Vodnář   20.2.2018   Oldřich

Učení moudrosti s Davidem Wilcockem

‹ zpět

Epizoda 1: Úvod do zdrojového pole – 1. část

David Wilcock v této úvodní epizodě spojuje vědu a starověká učení ve snaze vysvětlit, jak být v jednotě s živým vesmírem a napojen na zdrojové pole. Objevte, jak si můžete zhmotnit moudrost těchto učení, začít měnit svůj život a zvládat jakékoliv problémy, na které narazíte.

více
délka: 30:28

Epizoda 2: Úvod do zdrojového pole – 2. část

David Wilcock v pokračující diskuzi o zdrojovém poli vysvětluje, jak vás biologický vesmír ovlivňuje skrze propojení nelokálních myslí a zákona jednoty. Zjistěte, jak můžete pokročit ve svém vývoji, sjednotit se s vesmírnou myslí a podílet se na řešení světových problémů.

více
délka: 29:53

Epizoda 3: Za hranicemi kosmického vědomí – 1. část

David Wilcock vysvětluje, jak se napojit na galaktický střed a posílit tak své paranormální schopnosti, jaký pozitivní vliv na svět má meditace a jak světlo ovlivňuje DNA. Objevte, jak se můžete začít léčit a vyzařovat do světa léčivé světlo.

více
délka: 30:32

Epizoda 4: Za hranicemi kosmického vědomí – 2. část

V minulé epizodě jsme zjistili, jaký pozitivní vliv má světlo na DNA. David Wilcock na tento koncept navazuje a odhaluje energetická tajemství molekuly DNA. Zjistěte, jak je DNA vepsána do pozadí časoprostoru, a že nejste pouze součástí zdrojového pole, ale že jste vesmírem, který se projevuje jako biologický život.

více
délka: 30:04

Epizoda 5: Uzdravování se zdrojovým polem – 1. část

V této epizodě se David Wilcock zaměřuje na to, jak můžeme využít vesmírnou energii, která tvoří DNA, k uzdravení a ochránění se před negativními myšlenkami druhých.

více
délka: 30:56

Epizoda 6: Uzdravování se zdrojovým polem – 2. část

David Wilcock popisuje energetickou povahu molekuly DNA pomocí reinkarnace a stvoření života v extrémních podmínkách.

více
délka: 31:09

Epizoda 7: 25 000 letý cyklus

David Wilcock vysvětluje, co je precese rovnodennosti a proč je tak důležitá. Důležité informace o precesi byly ukryty do starověkých mytologií a byly špatně pochopeny. David odhaluje skutečný význam tohoto vzkazu a co pro nás znamená.

více
délka: 30:12

Epizoda 8: Pečeť zlatého věku

David Wilcock odhaluje, že otcové zakladatelé USA věděli o blížícím se zlatém věku. Od starořímských Sibylských knih, starotibetských učení a umění, se pravda o blížícím se věku lidstva nachází přímo před námi. David nám ukazuje, jak a kam se dívat, abychom tuto pravdu uviděli.

více
délka: 31:21

Epizoda 9: Žhavé tajemství NASA

V předchozích epizodách jsme se dozvěděli, že se sluneční soustava skrze zdrojové pole pohybuje daleko rychleji. Tato zvyšující se rychlost dramaticky ovlivňuje Zemi a ostatní planety. David Wilcock nás bere na prohlídku sluneční soustavy a odhaluje tajemství o meziplanetární změně klimatu.

více
délka: 29:57

Epizoda 10: Andělé a mimozemšťané

Starověké civilizace zaznamenávaly kontakt s mimozemskými bytostmi, přičemž Bible může být nejrozsáhlejším historickým záznamem těchto kontaktů. David Wilcock objasňuje tajemství andělů a mimozemšťanů odhalením skrytého významu v několika pasážích z Bible.

více
délka: 29:58

Epizoda 11: Obličeje bohů

Jen málo se ví o těch, kteří kráčeli po Zemi a rozvíjeli první kultury. Nicméně stále víme, jak vypadaly obličeje bohů, kteří kdysi vládli starověkým civilizacím. David Wilcock odhaluje ohromující podobné rysy mimozemských bohů.

více
délka: 29:36

Epizoda 12: Kostry bohů

Viděli jsme obrazy lidských bohů s protáhlými lebkami a velkýma očima. Tyto obrazy nemohou být pohou fantazií, když je srovnáme s kosterními pozůstatky těchto bohů, které mají podobné rysy. David Wilcock v této epizodě skládá dohromady poslední kousky této starověké záhady.

více
délka: 30:41

Epizoda 13: Zvláštní prozřetelnost

Od starověkých královských pokrevních linií po proroctví z Fátimy, lidstvo možná nemá plný vliv na svůj vlastní osud. Kdo jsou tito lidé a proč se zajímají o vývoj lidstva? Odpověď vás možná ohromí.

více
délka: 30:47

Epizoda 14: Proroctví z Fátimy

Proroctví z Fátimy během 1. světové války a bitva o Los Angeles během 2. světové války jsou dvě události, kterými nám někdo chtěl sdělit něco důležitého. Tyto události jsou jasnými příklady toho, jak lidstvo ignorovalo žádost o ukončení válek.

více
délka: 30:11

Epizoda 15: Neúmyslné odhalení

Po 2. světové válce hlášení o spatření zvláštních plavidel a ještě zvláštnějších pilotů proklouzla mezi prsty úředníkům, kterým bylo nařízeno utajit jakékoliv důkazy. David Wilcock odhaluje informace týkající se UFO ze 40. let 20. století a hovoří o rozsahu počáteční snahy o utajení.

více
délka: 30:47

Epizoda 16: Co se snaží skrýt?

Mimozemšťané po 2. světové válce podepsali smlouvu s vládou USA týkající se vyspělé technologie, nicméně ta s sebou nesla vysokou cenou pro lidstvo. David Wilcock odhaluje detaily smlouvy Tau-9, co pro nás všechny znamená a také fotografické důkazy, které se NASA pokusila utajit.

více
délka: 30:11

Epizoda 17: Mimozemské důkazy

Když byly sondy NASA vyslány k Měsíci, Marsu a nedalekým planetkám, snímky, které pořídily, vzbuzovaly údiv. Rozmazaná místa na těchto snímcích nadnáší otázku - proč? Odpovědi možná najdeme tam, kde je čekáme nejméně.

více
délka: 30:15

Epizoda 18: Ra a Zákon Jednoty

Ve starověkém Egyptě bylo poselství o jednotě a soucitu překrouceno k vytvoření tajných společností mocných. V roce 1982 se toto poselství znovu objevilo a nyní je předáváno bez překroucení. David Wilcock nás seznamuje s poselstvím Ra, které je známé jako Zákon Jednoty.

více
délka: 31:12

Epizoda 19: Symboly iluminátů

Od starověkého Mithraismu po novodobé olympijské hry, symboly a rituály iluminátů máme přímo před svýma očima. David Wilcock odhaluje skrytý význam iluminátských symbolů a zdůrazňuje tři důležitá učení Zákona Jednoty, která nám pomohou se osvobodit od kontroly iluminátů.

více
délka: 30:55

Epizoda 20: Historie kontaktu Zákona Jednoty – 1. část

Zvláštní události z 50. let započaly proces určený k pomoci lidstvu dostat se do vyššího stavu vědomí, abychom tak mohli využít materiál Zákon Jednoty pro jeho původní zamýšlený účel. David Wilcock popisuje tyto události a sdílí s námi svou osobní cestu.

více
délka: 30:22

Epizoda 21: Historie kontaktu Zákona Jednoty – 2. část

Lidstvo obdrželo důležitý vzkaz z různých směrů. I když byly tyto vzkazy většinou ignorovány, lidé si je nyní začínají uvědomovat. David Wilcock hovoří o různých metodách, skrze které nám byly tyto vzkazy předány a také zmiňuje jejich bezprostřední a trvalé důsledky pro celé lidstvo.

více
délka: 31:19

Epizoda 22: Pátý druh

Žena jménem Frances Swan začala počátkem 50. let skrze automatické psaní přijímat vzkazy od entity jménem AFFA. David Wilcock odhaluje detaily z dokumentů FBI, které obsahují informace o mimozemšťanech a jejich misi na Zemi.

více
délka: 29:41

Epizoda 23: Rada sedmi světel

George Van Tassel v roce 1958 sepsal soubor komunikací, jenž popisují realitu, která většině z nás není povědomá. David Wilcock nás v této epizodě provází pasážemi z knihy „The Council of Seven Lights“.

více
délka: 30:36

Epizoda 24: Věda času

Naše vnímání času, který se pohybuje jedním směrem, může být nepřesné, protože vědecké studie odhalují, že čas není absolutní. David Wilcock v této epizodě odkrývá souvislost mezi časem a gravitací, která vyspělým bytostem umožňuje manipulovat naší budoucností.

více
délka: 30:51

Epizoda 25: Počátek zlatého věku

Francis Bacon a St. Germain jsou dva z nejméně známých předků Ameriky. Oba hráli klíčovou roli ve vývoji principů vlády Nového světa. David Wilcock vysvětluje, kdo vlastně tyto dvě záhadné postavy byly a jaká byla jejich motivace k dosažení předpovězeného zlatého věku.

více
délka: 30:50

Epizoda 26: Paralelní reality

Je možné, že prožíváme pouze jeden rozměr času, ale naše realita je napojena na paralelní realitu, která má tři rozměry času. David Wilcock stručně vysvětluje fungování trojrozměrného času, aby položil základ pro vysvětlení zvláštní fyziky, která představuje podstatu naší reality.

více
délka: 29:01

Epizoda 27: Zvláštní fyzika 1. část: Atomová hustota

Žijeme v jiné realitě, než ve které si myslíme. Vědci, kteří se přiblížili k chápání této zvláštní fyziky, narazili na odpor a jejich experimenty byly zrušeny. Navzdory pokusům iluminátů potlačit informace, se David Wilcock nebojí odhalovat to, co tito vědci objevili.

více
délka: 31:09

Epizoda 28: Zvláštní fyzika 2. část: Kvantová realita

Sféra kvantové fyziky je velmi zvláštní místo. Vědci nyní prokazují, jak zvláštní fyzikální vlastnosti kvantové reality ovlivňují naši makroskopickou realitu. David Wilcock odhaluje, jak tyto vědecké objevy prokazují, že cestování v čase, teleportace a dematerializace je možná.

více
délka: 30:54

Epizoda 29: Zvláštní fyzika 3. část: Gravitace a čas

Naše zkoumání zvláštní fyziky vrcholí s využitím gravitačních fluktuací k vytvoření vortexu do paralelní reality, kde se hmota začíná dematerializovat. David Wilcock vysvětluje, jak lze spojení mezi gravitací a časem využít k cestování v čase, dematerializaci a teleportaci.

více
délka: 29:56

Epizoda 30: Kvantová geometrie

Geometrie může být tajemstvím k pochopení podstaty naší reality a stále zůstává jedním z největších zednářských tajemství. David Wilcock vysvětluje, jak posvátná geometrie definuje proud tekuté energie ze zdrojového pole a jak tvoří gravitaci a fyzickou hmotu.

více
délka: 29:58

Epizoda 31: Geometrie pole

Zdrojové pole tvoří gravitaci a proud gravitace tvoří atomy. Ještě jsme ale neviděli, jakých tvarů gravitace nabývá, když se z ní stává pevná hmota. David Wilcock odhaluje, že geometrie pole je velkým tajemstvím kvantové fyziky.

více
délka: 30:46

Epizoda 32: Harmonická geometrie

Jedny z prvních kultur věděly o harmonii a tvaru určitých geometrických těles. Možná ale nevěděly, že lze tyto stejné tvary najít v subatomárních částicích, kymatice a gravitačních vlnách. David Wilcock odhaluje geometrickou harmonii platónských těles a gravitační vzory atomových jader.

více
délka: 31:25

Epizoda 33: Záhada geometrického vesmíru

Jak nyní do větší hloubky zkoumáme vědu, která potvrzuje geometrickou povahu vesmíru, zjišťujeme, že nejčetnější prvky na Zemi mají také nejharmoničtější strukturu. David Wilcock vysvětluje práci vědců, kteří učinili tyto ohromující objevy.

více
délka: 33:10

Epizoda 34: Geometrická rezonance

Jakmile porozumíte proudění energie, která rezonuje v komplexních geometrických vzorech, začnete rozumět podstatě naší reality. David Wilcock odhaluje složitosti geometrické rezonance, která tvoří vortexy, gravitační vlny a těžší prvky.

více
délka: 32:05

Epizoda 35: Platónská geometrie hmoty

Víme, že tekutá energie vesmíru, gravitace, se pohybuje v geometrických vzorech, které na atomové úrovni dávají tvar hmotě. Mohou se však platónská tělesa objevovat jako vzory v přírodě? David Wilcock pokračuje ve svém zkoumání platónské geometrie hmoty, která se vynořuje z mikroskopické sféry.

více
délka: 32:41

‹ zpět

přednášky, kurzy a školení Jaroslava Chvátala

Kalendář akcí

Únor
2018
Po Út St Čt So Ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

přednášky
kurzy a semináře
letní týdenní semináře
speciální akce
více akcí v jeden den

přijímané platební karty
statistika TopList


odebírat RSS RSS 2.0

"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu". (Listina základních práv a svobod České republiky)

Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce. Přebírání písemného či obrazového materiálu je možné pouze se souhlasem vydavatele. Platí pro materiály podléhající čtenářskému poplatku. © Matrix-2001.cz, Jaroslav Chvátal
webdesign Vendys graphics