WOMERA A MLHY SÖNDORRU (4)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

28.04.2021 Exkluzivně

Na obrázku níže můžete vidět tři staré novinové zprávy popisující nálezy obřích koster v Kalifornii, z nichž některé byly větší než 2,40 metru. Druhý z těchto článků, publikovaný 14. června 1922 deníkem „Spokane Daily Chronicle“, vypráví o objevu antropologů na "Kalifornské univerzitě", kteří věřili, že ve fosilní jámě narazili na pozůstatky prvních obyvatel Kalifornie. Fosilní ostatky by prý mohly být až 200 000 let staré! Třetí článek také informuje o náhodném nálezu obří kostry, která byla považována za indiánského náčelníka. Tato kostra byla odeslána na „Kalifornskou univerzitu“, ale už nikdy pak nebyla spatřena.

Autor David Wilcock se také dozvěděl o několika aktuálních věcech souvisejících se záhadami Mohavské pouště a UFO, které tam jsou velmi často pozorovány. Píše, že Mohavská poušť byla místem, kde se slavný herec William Shatner setkal s UFO v podobě letícího stříbrného disku, jenž mu zachránil život poté, co se ztratil v poušti. To bylo dlouho předtím, než se stal „kapitánem Kirkem“ v televizním seriálu "Spaceship Enterprise"! Mohavská poušť je skutečně jedním z nejzajímavějších míst na světě, kde se velmi často vyskytují podivné atmosférické jevy.

„V malých městech v Kalifornii, která hraničí s pouští, jako například město Anza, se na vás budou dívat dost odtažitě, pokud nevěříte na UFO“, říká David Wilcock.

Pozorování jsou v těch místech tak častá, že se zde mimozemské bytosti stali součástí každodenního života. Existují stovky svědků, kteří údajně na vlastní oči spatřili zvláštní tvory. Dva nejčastěji sledované typy plazovci/reptiliáni a pak tzv. „humanoidní Nordiky“.  Někteří badatelé jsou přesvědčeni o tom, že právě tito „Nordici“ jsou pravděpodobně našimi dávnými předky, kteří již v dávných dobách ovládli cestování Vesmírem a vyvinuli vědu a techniku díky které se jim podařilo dostat hluboko do nitra Země (v ochraně před velkým kataklyzmatem).  
 

Původní fragmenty "mechanismu z Antikythéry
Rekonstrukce "mechanismu z Aktikythéry"

Tuto tezi podporují velmi zvláštní technologické artefakty, které nalézáme po celém světě a které jsou velkého stáří.  Například byly objeveny starožitné zapalovací svíčky, kovové kostky, zlaté řetězy, kovové vázy, hřebíky, praky, a dokonce i elektrické baterie, a to nejen na souši, ale také na dně moří – viz. například známý „mechanismus z Antikythery“.1 Jedná se o artefakt nalezený potápěči v roce 1900 v římském vraku lodi u řeckého ostrova (stáří vraku se datuje do roku 1. př.n.l.).  Postupně se prokázalo, že tato technologie byla s největší pravděpodobností sofistikovaným astronomickým mechanismem. Zařízení je sestaveno z mnoha ozubených kol a číselníků pro zobrazení astronomických údajů na několika vzájemně propojených cifernících.

Toto zařízení je po všech stránkách zcela jedinečné, protože jeho funkce, jeho technologie a způsob výroby mohly být znovu pochopeny až v moderní době! „Mechanismus z Antikythery“ se nyní nachází v „Národním muzeu“ v Aténách. Tento objekt sám o sobě stačí k prokázání toho, že naši předkové byli mnohem vyspělejší a inteligentnější povahy, než jak se nás klasická archeologie snaží přesvědčit. David Wilcock má podezření, že Mohavská poušť a vůbec celá jižní Kalifornie, stejně jako západní Nevada, jsou oblastí, kde americká vláda dnes spolupracuje se zástupci různých mimozemských civilizací, přičemž s nimi vytváří přísně utajená vzájemně spolupracující společenství.

Jedna z těchto aliancí by měla kooperovat se zástupci „Nordiků“ o kterých se říká, že mají základny pod horou „Mt. Shasta“ v Kalifornii a také pod nám již dobře známým pohořím „Panamint“. Pod horou „Mt. Shasta“ se má údajně nacházet i mýtické město „Telos“, jehož obyvatelé si tam  před zánikem mateřského kontinentu vytvořili své útočiště. Říká se, že Lemuria byla v té době ve válce s Atlantidou a dalšími vyspělými říšemi na Zemi. Tato válka prý byla ukončena globálním planetárním kataklyzma před 12 000 lety. Vojenský konflikt, kdy tyto dvě nejmocnější civilizace bojovaly o nadvládu na Zemi s různě dlouhými přestávkami prý trval několik tisíc let.

Posvátná hora "Mt. Shasta"

Lemuřané chtěli zůstat vlastní svrchovanou civilizací, zatímco Atlanťané považovali za správné, aby se podrobili dvěma jiným vysoce rozvinutým civilizacím. V jednom z posledních konfliktů měly být použity termonukleární zbraně. V místech dopadu jaderných hlavic vznikly pozdější rozsáhlé pouštní oblasti (vnitrozemí Austrálie, Mohavská poušť, poušť Gobi, Kalahari a Sahara v Africe). V Atlantidě ještě před „Velkým kataklyzma“ došlo k dalších lokálním katastrofickým událostem, což způsobilo rozpad původního kontinentu na 18 velkých ostrovů. V té době se přeživší obou civilizací uchýlili do připravených podzemních oblastí a tunelových systémů v podobě budoucí podzemní říše Aghartské.

Dnešní Kalifornie se stala oblastí, kde jak  Lemuria, tak i Atlantida založila své lokální podzemní kolonie. V té době došlo pod horou „Mt. Shasta“ i k vybudování podzemního města „Telos“. V té době se pod horou nacházely staré lávové tunely. Ty byly odkloněny, aby se zajistilo, že původní pravěká sopka již nebude moci znovu vybuchnout. Kromě toho již existovala gigantická jeskyně v podobě rozsáhlého dómu“, která se stala ideálním místem pro stavbu výše uvedeného podzemního města. Další oblasti na zemském povrchu, kde bylo možné přečkat katastrofický planetární scénář, byly podzemní prostory dnešního Egypta.

Některé budovy nacházející se přímo na zemském povrchu však byly navrženy tak, aby odolaly zemětřesením. V tomto duchu můžeme hovořit o některých pyramidových stavbách, které se velmi často nachází v geografických lokalitách, kde jsou přítomné i rozsáhlé podzemní sofistikované pravěké systémy. Příkladem může být třeba lokalita egyptské Gízy. Stará opuštěná města se rozpadla do ruin a nad ruinami byla postavena nová města, ale pokaždé byla tato nová města méně sofistikovaného charakteru, neboť krok za krokem se původní pokročilá technologie ztrácela, a proto jakékoli pozdější vybudované město bylo primitivnější než to předchozí.

Legendami opředená oblast "Mato Grosso"

Přeživší Atlanťané se prostřednictvím jedné z migračních větví usadili ve městě, jež se nacházelo pod náhorní plošinou „Mato Grasso“ v současné Brazílii. Objevy získané v současné době naznačují že i tato geografická lokalita byla minimálně po nějaký čas ovládána potomky původních Atlanťanů. Vzhledem k tomu, že lokální přírodní katastrofy i válečné konflikty probíhaly i v době post-kataklyzmatické na zemském povrchu, byly demografické ostatky původních velkých civilizací nuceny se uchýlit do hlubokého podzemí. To byl případ dřívějších vysokých vyspělých civilizací a mimozemských kolonistů, kteří dlouho věděli, že stabilní civilizace může přežít pouze uvnitř Země. V důsledku toho se objevilo více než 120 samostatných lokálních podzemních center.

Mnohé indicie naznačují, že v dobách před kataklyzmatických dosahovali naší předci větší výšky až nějakých 3,70 metrů.  To vše souviselo s jinak nastavenou zemskou osou, lokací magnetických pólů, a hlavně strukturou planetárního magnetického pole, které se pod účinky „Velkého kataklyzma“ výrazně změnilo s dramatickými dopady na tělesnou homeostázu lidské bytosti. Dokonce došlo i k výrazným změnám v kvalitě zemské atmosféry (především v jejich horních vrstvách).  To zase umožnilo škodlivému radiačnímu spektru slunečních paprsků dosáhnout zemského povrchu, což následně vedlo ke genetickým změnám ve všech biologických formách života – a samozřejmě i u lidí. V době, kdy se Atlantida a Lemuria potopily v oceánech asi před 12 000 lety, se průměrná velikost těla již snížila z 3,70 metrů na nějakých 2,20 metrů.

Oblast "Archuleta Messa". Místo, kde se nachází podzemní
vojenská základna "Dulce".

U těch členů migrujících komunit, kteří emigrovali do zemského vnitrozemí, se taková degenerace se takové degenerační procesy neobjevily. To znamená, že si byli schopni udržet i svou původní výšku.  Ta část lidské komunity, která zůstala na povrchu, se však těmto metamorfickým procesům zasahují mentální, emocionální i biologickou složku lidského organismu – nevyhnula. Týkalo se to samozřejmě i průměrné výšky těla, která se zastavila na 175 až 180 centimetrech. To znamená, že celková velikost těla se za pouhých 10 000 let snížila o 40 centimetrů! Ale tato degenerace dokonalejšího starověkého lidstva byla také regulována tzv. „kosmickými cykly“. Co to znamená v praxi? Lidské geny se v budoucnu opět změní a naši potomci by se měli vrátit zpět do původní přirozené mentální, psychické i fyziologické kondice.

David Wilcock vysvětluje, že kromě lidí se i jisté skupiny mimozemských, jako jsou „Šedí“ nebo některé humanoidní druhy plazů, kdysi dávno usadily v podzemních základnách na Zemi. Jde o instalace, které se převážně nacházejí ve Spojených státech hlavně v tunelových sítích pod oblastí Mount Archuleta na severozápadě Nového Mexika, kde se nachází i nechvalně známá základna Dulce. Říká se také, že v jisté době byla centrem aktivit fenoménu "MIB“ (Mužů v černém), mrzačení dobytka, únosů do "UFO" atd. Pro více informací k problematice Dulce je možné si prostudovat spisy, které pochází z výzkumu a pátrání člověka, jenž vystupuje pod přezdívkou „Branton“. Pak je tu velmi aktivní kontaktér z Brazílie – muž, který se jmenuje Jefferson Souza, který byl mnohokrát kontaktován zástupci některých mimozemských civilizací. Poprvé byl unesen do „UFO“ v roce 1979 ve věku 13 let.

Na rozdíl od známých únosů se však jednalo o přátelské kontakty se skupinou entit patřící k tzv. „Nordikům“. Na základě informací, které poskytli kontaktérům, tato skupina „ET“ používá jaké své základny velkou síť podzemních tunelových systémů, jež se nacházejí přímo pod „Údolím smrti“. Bytosti, které kontaktovaly Jeffersona Souzu, ze dvou různých humanoidních vzájemně geneticky spřízněných mimozemských ras pocházejících z planetárních systémů: hvězdy Vega v souhvězdí Lyry a hvězdy Wolf 242 v souhvězdí Panny. Obě kultury jsou začleněny do exopolitické infrastruktury "Galaktické federace". S ohledem na informace získané od potomků indiánského kmene „Paiutů" lze konstatovat, že jde o jednu a tu samou rasu s jejíž aktivitou se setkáváme v legendách „Paiutů“ v podobě tajemných „Hav-Musuvů“.

-pokračování-