"TVŮRCI KŘÍDEL" - O TOM, CO MOŽNÁ NEVÍTE (30)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

publikováno: 13.10.2017 kategorie: Tajné projekty

b. Odpojení od zdroje

Když si podrobně prostudujeme "Rozhovory s Nerudou", zjistíme, že rasa Animus, je umělý a stroji podobný druh. To znamená, že inteligence toho subjektu je také umělého charakteru a jejich mozky nejsou ničím jiným, než velmi sofistikovaným počítačem, který ve svém výkonu a přesnosti může být v mnoha ohledech za hranicemi přirozených možností lidské bytosti, ale i dalších inteligentních druhů ve Vesmíru.

Jako stroje, budou mít dominantní kolektivní druh vědomí a do značné míry budou schopni autonomní náhrady jakékoliv části svého vlastního těla. Co to znamená? Znamená to, že v našich podmínkách může jedinec takového umělého druhu žít potenciálně miliony, nebo dokonce miliardy let. Ale stejně jako jiné stroje, postrádají Animus emoce a empatické schopnosti. To znamená, že taková umělá stvoření nebudou schopna nikdy pochopit, jak biologické entity ve skutečnosti fungují.

Z výzkumu, zkušeností a dalších prostředků, které sdílíme s jinými, nám pozitivně nakloněnými mimozemskými civilizacemi, víme, že Duše, resp. Duch může po energetické a datové stránce participovat s inkarnační hlízou, pouze tehdy pokud je její nosič biologické povahy. Zdá se, že i stroj může disponovat jistou dávkou vědomí, ale toto vědomí, je v každém případě izolováno a odpojeno od kosmického Zdroje, neboť postrádá Duši, resp. Ducha.

A toto je přesně onen případ s Animus. Pokud takový subjekt dojde do situace "umírání", což je v tomto případě v zásadě možné pouze tehdy, kdy někdo takový subjekt zničí, nebo se stane účastníkem nehody tak dramatické povahy, že prostě již nemůže být objeven - pak nastává konec. Takový jedinec zaniká jednou provždy. Cosi jako "posmrtný život" v tomto případě nepřichází do úvahy. Víme, že Animus si je vědom své smrtelnosti v tomto smyslu a to jim vadí.

Chtějí rekonstruovat své tělo přidáním složky DNA. Ale nejde jim o ledasjakou DNA. Touží o DNA humanoidních kmenů. Jak jsem naznačil v některé z předešlých epizod, je dokonce dost dobře možné, že mají informace o existenci esence "Argentum Astrum". Tyto entity doufají, že se jim prostřednictvím implementované DNA podaří žádoucím způsobem rekonstruovat své tělo. Pro mnohé i velmi sofistikované civilizace je poměrně velkou záhadou, jakým způsobem jsou tyto entity si držet cosi na způsob fyzického vědomí se souběžnou absencí Duše, resp. Ducha.

Na druhou stranu, pokud by byla byť jen část z výše uvedených informací pravda, měli bychom jako lidé - humanoidní bytosti, velmi rychle přejít do stavu nejvyšší pohotovosti. Zástupci některých benevolentních mimozemských civilizací (Aliance Sfér, Blue Avians apod.) nás nabádají k tomu, že abychom dokázali dostatečně kvalitně pochopit tento problém, pak se na své vlastní intelektuální úrovni musíme zbavit předsudků, falešných představ, ale i různorodých a doposud přetrvávajících systémů víry. Z hlediska nestranného pozorovatele, jsou "Animus" hlavní blokující platformou tvořící překážku v evoluci humanoidních civilizací.

Dlouhou dobu jsem byl přesvědčen o tom, že "Animus" nemají konkrétní informace o našem slunečním systému a naší civilizaci. Stejný dojem budila i různorodá vyjádření "Fifteena", ale nedávno předaná dokumentace pozemským insiderům nás bohužel informuje o tom, že v nedávné minulosti, asi před 12 800 lety, Animus objevili naší sluneční soustavu a tím pádem získali i poměrně přesné informace o lidské civilizaci.

Nedošlo k zásahu z jejich strany, ale po celou dobu nás pozorovali. Ovšem zdá se, že se v současné době vrací zpět. V roce 2011 byla ze strany "Solar Warden" identifikována neznámá automatická sonda o které se později zjistilo, že byla s největší pravděpodobností produktem "Animus". Existují však jisté spekulace o tom, že další takovou sondou, by mohla být nechvalně známá "Black Knight", která byla identifikována již v polovině šedesátých let 20.století.

Celková situace všem není zase až tak černobílá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je potřeba si uvědomit, že my jako humanoidní bytosti máme spojení na Zdroj, na Univerzální Inteligenci, která nám je schopna poskytnout určitou míru ochrany a to v takovém rozsahu a charakteru, aby ale nepodporovala u lidské bytosti laxnost a pasivitu.

Navíc si Animus velmi dobře uvědomují, že k tomu, aby mohly převzít pod svou kontrolu lidskou civilizaci, budou potřebovat náš souhlas.  Před podobným problémem stojí i jiné civilizace klasičtějšího typu, které mají zájem o lidskou DNA a to především kvůli přítomnosti látky "Argentum Astrum".

Souhlasu ze strany lidských bytostí bylo dosaženo dalším podvodem, kdy vlády mocností našeho světa, se cítily být zastupující zbytek světa. A tak aniž by o jejich kroku kdokoliv co tušil, podepsali s jistými zástupci mimozemských ET dohodu, která mimozemcům poskytuje volnou ruku v rámci jejich vlastních zájmů výměnou za některé nadčasové technologické fragmenty. Situace kolem "Animus" není vůbec jednoduchá.

Podle mého názoru, to je také důvod, proč skupiny jako "Labyrinth Group", nebo "LPG-C" pracují v zákulisí na vyřešení nestálé situace. A zde je právě místo, kde "BST" (Blank Slate Technology) vstupuje na scénu, jako jeden z potencionálních řešení problémů spojených s kauzou "Animus", minimálně v tom rozsahu, jak jej předložilo svého času "Corteem".

Zajímavý je také fakt, že dodnes není ani v základu objasněna okolnost vzniku "umělé kosmické rasy Animus". Ve hře je tu celá řada hypotéz a teorií. Může jít například o produkt nějaké katastrofy nám neznámého charakteru ke které došlo někde ve Vesmíru v hluboké minulosti.

Ovšem daleko pravděpodobnější je varianta související se selháním nějaké klasické organické civilizace v rámci kybernetizace své vlastní společnosti (což je mimochodem situace, která začíná být jistou hrozbou i pro naší lidskou civilizaci zde na Zemi - viz. materiál ze včerejšího dne).

 Zástupci "Blue Avian" v poslední době naznačují, že za vznikem výše uvedené robotické rasy by mohla stát humanoidní civilizace, která je známá mezi více pokročilými mimozemskými rasami, jako "Verdaniáni". Mne osobně tento název, ale vůbec nic neříká. Navíc mám takový pocit, kolem této mimozemské rasy z nějakého mne zatím neznámého důvodu existuje poměrně silný informační hiát. Uvidíme. Něco mi říká, že v dohledné době bychom mohli být v této otázce mnohem chytřejší.

 

c. Vertikální čas, "Blank Slate Technology" a Restrukturalizovaný paměťový postup

Znovu bych se chtěl vrátit k osobě, která v základních dokumentech "Wingkmakers" vystupuje jako dr. Neruda. Informace týkající se výše uvedeného tématu, jsou i když v podstatně zředěné podobě k dispozici v původní základní dokumentaci dr. Nerudy. Onen text je však potřeba velmi pozorně číst a studovat.

Je zajímavé, že prakticky analogické informace přichází na toto téma ze strany "Strážců". Faktem je, že z mého osobního hlediska mám dojem, že tito pro vyřešení problematiky "Animus" činí asi nejvíce. Neměli bychom opominout, že právě tito "Strážci" nejsou z osobitých aktivit "Labyrinth Group" zrovna moc nadšeni.

Situaci už ale dále zatím nijak nerozvádí. Mám však takový pocit, že jim nejvíce vadí experimentace s tzv. "vertikálním časem" prostřednictvím technologie zvané "BST".  Sám za sebe jsem to pochopil tak, že sama tato technologie, je sice velmi účinná, ale zároveň i nebezpečná.

-pokračování-

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly