U-234, U²³⁵ A PODIVNÝ PŘÍPAD CHYBĚJÍCÍHO URANU (2)

San

San

autor

04.01.2022 Tajné projekty

Konečně se zdá být také jasné, že Němci měli obrovské zásoby kovového uranu. O jaký izotop se však jednalo? Byl to U238 určený k dalšímu obohacování a separaci na U235, možná šlo o surovinu pro reaktor k přeměně na plutonium, nebo to byl již U235, materiál nezbytný pro výrobu uranové atomové bomby? Vzhledem k prohlášení japonského vojenského atašé ve Stockholmu – že Němci možná použili atomovou nebo jinou zbraň hromadného ničení na východní frontě někdy v letech 1942-43, a vzhledem k Zinsserovu místopřísežnému prohlášení[12] o testu atomové bomby v říjnu 1944 nelze jednoznačně popřít, že část těchto obrovských zásob mohl tvořit také U235, základní komponenta bomby. Obrovský elektromagnet Alfa I. sloužící k obohacování uranu v továrně Y-12 v Oak Ridge (1944-45), přičemž kalutrony, které Lawrence vyvinul, se nacházely po jeho obvodu. V každém případě tato čísla jasně naznačují, že Němci byli v letech 1940-1942 před Spojenci výrazně napřed v jednom velmi důležitém aspektu výroby atomové bomby v obohacování uranu, a proto to také naznačuje, že v tomto období byli prokazatelně napřed v závodě o skutečně funkční atomovou bombu. Čísla však vyvolávají i další znepokojivou otázku. Kam se tento uran poděl? Jedna z odpovědí se skrývá v záhadném případu ponorky U-234, která v roce 1945 padla Američanům do zajetí.

Obrovský elektromagnet Alfa I sloužící k obohacování uranu v továrně Y-12
v Oak Ridge (1944-45), přičemž kalutrony, které Lawrence
vyvinul, se nacházely po jeho obvodu

Případ ponorky U-234[13] je v literatuře o nacistické atomové bombě dobře znám a spojenecká legenda samozřejmě tvrdí, že se z její paluby žádný materiál do projektu americké atomové bomby nedostal. Nic z toho nemůže být pravdě více vzdáleno. U-234 byla obrovská minonosná ponorka, která byla posléze upravena na podmořskou nákladní loď určenou pro přepravu velkých nákladů. Podívejme se tedy na následující „cargo manifest“[14] dokumentující velice zvláštní náklad ponorky U-234.

1. Dva j

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.