ZAČÍNÁ ROK 2020 - CO NÁM PŘINESE NOVÝ ROK? PŘISPĚVATELÉ NAŠEHO INTERNETOVÉHO MAGAZÍNU SE S NÁMI PODĚLILI O SVÉ NÁZORY.... (1)

 Redakce

Redakce

autor

10.02.2020 Proroci a proroctví

2020: Shoda konsensuální reality

Kingsley L. Dennis

V roce 2020, který je před námi, bude pokračovat proces, který již započal a který, jak vidíme, se již kolem nás rozvíjí v rámci celé planety. Mnozí z nás se ptají: „Je snad narušena realita?“ Skoro to tak vypadá. Realita – ať to je, či bylo cokoliv, se postupně ztrácí za cirkusem, odehrávajícím se pod heslem „přesvědčíme je, aby tomu věřili“. Výsledkem toho je, že znamení a signály, které kdysi fungovaly jako vodítka, ztrácejí na významu a stávají se nerozeznatelnými od falešných realit. Jak to výstižně vyjádřil sociolog Jean Baudrillard: „Přitažlivost prázdnoty je neodolatelná“. Domnívám se, že tato šířící se prázdnota, která nás přitahuje, naznačuje rozpuštění naší konsensuální reality, což, jak se budeme pohybovat tímto rokem, bude ještě narůstat.

Kingsley L. Dennis

Jak se hroutí struktura naší současné reality, markery rozdílností a rozporuplností se budou dále rozmazávat, takže budou vypadat spíše neurčitě, nebudou výrazné. Již to nebude velká tabletka, kterou jsme nuceni polknout, ale jemná pilulka, kterou zhltneme dobrovolně. Výsledkem bude to, co já nazývám  hyperrealitou. Mám pocit, že,  jak se budeme pohybovat rokem 2020, bude chiméra hyperreality narůstat. Znamená to, že dále procházíme králičí norou rozpouštění dohodnuté, konsensuální reality.   V době, kdy se začínají bortit struktury reality, které byly kdysi vodítkem, stávají se  manipulativní síly silnější a více všudypřítomné. Takové vnější síly se více zapojují do našeho subjektivního prožívání světa. Pokoušejí se ohnout naši subjektivní zkušenost tak, aby zapadala do nového přeformátování a prezentace reality. To vytváří nestabilitu, nejistotu a obavy. Všeobecná reakce na tento vynořující se neskutečný svět bude pravděpodobně taková, že bude přijat, což dál posílí jeho nadvládu a bude sloužit k tomu, aby byl akceptován jako normální. Alternativou je dostat se mimo systém, případně na jeho okraj, člověk se však stane předmětem kontroly. Život na okraji se může stát volbou pro nové, vědomé odpůrce.

Jednoduše řečeno, pokračování hyperreality lze označit za normalizaci klamu. Když se většinová společnost přidržuje kolektivního klamu, začneme to označovat za normální, tj. za “novou realitu“. Když se někdo příliš vzdálí od tohoto konsensuálního myšlení, často takového člověka onálepkujeme jako nestabilního či klamavého. Kontrola, ovládání a manipulace vnímání lidí je novým bitevním polem.  V roce 2020 pravděpodobně uvidíme zvýšený zájem a zasahování do „stavů vědomí“ ze strany institucí státního sociálního řízení, propagandy, zábavního odvětví, spotřebitelské oblasti, armády, atd. Při rozpouštění společné dohodnuté reality soupeří všichni hráči o získání kontroly.  To, co budeme považovat za „realitu“, se oficiálně stane nedefinovatelným a neuchopitelným, což povede k nárůstu protichůdných ideologií, jako fašistická a vylepšená extrémistická levicová politika. Postupně ztrácíme naše postoje, naše zavedené ukotvení, a to zřejmě povede k dalším obavám, protože lidé se snaží držet svého přesvědčení. V průběhu roku 2020 mnozí z nás zažijí nějakou formu nepohody.

Byli jsme vedeni k tomu, abychom vložili svoji důvěru směrem ven, do řady institucí, například církevních, pracovních, sociálních, vzdělávacích, atd. Když nás tyto instituce zklamou, přirozeně se cítíme zranitelní či dokonce zrazeni. A přesto, skutečnost je taková, že jsme především zradili sami sebe – tím, že jsme svoji důvěru předali jiným.  Pokud žijeme život, kdy spoléháme na vnější systémy, pak musíme být připraveni na to, že budeme cítit rozčarování, když se tyto externí systémy zhroutí. V takových dobách velkých změn, jaké probíhají nyní, jsou samotné tyto sociálně-kulturní instituce křehké. Dilematem je, že naše systémy se rozšiřují, ale neproměňují se. Jediným lékem je forma individuální proměny, akt osobní gnoze, který prohlédne přes fasádu iluzí. V těchto hyperreálních časech rozpouštění dohodnuté reality potřebujeme najít novou rovnováhu a uspořádání věcí. Bude víc zapotřebí osobní přizpůsobivost a otevřenost k dění, abychom se mohli vyhnout nesouladu. Budeme nuceni proměnit vnější formy nestability do osobní podoby vnitřní stability. Nakonec se opravdu můžeme spolehnout jenom na svůj dobrý cit a intuici. Jak konstatoval Václav Havel v jednom ze svých projevů: „Změna je jedinou skutečnou alternativou k vyhynutí“.

 

Zvládnout to nebo zhynout

Neil Kramer

Nevidím žádné masové probuzení vědomí. Vidím šílenství ve městech a na předměstích. Vidím, jak je v kultuře hlavního proudu oslavován úpadek. Vidím, jak je celý svět fyzicky ničen, aby se již nikdy nedal dohromady. A tyto věci naplňují mé srdce radostí. Rozumím tomu tak, že realita, v níž se nacházíme, se dá nejlíp vnímat jako školní třída; účelově vytvořené výukové prostředí, určené k tomu, aby lidem na základě prožitků poskytlo poznání dobra a zla, toho, je co je správné a co špatné, co je pravdivé a co je falešné. To jsou absolutní věci. Poznáme, pochopíme a přijmeme je za své pouze tak, že jejich studiu zasvětíme celý svůj život. Každý jeden člověk dostane stejnou příležitost přijmout božský úkol být transformován touto odhalující moudrostí. Nikdo při tomto úkolu není ve větší výhodě než jiný. Dosažení cíle v duchovním životě je pouhou záležitostí svobodné volby a oddanosti.

Neil Kramer

Většina lidí bezvýhradně odmítne svůj posvátný úkol a místo toho žije čistě pro své vlastní pohodlí, bezpečí a zábavu. Obecně řečeno, nejsou to nijak zkažení či hloupí lidé, jenom se rozhodnou nepřijmout velkou osobní odpovědnost vyššího záměru. Říkají si, že život je nahodilým produktem neúmyslné exploze kosmického smetí před mnoha věky a pravěké bahno, které se slepě vyvinulo v lidstvo, je jenom dalším podivným výkyvem v této nahodilé existenci. Když věříte, že žijete ve světě bez účelu, máte sklon učinit ze sebe objekt svých vlastních tužeb. Žijete život plně pro sebe.  Jiní lidé udělali jinou volbu. Cítí, prožívají a vědí, že na světe je něco vyššího než oni a že to je opravdu nejdůležitější věc, jakou si člověk dovede představit. V srdci se začne krystalizovat velká pravda: tento svět vytvořila božská bytost, aby zkoušela a cvičila lidi prostřednictvím procesu duchovní proměny. Lidé se stanou něčím jiným, než jsou. Život je žit nejenom pro sebe. Jednoduše řečeno, Bůh chtěl najít lidi, kterým by mohl věřit a s nimiž by byl a stvořil zcela obnovený svět.

Metoda, jak najít ty vybrané, kterým je možno důvěřovat, byla zcela jednoduchá: inspirovat lidi, aby se vybrali sami. Otevřeně a jasně.  Proto byla stvořena Škola Země. Každý, kdo žije, bude zakoušet prožitky utrpení a míru, strachu a odvahy, nevědomosti a vědomosti. V zájmu pomoci při procházení těmito tvrdými polarizacemi samotné Božství neustále všem vysílá spolehlivé návody v podobě morálního svědomí, což je takový duchovní kompas, který člověku pomáhá naciťovat dobro a pravdu a samozřejmě také pravý opak toho. Pokud jde o toto, začíná být zřejmé, že život je odborně navržen, jak směrem dovnitř tak i směrem ven, aby poučoval a povznášel ty, kdo se sami oddali hledání pravdy. Prozřetelné povaze reality nelze uniknout. Svět umírá, aby nás učil. Musíme dávat pozor na jeho silné lekce, abychom odlišili realitu od iluze. Když tak činíme, bohatě prokazujeme duchovní důvěryhodnost pro věčný život.

Jde o toto: když výuka posloužila svému účelu, je zničena. Celá záležitost se rozpustí v čirou nicotu. To je konec. Všechno, 3D, navždy zmizí. Nová, vyšší dimenze se teď stane domovem pro ty, kdo žili přípravami na ni, tak, jak jim to morální svědomí stále signalizovalo. Ne každý to zvládne. Mnozí budou rozpuštěni, vrátí se zpátky, do zlatého oceánu božského bytí, kde vznikli. Individuální vědomí v mžiku zmizí, protože ho vlastně nikdy skutečně nepoužili. Tito lidé se nemusí bát. Neměli žádné obavy, týkající se tohoto stavu věcí, ještě předtím, než přišli do školy a neměli by je mít ani tehdy, když školu opouštějí. Je to jednoduše návrat do hluboké lásky milujícího zdroje, který je vytvořil. Vše je vymazáno, ale nic není ztraceno. V celku je uchován každý šepot kroniky jejich života. 

Někteří lidé budou transformování v světelná těla a ocitnou se v Nové zemi. Konečně si budou uvědomovat dokonalou lásku, dokonalý domov, dokonalou přírodu, dokonalou společnost a dokonalé dny, o jakých vždy snili. Jejich božská přání, která nikdy nebyla naplněna ve školní třídě Země, jsou teď dokonale splněna. Doslova se jedná o život v božském společenství. Přišli jsme, abychom poznali. A poznáváme. Podle mne ta extrémní polarizace společnosti naznačuje, že výuka končí. To je dobře. Kdy? Brzy. Díkybohu. Je to naše poslední šance pochopit dobro a zlo, správné a špatné, pravdu a lež. Ať je každý náš den věnován vítání dimenzionálního ohně, který je znamením postupu, kdy nekompromisně kráčíme v pravdě, ať se děje cokoliv.   

Bouřlivá dvacátá léta

John Hogue

Lidé se ptají, proč označuji nadcházející desetiletí jako „bouřlivá dvacátá“  - teď, když vstupujeme do nového roku 2020, startovacího roku této velmi významné dekády, která je křižovatkou v lidské historii.  Vysvětlím to, jak to dovedu. Tento Nový rok zahajuje desetiletou cestu směrem k destrukci a transformaci. Jedno plodí druhé. Rok 2020 zažehává desetiletí bouře požárů obřích rozměrů - od Austrálie po Amazonii, od centrální Afriky po Arktidu. V roce 2020 zaplaví pobřeží obrovské bouře - od Atlantiku, západního Pacifiku až po Korálové moře. V tropech se z vod vynoří cyklony - na místech, kde se vyskytují zřídka a poprvé za eony věků blesky osvítí tající severní pól. V roce 2020 motory na oddělení CO2 od metanu učiní velký krok, poznamenaný uhlíkem a začnou vypouštět totéž a budou plnit nové, nenormální klima emisemi způsobem, který budete přímo zažívat až koncem desetiletí.

John Hogue

Trávení trvá dlouho, než se projeví.  Metan, bublající již v letošním roce na tisících mílích čtverečníchArktickém oceánu, který uniká z uvolněných kontinentálních šelfů, překročí koncem desetiletí hranici únosnosti. Hranici, kterou určili politici, strkající hlavu do písku, během jednání o Pařížské dohodě o klimatu. Globální oteplování překročí 2 stupně Celsia na katastrofickém teploměru mnohem dříve, než si politici v roce 2020 dokážou představit. Když k tomu dojde, výnosy obilí začnou ve třicátých letech kolabovat. Očekává se, že přežije pouze desetina z 8,5 miliardy lidí, která bude přímým svědkem počátku tohoto sebevražedného desetiletí.    V roce 2020 bude odpálena rozbuška pod dalšími silami. Zmatky různého druhu a množství lidí, volajících: “Chaos!“ a hodně protestů v ulicích od Paříže po La Paz, od Bogoty po Bagdád. V pouličních bitvách je slyšíte je křičet cosi o bombách, „Hnus!“ volají v mracích slzného plynu a v bojích, kde létají gumové střely.  Vidím víc situací, podobných té v Gaze, kde jsou dětí stříleny snajpry zpoza ostnatého drátu, ve vězení pod širým nebem s dvěma miliony lidí.

Zúčtujme s apartheidem! Protože pitná voda v Gaze v roce 2020 dojde. Lidské hlasy, které byly již dávno umlčeny, budou znovu slyšet: chudí, domorodé národy, přepracovaní lidé, špatně placena střední třída. Lidé na Zemi budou zuřit nad novou fašistickou korporátní aristokracií, která v roce 2020 dosáhne vrcholu své moci. Sedí na většině nahromaděného světového bohatství a hrají zahálčivé hry na burzách, jako v kasinu, zatímco ignorují potřeby reálné ekonomiky po investicích, infrastruktuře a pracovních místech. Užívejte si rok 2020, vy, tlustí kocouři, pracující s ničím nepodloženými penězi, kteří opakujete žití v izolaci od reality, podobně jako kdysi obyvatelé  paláce ve Versailles.  Impuls k revolucím, které jsou za bránami, přichází. Rok 2020 je vaším posledním dobrým rokem. Karta se začne koncem roku 2020 obracet proti té nové inkarnaci fašizmu. Tak jako předtím, začne to, když Saturn (vládce karmy naplnění) ukončí tranzit zemským znamením.

Poslední inkarnace fašizmu byla nezadržitelná - až do května 1942. Saturn odešel z Býka. O několik týdnů byla při bitvě o Midway potopena japonská císařská přepravní flotila. Nacistický moloch, který chvíli předtím vstoupil do Stalingradu, z něj již nikdy nevyšel. K největšímu násilí druhé světové války ještě nedošlo. Podobně je nyní víc chaosu před námi; nastane až poté, co koncem roku 2020 Saturn opustí Kozoroha. Ale všimněte si, že v obou případech odpor proti fašizmu získal navrch a stane se to znovu. Velký cyklus věků, který začíná rokem 2020, skončí tím, co prorok Nostradamus nazval „zničením světa lidí a zvířat.” Nezoufejte. Neřaďte se k těm, kdo si na nevědomé úrovni zvolili, že ve Velké očistě ohněm padnou mrtvi kvůli svým obavám ze změny, jak to předpověděli Hopiové.

Řekněte transformaci ano. Najděte svoji Noemovou archu svědomí.  Zapojte své třetí oko, abyste byli svědky přicházející historické bouře. Udržujte svůj věčný oheň, aby nádherně osvítil přicházející desetiletí. Oslavujte a žijte tuto skutečnost: pouze když je samotná lidská existence v ohrožení, je dostatečný počet lidí ochoten změnit se a zachránit svoji budoucnost. V polovině osmdesátých let můj učitel Osho předvídal krizi 21. století, když řekl: „Absolutní nutností je nový člověk. Starý je mrtev anebo umírá… nemůže dlouho přežít…a pokud nedokážeme vytvořit novou lidskou bytost, pak lidstvo z povrchu Země zmizí.“ Já doufám, i když se to zdá nemožné; stále doufám, že nebezpečí globální smrti bude šokem, který lidstvo probudí. Pokud člověk toto století přežije, bude to nový člověk a nové lidstvo.

-pokračování-

Další díly