12 hodnocení) zobrazeno: 947x (dnes: 0x) diskuze: 4 příspěvkyREZONANČNÍ POLE "KVĚTU ŽIVOTA" (1)

19.12.2013   Jaroslav Chvátal
Jaroslav Chvátal
"Květ Života" není pouze klasickým symbolem posvátné geometrie, obsahuje i starověké náboženského hodnoty a potenciál gnostické filozofie, který znázorňuje základní formy prostoru a času. V tomto smyslu jde také o vizuální vyjádření životního potenciálu, který se proplétá všemi cítícími bytostmi. Panuje také víra v to, že rezonanční pole graficky vyjadřuje rezonanční parametry "Akašické Kroniky". Faktem je, že "Květ Života" lze dodnes nalézt ve všech hlavních náboženstvích světa. Obsahuje vzory stvoření, které se vynořily z gnostického "Ain Sof". Již ve 13. století se skupině francouzských kabalistů podařilo skrze geometrickou strukturu "Květu Života" interpretovat geometrické aspekty celé hebrejské abecedy. Tento druh abecedy pak nápadně připomíná písmo náboženského mudrce "Rashi", který psal své komentáře ke "Starému Zákonu" v té době ve Francii. zobrazit článek

celý článek je přístupný po přihlášení předplatitele

oblíbenost článku 9.7 (13 hodnocení) zobrazeno: 621x (dnes: 0x) diskuze: 2 příspěvky


1 2 3 4 5 další další stránka poslední stránka

počet článků na stránku


exkluzivně pro čtenáře magazínu Matrix 2001
přednášky, kurzy a školení Jaroslava Chvátala

Kalendář akcí

Únor
2018
Po Út St Čt So Ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

přednášky
kurzy a semináře
letní týdenní semináře
speciální akce
více akcí v jeden den

přijímané platební karty
statistika TopList


odebírat RSS RSS 2.0

"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu". (Listina základních práv a svobod České republiky)

Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce. Přebírání písemného či obrazového materiálu je možné pouze se souhlasem vydavatele. Platí pro materiály podléhající čtenářskému poplatku. © Matrix-2001.cz, Jaroslav Chvátal
webdesign Vendys graphics