ZÁHADY ZAVÁTÉ SAHARSKÝM PÍSKEM (2)

Poté, co jsme se zabývali předdynastickou bádarskou kulturou, je nyní na čase osvětlit její neméně záhadnou nástupkyni - tzv. "naquadskou kulturu", která zahrnovala tři období (Naquada I-III) a existovala přibližně od roku 4500 př. n. l. do roku 3000 př. n. l. a v té době se rozšířila z Horního Egypta na sever do Dolního Egypta. Badarská kultura se tak asi před 6500 lety spojila s kulturou naquadskou, která se pak stala nejdůležitější předdynastickou kulturou v Horním Egyptě. Jméno dostal podle moderního města Naqada, které se nachází severně od Luxoru. Dnes je tato kultura známá především svými uměleckými výtvory a sochami, které na rozdíl od bádarské kultury často zobrazují vousaté muže, ale stále se zde vyskytují i drobné ženské figurky plodnosti ze slonoviny, které se podobají figurkám předcházející kultury. Podobný byl i pohřební rituál a opět se objevily hrobové předměty v podobě zbraní, amuletů, kamenných desek a váz. Fáze Naqada II. začala kolem roku 3 500 př. n. l. a tehdy byla postavena první velká města.

Výtvarná podoba tehdejších tabulek ukazuje, že styl se již blížil raně dynastickému stylu Egypta, jak jej nacházíme na "Narmerově paletě". Rozšířil se obchod s mědí a přítomnost kulatých válcových pečetí ukazuje, že kultura Naqada byla ovlivněna Mezopotámií. Je také doloženo, že v této době již byla uctívána hlavní egyptská božstva Ra, Horus a Hathor! První velkolepě malované větší hrobky se pravděpodobně objevily až v následujícím období Naqada III., které údajně trvalo od roku 3200 př. n. l. do roku 3000 př. n. l., tedy až do dynastie 0. V té době byl již panovník považován za zosobnění božstva, přičemž první faraon Mojžíš/Narmer je již zobrazován se zvláštní bílou korunou Horního Egypta. Mně se však zdá, že se jedná o obřího vládce s dlouhou lebkou, tak jak je vyobrazen na "Narmerově paletě". Každý následující faraon byl tedy synem Hóra nebo živého boha Ra.

Bílé sošky z naquadské slonoviny s neobvykle
velkýma modrýma očima. Obzvláště pozoruhodné j
Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.