Jak jsme se zmínili už dříve, Witkowski svoji analýzu zvonu nikam dál neposunul, naznačil jenom, že šlo o unikátní návrh pasti pro vířivou plazmu, jejímž prostřednictvím bylo možná dosaženo mimořádných kontrabarických účinků. Tyto účinky, má-li jeden věřit zprávám obyvatel této oblasti o „létajících barelech“, nebo pokud by měl dokonce věřit příběhu z výše uvedeného neonacistického zdroje, by byly tak ohromující, že by nacisté na toto zařízení uvalili nejvyšší utajení. Witkowski si je však vědom faktu, že zvon mohl znamenat mnohem více. V závěru onoho oddílu své knihy, který zkoumá zvon, a ve skutečnosti jím končí i celá jeho neuvěřitelná kniha, si Witkowski klade otázku, jež ho nutí posoudit pochybný zdroj inspirace celého projektu:

"Přesto" zůstává ještě jedna sporná otázka - jak je možné, že vědci ve 40. letech dvacátého století přesně věděli, kam se ubírají? Vždyť přece aplikovali myšlenky pocházející z fyziky XXI. století? Jak to přijde, že si byli vědomi toho, že uskutečňují zásadní objev? Jaké argumenty museli předložit (před započetím prací), aby uspěli v souboji s velkými a vlivnými zbrojařskými konsorcii opřiklepnutí finančních zdrojů? A oni vyhráli na celé čáře. Zdá se, že za celou záležitostí je cosi víc než jenom technický problém. Neobvyklost toho všeho je shrnuta ve skutečnosti, že popisy pohonu na rtuť jsou známy už z prastarých dob - ze starých hinduistických knih a alchymických traktátů - to se dá snadno ověřit. V „Samarangana Sutradhara“, knize staré přinejmenším 2 000 let, se praví: „Prostřednictvím síly skryté ve rtuti, která uvádí do pohybu vír fungující jako pohon, může člověk sedící uvnitř (stroje) cestovat po nebi na veliké vzdálenosti tím nejúžasnějším způsobem.“

Witkowski jasně naznačuje, že inspirace pro tento projekt mohla pocházet ze zaujetí SS pro okultní vědy a z jeho pátrání v různých okultních a esotemích pojednáních za účelem shrnutí všech možných abstraktních konceptů, které by mohly sloužit jako základ pro vědecké vysvětlení.

Připojte se mezi
předplatitele a čtěte dál

Celý článek je dostupný pro předplatitele magazínu Matrix 2001. Podpořte tento projekt, připojte se mezi nás a získejte přístup k více než 700 hodinám videa a 10.000 článků. Více informací o registraci a předplatném získáte po kliknutí zde.

Další díly