UMĚNÍ BÝT - UMĚNÍ ŽÍT (DRUHÁ LEKCE: 5. - 7. 8. 2022 VELETOV U KOLÍNA)

 Redakce

Redakce

autor

29.07.2022 Oznámení

To, co potřebujeme, je podle názoru lektora tohoto nového studijního projektu, charakter chování , díky němuž může každý velmi rychle a efektivně své problémy a dosáhnout - aniž by předtím musel například roky meditovat. Když vyslovíme požadavek, aby každý mohl prakticky ihned využít důležité zákonitosti, je také nutné, abychom nevyžadovali jako předpoklad historické, filozofické nebo přírodovědecké znalosti. Jediné, co potřebujeme, je zdravý lidský rozum. Často však, žel, mnoho filozofických a přírodovědeckých znalostí není pro zdravý lidský rozum příliš velkým přínosem. Příliš mnoho naučeného vědění velmi často jen zkresluje pohled na prosté pravdy. Lektor se prostřednictvím tohoto studijního projektu snaží zájemcům předat soubor principů , které je možné prakticky ihned vyzkoušet a z úspěchem otestovat.

Stěžejní princip níže uvedeného obsahového portfolia je definován touto větou: "Student se naučí s vynaložením minmální energie a v co nejkratším okamžiku transformovat stávající kvalitu života do požadované úrovně".

OBSAH PRVNÍ LEKCE JE MOŽNÉ ZPĚTNĚ DOKOUPIT (SKRIPTA + 15 HODIN AUDIONÁHRÁVEK).

VŠECHNY LEKCE JSOU ZAMĚŘENY NA VYSVĚTLENÍ A REALIZACI OSVĚDČENÝCH PRAKTICKÝCH POSTUPŮ A METOD.

SEMINÁŘ VEDE OSOBNĚ LEKTOR - JAROSLAV CHVÁTAL

 

OBSAH DRUHÉ LEKCE

1. Praktická realizace "Zákona přítažlivosti" v každodenním životě. Klíčové téma.
2. "Zákon Přítažlivosti" a metody zefektivnění osobních úspěchů
3. "Zákom Přítažlivosti" a metody efektivního využítí energie Záměru, Tužby a nabitých Zkušeností
4. "Zákon Přítažlivosti" a metody intenzifikace tělesné a duševní pohody
5. "Zákon přítažlivosti" a metody ovládnutí "Sil Hojnosti"
6. "Zákon přítažlivosti" a metody neutralizce energií brzdící osobní kariéru
7. Pochopení "principu svobodné vůle" a využití jeho síly
8. Každý problém je řešitelný
9. Tajemství síly Slova a metody jejího uplatnění v každodenním životě
10. Průběžně vedená diskuze
11. Osobní konzultace

MOŽNOST PŘIHLÁŠKY KE STUDIU A DETAILNÍ INFORMACE ORGANIZAČNÍHO CHARAKTERU - ZDE