VRCHOL ZA ZÁVOJEM: BRENDAN D. MURPHY ZKOUMÁ JEDEN Z PRVNÍCH ZAZNAMENANÝCH ZÁŽITKŮ BLÍZKÉ SMRTI (1)

Murphy Brendan D.

Murphy Brendan D.

autor

12.10.2020 Esoterika

Starověký řecký spisovatel a filozof Plútarchos (asi 45–120 n. l.) Působil jako kněz v Apollónově chrámu v Delfách a poskytl mnohé vhledy do záležitostí týkajících se duše a ducha. Plutarchova Moralia: On the Delays of the Divine Vengeance (Moralia: O zpoždění božské pomsty) obsahuje zprávu o muži ze starověkého města Soli v Kilíkii, který se původně jmenoval Aridaeus, ale jemuž bylo dáno nové jméno Thespesius během jeho návštěvy na „onom světě“. Thespesius prochází v podstatě tím, co dnes označujeme jako zkušenost blízké smrti (NDE). Vypráví o šňůře spojující ducha s tělem, o duších připravujících se na opětovné ztělesnění, mimo jiných vizí také o říši posmrtného života.

Následující analýzu Thespesiovy zkušenosti ve světle moderního výzkumu vypracoval Brendan D. Murphy a jedná se o výňatek z jeho připravované publikace The Grand Illusion – Book 2. Mnoho čtenářů si může vzpomenout na jeho první průlomovou knihu Grand Illusion: A Synthesis of Science and Spirituality – Book One, publikovanou v roce 2012. Vezměte prosím na vědomí, že všechny citace Plutarcha pocházejí z www.perseus. tufts.edu/hopper/text?doc=urn:cts:greek Lit: tlg0007.tlg107.perseus-Eng1: 22

 ---------------------------------------------------------

 

Plutarch - umělecké ztvárnění

Jako mladý muž vedl Thespesius „zhýralý a nestřídmý život, za krátkou dobu utratil své dědictví a poté se na několik let stal naprostým ničemou...“ Snažil se vydobýt zpět svůj ztracený majetek, pouze však „získal hanbu svým nespravedlivým a lstivým jednáním se všemi druhy lidí“. Sobecký a bezbožný Thespesius měl jen malou naději... až do své zkušenosti blízké smrti (NDE). Zažil pád „z jisté propasti na šíji, a přestože nebyl poraněn ani si nezlomil žádnou končetinu“1, byl v bezvědomí a byl považován za mrtvého.

Tři dny poté, když byl odnášen, aby byl pohřben, právě když byli připraveni jej uložit do hrobu, [náhle obživl], a opět nabral sílu, aby změnil celý svůj život natolik, že to bylo téměř neuvěři

Připojte se mezi
předplatitele a čtěte dál

Celý článek je dostupný pro předplatitele magazínu Matrix 2001. Podpořte tento projekt, připojte se mezi nás a získejte přístup k více než 800 hodinám videa a 11.000 článků. Více informací o registraci a předplatném získáte po kliknutí zde.