TARA TRIVECTA (11)

Prokopenko Igor

Prokopenko Igor

publikováno: 11.08.2017 kategorie: Tajná historie lidstva

Který z těchto dvou termínů označuje období postavení pyramid - před 4500 lety nebo před 12 500 lety? Předpokládejme, že tehdy na zemi nastoupil nový věk, a to bylo velmi důležité pro všechny obyvatele na zemi. Zdá se, že to byla událost, která radikálním způsobem změnila život na planetě. S největší pravděpodobností globální katastrofa…  Toto datum stavitelé pyramid navždy zaznamenali pro příští generace v kameni. A před 4500 lety se posvátný komplex v Gíze dokončoval nebo opravoval. Ale mohla na Zemi před 12 500 lety existovat civilizace, která byla schopna takovou katastrofu přežít?    

Christopher Dunn: „Egypťané mohli přijít a usadit se kolem těchto pyramid. Pomineme-li hieroglyfy, nic víc nenaznačuje, že je postavili právě Egypťané“.

Všechny starodávné pyramidy na světě je možné rozdělit podle jednoho znaku. První, tři hlavní egyptské - orientované přesně na současný severní pól. Druhé, například pyramidy Teotihuacan v Mexiku - na bod 15° východněji. A podle starodávných textů by se všechny pyramidy měly dívat přímo na sever. Odborníci se domnívají, že zeměpisný pól planety se jednou přemístil po strašlivé katastrofě. To znamená, že mexické pyramidy byly postaveny dříve. Podle geologů, planetární katastrofa – nástup doby ledové a následné prudké tání ledu, což by mohlo být velkou biblickou potopou – to vše se stalo asi před 13 000 lety.

Teotihuacan
Pohled z druhé strany

Graham Hancock: „Myslím, že to byla tak náhlá katastrofa, že zničila najednou nějakou vysoce rozvinutou starodávnou civilizaci a lidstvo na všechno zapomnělo. Ale někteří z nich přežili a usídlili se různě po světě. Později se podělili o své znalosti s domorodci. Jedním z ohnisek nových civilizací byl Egypt, Gíza, druhým mayská civilizace. Postavili pyramidy, aby zaznamenali navždy konec jejich civilizace, aby nám ukázali datum - den, kdy se Země zastavila. A zároveň, aby nám řekli, jakým věděním vládli“.

Jak se ukázalo, starodávné pyramidy jsou orientované nejen na severní pól, ale také na horu Kailás. Nachází se v Himalájích v Tibetu. Předpokládá se, že výška hladiny Kailás nad úrovní moře je přesně 6666 metrů. Jižní svah přetínají dvě obří trhliny, vertikální a horizontální, které jakoby záměrně zobrazují staroindický symbol. Vrchol má tvar pravidelné pyramidy a je přesně orientován podle světových stran.

Je však možné, že takovou geometrii nedala Kailásu příroda ale lidi? Jaké byly tehdy jejich technické schopnosti pro opracování šestikilometrové hory? A to nejdůležitější - proč?

Posvátná horá Kailás

Starodávné rukopisy říkají - z Kailásu do hlubin Země je nasměrována ještě jedna, neviditelná, energetická pyramida. Tak vzniká struktura ve tvaru osmistěnu.

Alexander Redko, profesionální cestovatel: „Jsem přesvědčen, že ve své podstatě představuje oktaedr, tedy stejná pyramida jde dolů jako křišťál. A proto se tento oktaedr jeví být jak přijímačem energie času, kondenzátorem, tak i anténou-vysílačem. Prostřednictvím jedné části oktaedru přijímá země energii času, přicházející na zemi, a druhou částí jí vyzařuje zpět jako zužitkovaný materiál“.

Tisíce poutníků se zde sjíždějí při hledání osvícení a předurčení v životě. Vědci se domnívají, že Kailás generuje speciální elektromagnetická pole, které můžou mít vliv na lidský mozek.

Gregory Boss, výzkumník pyramid: „V jiném napětí pole, elektrickém, se tělo dostane do úplně jiného prostředí. Musí se nějak přiměřeně přizpůsobit tomuto prostředí, a toto prostředí opravdu vyvolává u někoho náladu na změnu sebe samého, to jest svůj růst, změnu svého vědomí“.

Předpokládá se, že jednou za 60 let se Kailás probudí. Speciálně v tuto chvíli uspořádal Alexander Redko výpravu. Výzkumníci se vypravili do jednoho ze sedmi tajných údolí. To vede k trhlině, která protíná jižní svah Kailásu na polovinu. Tibetští lámové varovali Rusi: zaplatíte částí svého života za vstup na posvátné místo. Vědci rozmístili po obvodu kontrolní chronometry a GPS-navigátory a odešli.

Alexander Redko: „Byli jsme u této trhliny, v tomto časovém uzlu asi 24 až 26 hodin, a když jsme se vrátili, zaregistrovali jsme příznaky toho, že biologický čas v organizmu uplynul velmi rychle a my jsme prožili za tuto dobu asi dva týdny, protože jsme měli dvoutýdenní vousy, strniště na tváři a nehty“.

Na hodinách cestovatelů a na kontrolních hodinách uběhly dny. A oni sami cítili nesmírnou únavu.

Alexander Redko: „Tedy fyzický čas plynul jako dříve, na hodinách žádné změny, a čas biologický, to znamená časový průběh životních procesů v těle, se urychlil mnohokrát…“

V těch samých himálajských horách, na pomezí Indie a Číny, se rozkládá tajemná Bílá pyramida, která je snad ještě větší než Kailás. Jako první ji popsal James Kausman, pilot US Air Force. Během jednoho vzletu prolétal nad Údolím smrti. Jeden z motorů se téměř zastavil, palivo začalo zamrzat a pilot musel s letadlem klesnout. Náhle, přímo pod sebou, uviděla posádka obří pyramidu z bílého lesklého materiálu! Na jejím vrcholu se nacházel obrovský krystal. Letadlo nemohlo přistát vedle pyramidy, jen jí třikrát obletělo. Za půl století se neobjevily žádné oficiální údaje o této pyramidě. Do tisku se dostalo pouze pár poznámek a fotografií z vojenských družic.

Toto by měla být čínská "Bílá pyramida"

Hartwig Hausdorf: „V mém archivu uchovávám výstřižky z amerických novin z let 1940. Mluví se v nich o bílé pyramidě výšky 1000 stop, tedy v přepočtu kolem 300 metrů“.

Bílá pyramida se nachází na stejné zeměpisné šířce jako Cheopsova pyramida, ale o 72 stupňů východněji. A dostat se do její blízkosti je nemožné. Čínské úřady přísně střeží Bílou pyramidu před zahraničními návštěvníky.

Hartwig Hausdorf se po celá léta snažil získat povolení prozkoumat pyramidu. Teprve nedávno se mu to podařilo. Stal se tak prvním zahraničním vědcem, který získal přístup k oblasti Bílé pyramidy.

Hartwig Hausdorf: „Bylo mi dovoleno navštívit zakázanou oblast na západ od města Si-an - hlavního města provincie Šan-si. Stal jsem se prvním cizincem na světě, kterému dovolili prohlédnout čínské pyramidy, vyfotit je, tedy dokumentovat. Ukázalo se, že tam existuje více než 100 pyramid různých velikostí. Stejná Bílá pyramida se nachází 65 km jihozápadně od tohoto regionu. Většina z těchto pyramid byla postavena na rovinatém terénu a Bílá pyramida v horách. Toto potvrdili i američtí vojenští piloti. Nicméně, velmi blízko k ní mě stejně nepustili“.

Ale proč je Bílá pyramida zahalena clonou takové nekompromisní tajnosti? Stovka zbývajících pyramid poblíž města Si-an přitahuje miliony turistů a je otevřena pro veřejnost po celý rok. Je to kvůli jejim technickým možnostem? Nebo je všechno mnohem prozaičtější?

Hartwig Hausdorf: „Zjistil jsem, že se tam pravděpodobně rozkládá startovací plocha pro start nových čínských kosmických raket, proto zónu prohlásili za zakázanou“.

Ale přesto, jakým způsobem přesouvali obrovské bloky, z kterých jsou pyramidy složeny? Je obecně rozšířená vědecká rekonstrukce, podle které otroci údajně tahali tyto mmnohotunové  balvany na lanech po dlouhé rampě. No výpočty jasně ukazují: aby se takovým způsobem postavila pyramida, bylo by potřeba sto let celodenní práce, a o žádné úpravě přesnosti ani nemluvě. Nicméně, tady jsme v rozporu s historickým dokumentem - Vestkarským papyrusem. Ten říká, že Cheopsovu pyramidu postavili za 20 let. Ale tím pádem na základě výpočtů inženýrů dostaneme, že na položení každého kamene muselo stačit jen pět minut!

Červená pyramida v Dahšuru

Natalija Černigovskaja, historička, cestovatelka: „Je nemožné to postavit takovými technologiemi, které popisují. Čistě podle selského rozumu jsou potřebné zcela odlišné časové náklady. Mám dojem, že u těchto artefaktů máme co do činění se životem jiné civilizace. Byla to jiná civilizace, možná dokonce mimozemská“.

Předpokládejme, že starodávní architekti uměli rozřezat žulové balvany a dát jim požadovaný tvar. Ale proč stále dávali přednost stavbám z mnohatunových monolitů? Jak byli schopni zvedat tyto kameny a pokládat je s takovou přesností? Patrně to pro ně nebylo obtížné.

Hartwig Hausdorf: „Ne přesně na 100%, protože stavitelé museli nějak přesunout, převézt a zvednout mnohotunové balvany. Archeologie dokazuje, že lidé v té době měli příliš primitivní nástroje a techniku. Otázkou je, zda měli nástroje, pomocí kterých to opravdu dělali? Myslím, že pyramidy jsou dílem lidí, ale tito lidé měli mnohem více nástrojů a technických zařízení, než je nám známé dnes. Ale pak vyvstává otázka: odkud měli tuto techniku?“

Tehdy skupina moskevských fyziků předložila senzační verzi. Nikdo netáhl stotunové kameny. Pyramidy jsou vyrobeny z umělých bloků, které byly vytvořeny podle betonových. Pouze složení je jiné. Vědce přivedla k tomuto závěru analýza materiálu Červené pyramidy v Dahšúru.

-pokračování-

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly