TERAPIE ZVUKEM - ZNVUOBJEVENÉ UMĚNÍ A VĚDA (1)

"Zvuk bude léčebnou metodou budoucnosti". (Edgar Cayce)

 

Některé starověké kultury používaly zdánlivě magickou moc zvuku k léčení, bohužel zvuková terapie se na západě vytratila až do roku 1927, kdy ultrazvuk - vysokofrekvenční zvuk a jeho léčebné vlastnosti znovuobjevili profesor R. Wood a jeho asistent Loomis.1   Tento objevem vzkřísil výzkum a dnes je zjištěno, že ultrazvuk má silné léčebné účinky, včetně rozbíjení ledvinových kamenů a dokonce zmenšování nádorů.2,3,4,5

Léčba zvukem byla běžnou v dávných dobách a dnes se opět začíná používat v psychologii a psychiatrii

V nemocnicích a klinikách pro poúrazovou léčbu po celém světě je ultrazvuková terapie používána k podpoře nebo urychlení hojení měkkých tkání a zlomenin kostí. V osmdesátých letech bylo zjištěno, že infrazvuk - nízkofrekvenční zvuk a zvuk mimo hranice slyšitelnosti má také léčivé účinky. V posledních letech několik komerčních firem vyvinulo zařízení na bázi slyšitelného zvuku pro léčbu širokého spektra fyzických onemocnění.6,7,8  Je zdokumentováno mnoho případů, kdy zvuková terapie prospívá jednotlivcům. Slyšitelný zvuk je bezpečný a nemůže být „předávkován“, oproti tomu ultrazvuk, není-li správně použit, může způsobit vnitřní popáleniny. Domorodí obyvatelé Austrálie používají „yidaki“  (původní název didgeridoo) jako léčebný nástroj po tisíce let.

Podle jejich legend jeho prapůvodní zvuk vytvořil svět a vše v něm. Příběhy, které si předávají po generace, vyprávějí o léčení zlomených kostí, roztržených svalů a mnoha druhů onemocnění tímto tajemným hudebním nástrojem. Podle nelékařských studií léčebných možností je akustický výkon yidaki v souladu s moderními zvukovými terapiemi, takže jejich léčivé vlastnosti nepřekvapují. Časopis "Journal of Rural Health" zveřejnil závěry testů podle nichž hra na yidaki zmírňuje příznaky astmatu u dětí.9 Další studie, publikovaná v "British Medical Journal", dospěla k závěru, že napomáhá spánku.10 Starověký řecký filozof a matematik, Pythagoras uváděl, že zvuk/hudbu používal k léčbě fyzických a duševních chorob. Jeden z jeho životopisců, Iamblichos, uvádí: „Pythagoras byl toho názoru,  že hudba výrazně přispívá ke zdraví, pokud je používána správným způsobem ... i v nelékařském prostředí.“11 Dnes je muzikoterapie zavedená klinická metoda k překonání fyzických, emocionálních, duševních, společenských a duchovních potíží.12 Existují důkazy, že starověcí Egypťané používali zvuk jako lék, což je měl údajně naučit Pythagoras při své návštěvě.13 Než probereme mechanismy zvukové terapie se budeme krátce zabývat organizační schopností zvuku.

Sanatorium Dendera v Egyptě se zabývalo terapií zvukem (Zdroj tokenrock.com)

Zvuk: Prvotní organizátor vesmíru

Mnoho duchovních tradic mluví o zvuku jako o formující síle stvoření. Dobrým příkladem je prorocké úvodní slovo evangelia svatého Jana: "Na počátku bylo Slovo [zvuk], a slovo bylo s Bohem a Slovo bylo Bůh." "Každé boží slovo se zhmotnilo prostřednictvím myšlenek a vyřčením." Dalším příkladem je vedická Brahmanská tradice severní Indie (cca 1500 př.nl), nápadně podobná evangeliu: “Na počátku byl Brahma, s nímž byl Vak [slovo] a to slovo je Brahma ... tímto slovem vytvořil vše." Poslední příklad z mnoha je nápis na desce Shabaka v Britském muzeu, který egyptologové považují za jeden z nejdůležitějších hieroglyfických textů spolu s Rosettskou deskou. Text z desky Shabaka vypráví o bohu Ptahovi, kosmickém vládci, který vytvořil celý vesmír prostým vyřčením slov. Předchází Starý a Nový zákon o stovky (a možná i tisíce) let. Řádky 56-57 starého textu desky Shabaka říkají:  "Hle, každé slovo boha vzniklo myšlenkami a příkazy jazyka."

Prorocká povaha těchto duchovních tradic se dostala na světlo kvůli nedávným studiím, které ukazují na zvuk (spíše než na gravitaci) jako prvotní organizační sílu hmoty v raném vesmíru.14 (poznámka překladatele: zhušťováním prvotních vibrací zvuku došlo k jejich překmitu a vytvoření světla – Nassim Haramein) Zvuk se nemůže šířit vakuem vesmíru, ale dokáže se šířit všude, kde je dostatek hmoty, aby se dokázali srazit částice atomu. Vědecké teorie naznačují, že raný vesmír byl během prvních 380 000 let po stvoření naplněn částicemi s vysokou hustotou. V okamžiku kolize mezi libovolnými dvěma atomy nebo molekulami se vytváří zvuk, který přenáší vibrační informace. Zvuk může také být hlavním hybatelem ve vytváření života.

Deska "Shabaka"

Obecně se předpokládá, že život začal v hydrotermálních průduších na oceánském dně, kde se dodnes z lávy uvolňují do mořské vody horké, na minerály bohaté plyny z jádra Země. Přesto se strukturující a organizující síly, které spustily život, dosud vyhýbaly teoretikům. Mohl by za vším být zvuk, jedna z nejsilnějších organizujících sil ve vesmíru? Ač neviditelný, má zvuk holografické vlastnosti a schopnost strukturovat hmotu na atomové úrovni. Ve vodě zvuk vytváří "sonické rázy", které způsobují, že molekuly se rovnají určitým způsobem. Tento dynamický mechanismus zvuku může šířit život.

 

Tvar zvuku a života

"CymaScope" je prvním vědeckým nástrojem, který nám umožňuje studovat vizuální geometrii vytvářenou ozvučením membrány nebo fluidního média. (Cyma "kyma" = vlna, z řečtiny). Přístroj vytváří obrazy nazvané "CymaGlyphs", které jsou otiskem zvuku na povrchu a pod povrchem čisté vody. Čisté sínusoidní zvuky obsahují mnoho matematických ukazatelů, z nichž nejdůležitější je Phi, často označovaný jako "zlatý řez", s poměrem 1: 1,618. Phi převládá ve všech živých věcech, což naznačuje spojení mezi zvukem a životem. Kniha Gyorgy Docziho "The Power of Limits" potvrzuje poměr Phi jako jednu z definujících vlastností života na analýze mořských tvorů, skořápek, motýlů, květin a mnoha dalších forem života. "CymaScopem" jsou běžně pozorovány geometrické zvukové struktury obvykle obsahující Phi. Poskytují nám hypotetický model pro proces, jakým se ve starých mořích mohly objevit nejstarší formy života. Na povrchu mikroskopických bublin vytvořených v blízkosti hydrotermálních průduchů by mohly být geometrické vzory zvukových vibrací.  

Kryo-rekonstrukce viru Sulfolobus Icosahedral Turreted – Yellowstone
(Zdroj: Dr George Rice, Montana State University)

Ty vytváří uzlové body, v nichž jsou bezpečně uloženy základní stavební kameny. Že zvuk mohl být zapletený do vytváření anebo strukturování života se nabízí díky zkoumání jednodušších tvorů vykazujících jasně vymezenou geometrii, jako jsou diatomie a hvězdice. Virus z horkých pramenů Yellowstone starší více než tři miliardy let s geometrickou morfologií tuto hypotézu také podporuje. To vedlo k zajímavé myšlence, že nejstarší formy mohou být viry.15 Jednou z největších záhad v chápání původu života je šroubovitá povaha RNA a DNA. Jedna možnost vyplývá z výzkumu "CymaScope", podle kterého čistými nízkofrekvenčními zvuky mohou být tvořeny ve vodě víry jak v makro, tak v mikrorealitě. Mohou tvořit "lešení", na které se přichytávají molekuly života.

Dynamika potřebná k vytváření mikrovírů v dávných mořích může být odvozená od nízkofrekvenčních zvuků vytvářených hydrotermálními větracími otvory. Čistá forma zvuku využívající tento mechanismus mohla pocházet z určité skupiny hydrotermálních vzduchových bublin. Největší větrací bubliny lze považovat za Helmholtzovy rezonátory, které emitovaly čisté tóny z hydrotermálních větracích otvorů a vyladily všechny frekvence mimo těch, které rezonovaly s bublinou uvolněného plynu.16 Je zajímavé si myslet, že přirozeně se vyskytují mikrospirální víry ve vodě, čisté zvuky, jsou možná součástí mechanismu, který  vede ke vzniku života. Přestože je pro objasnění této hypotézy třeba další výzkum, je zřejmé, že zvuk a život jsou neoddělitelně propojeny. (Rozšířené pojednání o zvuku jako o životní síle, viz "Zvuk, spouštěč života"  www.cymascope.com/cyma_research/biology.html)

-pokračování-

---------------------------------------------------------------

 

ODKAZY:

1. fyfe MC, Bullock MI, "Therapeutic ultrasound: some historical background and development in knowledge of its effect on healing", Aust J Physiother,1985;31(6):220-4, https://tinyurl.com/y6u6yrx5

2. Dyson M, Mechanisms involved in therapeutic ultrasound. Physiotherapy 73(3):116-120, 1987.

3. Dyson M, Luke, D.A.: Induction of mast cell degranulation in skin by ultrasound, IEEE Trans.Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control,UffC-33:194, 1986.

4. Hogan RD, Burke KM, and TD franklin, "The effect of ultrasound on microvascular hemodynamics in skeletal muscle: effects during ischemia", Microvasc. Res.23:370, 1982.

5. Pilla AA, figueiredo M, Nasser P, et al: "Non-invasive low intensity pulsed ultrasound: potent accelerator of bone repair", Proceedings of the 36th Annual Meeting, Orthopaedic Research Society, New Orleans, 1990.

6. Cyma Technologies Inc: www.cymatechnologies.com

7. Medsonix: www.medsonix.com

8. KKT International: www.kktspine.com

9. Eley R, Gorman D, "Didgeridoo playing and singing to support asthma management in Aboriginal Australians", J Rural Health, zima 2010;26(1):100-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20105276

10. Puhan MA, Suarez A, Cascio CL, Zahn A, Heitz M,Braendli O, et al. "Didgeridoo playing as alternative treatment for obstructive sleep apnoea syndrome: randomised controlled trial", BMJ 2006; 332 :266 http://www.bmj.com/content/332/7536/266

11. Iamblichus' Life of Pythagoras, Inner Traditions, p 59

12. Music Therapy: https://tinyurl.com/y8s9bvb9

13. Egyptian Sonics: https://tinyurl.com/y8srygut

14. Big Bang Acoustics: https://tinyurl.com/yax94jp8

15. Rice, G., Tang L, et al., "The structure of a thermophilic archaeal virus shows a double-stranded DNA viral capsid type that spans all domains of life", Proceedings of the National Academy of Sciences, květen 2004, https://tinyurl.com/yco2yllq

16. Crone, T.J. et al. “The Sound Generated by Mid-Ocean Ridge Black Smoker Hydrothermal Vents.” Ed.David Palmer. PLoS ONE 1.1 (2006): e133. PMC. Web., 14. srpna 2018, https://tinyurl.com/y9rzqlcq

Další díly