"TÝDENNÍ SPECIÁL": "ASTRÁLNÍ CESTOVÁNÍ - ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A TAJEMSTVÍ INKARNACE" (2)

Bruce Robert

Bruce Robert

autor

02.10.2012 Exkluzivně

V rámci "OBE" je však třeba mít vzpomínky ze všech uvedených hledisek, jinak nastává stav, který nazývám "Mind Split Effect" (Myšlenkový Rozdělující Efekt)". Svým způsobem jde o přirozený proces, který nastává vždy na počátku procesu "OBE" a během spánku. Může také nastat náhle během meditace, kdy fyzické tělo je ve stavu hlubokého útlumu, zatímco mysl bdí. V těchto chvílích promítá vědomí jemnou energetickou kopii sebe sama mimo sféru svého fyzického těla. Tento proces může být považován za tzv. "echo vědomí".

Odráží subtilní energie nosiče tzv. "astrálního těla", které je interně generované a následně vytlačené mimo. Astrální tělo je udržováno mimo fyzické tělo/mysl prostřednictvím nezničitelného energetického vlákna, které spojuje fyzické tělo s astrálním tělem. Nejviditelnější část tohoto pojítka se nazývá "Silver Cord" (Stříbrná Šňůra), která vystupuje z fyzického těla v oblasti pupku. Tento proces nikdy nedopustí aby fyzické tělo/mysl zůstalo "prázdným" a nehlídaným, pokud se to tak dá nazvat. Faktem ale je, že lidé jsou během procesu "OBE" více ohroženi než při běžném spánku.

Originál vědomí (Duch, Mysl a Paměťové nástroje) zůstává stále bezpečně uvnitř fyzického těla, takže tělo je i nadále v plné životní kondici. Výjimku tvoří prožitky blízkosti smrti (NDE). Když fyzické tělo zemře, nebo během procesu "NDE" se masivní množství životní síly přenáší do astrálního těla společně s vědomím. Tento energetický proces vysvětluje živé zkušenosti velmi specifického charakteru a nezapomenutelnou povahu "NDE". V roce 1990 shodou okolností jsem během silného "OBE" prožil "Mind Split Efect" (Myšlenkový rozdělující efekt).

V průběhu této mé první zkušenosti tohoto druhu jsem zůstal plně při vědomí, přičemž mé tělo se nacházelo v hlubokém transu a zároveň jsem se ve stejném čase vnímal v projektovaném astrálním těle. Po tomto zdánlivě nezdařeném pokusu o "OBE" projekci se moje fyzické tělo nacházelo i nadále v transu a komplexně jakoby ochrnuté, zatímco jsem vnímal realitu tzv. "astrálním pohledem". (Astrální pohled či vhled je určitou úrovní jasnovidnosti, která umožňuje experimentujícímu jedinci vidět do astrální dimenze). Můj astrální dvojník byl v této době experimentování velmi blízko fyzického těla, takže docházelo k velmi výraznému vzájemnému ovlivňování.

Čirou náhodou se tak mé dva aspekty spojily a zažil jsem velmi nepříjemnou nevolnost v rámci tzv. efektu "telepatického zrcadla" uvnitř mysli. V podstatě došlo k tomu, že mé dvě identické mysle se začaly odrážet tam a zpět jakoby do "nekonečna", podobně jako když dáte proti sobě dvě zrcadla. Tato situace mne přiměla k dalším pokusům, co se týče rozdělujících účinků mysli a jevů s tím spojených. Prostřednictvím tisíců astrálních projekcí během deseti let mne mé zkušenosti utvrdily v původní hypotéze. "Mind Split Efect" (Myšlenkový rozdělující efekt) se všemi vyplývajícími důsledky je platný pro všechny aspekty "OBE", "NDE", "Lucidního snění", hluboké meditace, inkarnace a procesů spojených s fyzickou smrtí.

Například "Mind Split Efect" (Myšlenkový rozdělující efekt) nám pomáhá vysvětlit, proč si někteří lidé, kteří projdou zkušeností "NDE", nepamatují, co se stalo, a v podstatě i většina lidí si ze stejného důvodu neuvědomuje "OBE". "OBE" a snové zkušenosti i vzpomínky se nahrávají do hlubokých úrovní paměti. Pokud k takové nahrávce nedojde, a to se může stát, nebo záznam později není propuštěn do fyzického vědomí, pak dochází k situaci, jako kdyby nikdy k žádné takové zkušenosti nedošlo.

"Mind Split Efect" (Myšlenkový rozdělující efekt) byl tak dlouho bez povšimnutí z toho důvodu, protože se všechno odehrává velmi subtilním způsobem a protože mozek fyzického těla obvykle ukládá pouze jednu paměťovou sekvenci pro dané časové období. Pakliže existuje více paměťových záznamů, pak je do vědomé paměťové báze uložen pouze jeden paměťový záznam a ostatní jsou ztraceny.

"Astrální Projekce" (OBE) je samo o sobě poměrně snadné dosáhnout. Vše, co je zapotřebí, je potřeba hluboce a spontánně uvolnit své fyzické tělo a fyzický duševní stav (vaše tělo se bude cítit velmi těžké, když se tak stane) a pak budete cítit mírný kývavý a jakoby plovoucí pocit, až se nakonec ocitnete mimo své fyzické tělo. Pamatujte si ale, že proces "OBE" je pak v dalších fázích díky povaze účinků "Myšlenkového rozdělujícího efektu". Takovou potíží může být ztráta paměti, takže si dotyčný jedinec myslí, že k ničemu nedošlo, i když opak je pravdou. Příklady tohoto problému s pamětí mohou být nalezeny ve společné zkušenosti, kdy si těsně po probuzení pamatujeme konkrétní sen, abychom ho o chvíli později zapomněli.

Například se můžete probudit se vzpomínkou na nádherný sen a v duchu si řeknete: "Wow, tak na toto nikdy nezapomenu!" Jenomže o několik okamžiků nebo hodin později prostě vzpomínka samovolně vymizí. Takže vzpomínáte, vzpomínáte velmi usilovně a snažíte se dotyčnou zkušenost vytáhnout z hlubin své paměti. Nakonec se vám to při troše úsilí podaří, ale zjistíte, že tato opětovně vyvolaná vzpomínka je podstatně vybledlá, mnoho živých pocitů je pryč a celkově je to takové nějaké chudé proti tomu, když jste si sen uvědomili bezprostředně po probuzení.

Ale i po tomto druhém vyvolání se po nějaké době vzpomínka opět ztratí, a tak se to několikrát zopakuje, až se snová zkušenost (pokud si ji mezitím podrobně nezapíšete do sešitu) vytratí zcela. Někdy může být situace ale i opačného charakteru. Můžete prožít reálnou příhodu, která v jedné vteřině oživí vzpomínku na již dávno ztracený sen. Předpokládám, že i tato situace se vám v životě stala. Z toho všeho vyplývá jedna velmi důležitá zkušenost:

"Snové vzpomínky se chovají radikálně odlišným způsobem než vzpomínky na obvyklé životní zkušenosti. Snové vzpomínky jsou v tomto ohledu podobné jako vzpomínky související s procesem "OBE", ovšem ty je však ještě těžší si zapamatovat."


Když se projektovaný astrální dvojník odděluje od jeho fyzického těla, společně s tímto procesem dochází k nahrávání kopie všech záznamů, které se ukládají ve formě vzpomínek, a to až do přesného okamžiku, kdy dojde k "Mind Split Efect" (Myšlenkovému rozdělujícímu efektu). Astrální tělo, které je oproštěno od fyzického těla/mysli, aktivuje u projektovaného astrálního dvojníka v rámci procesu "OBE" vzpomínkové reference odděleně. Fyzické tělo/mysl - pokud zůstane ještě nějakou dobu vzhůru, jak se často stává - bude i nadále nahrávat své vzpomínky nezávisle v podobě zdánlivě nepřerušené existence ve fyzickém těle, takže to samozřejmě u dotyčného subjektu může později vyvolat dojem, že se pokus astrální projekce nezdařil.

Ve skutečnosti dochází k situaci, kdy fyzické tělo/mysl a projektovaný astrální dvojník nahrávají dvě zcela odlišné paměťové sekvence dat, a to po celou dobu momentu separace a do doby, dokud nedojde k opětovné reintegraci, kdy se fyzické tělo počne probouzet. Po procesu znovuzačlenění se stane dominantní nejsilnější paměťová sekvence, která se nakonec bude projektovat prostřednictvím mozku do fyzického vědomí. Ve velké většině případů je to právě ta paměťová sekvence, která byla nahrávána z prostředí fyzického těla/mysli. Tato skutečnost činí zcela přirozeně zpětné vyvolání vzpomínek na proces "OBE" poměrně obtížným.

-pokračování-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly