VĚDOMÍ JE MIMO MOZEK: JAK MŮŽE POHLED Z DUCHOVNÍ PERSPEKTIVY POMOCI POCHOPIT FAKTOR VĚDOMÍ (2)

Cristof Koch, spoluvýzkumník Francise Cricka, vysvětlil, jak došel k tomu, že začal pohybovat o tom, že vědomí lze vysvětlit neurologicky, a to takto:

"Vynořování/vznik subjektivních pocitů z fyzické hmoty se jeví nepochopitelné/nemyslitelné. Fenomenální/pozoruhodné/neobyčejné pochází z jiné říše, než je fyzická a podléhá odlišným zákonům. Nevidím způsob, jak by rozdíl mezi nevědomým a vědomým stavem mohl být překonán většími mozky nebo složitějšími neurony. "4

Koch si uvědomil, že panpsychismus nabízí cestu k překonání tohoto problému a nyní se domnívá, že vědomí je spíše nedílnou vlastností vesmíru než produktem soustavy obvodů v mozku.

 

Vědomí jako iluze

Dalším možným přístupem k vědomí je, že ho není potřeba ho vysvětlovat, protože je to jen iluze. Nejznámějším obhájcem tohoto přístupu je americký filozof  Daniel Dennett. Věří, že nepotřebujeme vysvětlení, jakým způsobem fyzické záležitosti v mozku dávají povstat vědomí. Jinými slovy, neexistuje žádný "těžký problém". Dennettovou reakcí na Chalmersovu koncepci o zombie je konstatování, že ano, jsme zombie. Nikdo z nás není skutečně vědomý, přestože sami sebe přesvědčujeme, že jsme. Dennett se proto nesnaží vysvětlit, jak vědomí vzniká, ale snaží se ukázat, jak vzniká iluze vědomí. Navrhuje, že tato iluze úzce souvisí s iluzí sebe sama. Já je aspektem vědomí, který sleduje naše vlastní mentální procesy a "dívá se" do světa nebo se ve světě „zhlíží“. Dennett to popisuje jako iluzi "karteziánského divadla", které je založeno na Descartově slavné frázi, „Myslím, tedy jsem.“

(P.p: Karteziánské divadlo je posměšné označení, stvořené filozofem a kognitivním vědcem Danielem Dennettem, které se vymezuje vůči určujícímu rysu tzv. karteziánského materialismu, který považuje za často neuvědomělý pozůstatek karteziánského dualismu v moderních materialistických teoriích mysli. René Descartes původně tvrdil, že vědomí vyžaduje nehmotnou duši, která reaguje na tělo prostřednictvím mozkového orgánu nazývaného šišinka. Den

Připojte se mezi
předplatitele a čtěte dál

Celý článek je dostupný pro předplatitele magazínu Matrix 2001. Podpořte tento projekt, připojte se mezi nás a získejte přístup k více než 800 hodinám videa a 11.000 článků. Více informací o registraci a předplatném získáte po kliknutí zde.

Další díly