TAJNÉ SPOLEČENSTVÍ (28)

Časy a místa
Balmain, Sydney, Austrálie - leden 2020

Autobus Greyhound mě přivezl do několika známých ulic. Tuhle část cesty mám rád. Vždycky si vzpomenu na ten pocit dobrodružství, když jsem před více než dvaceti lety poprvé přistál v Austrálii. Cítil jsem, že mě tu čekají nové objevy. A také se tak stalo. Zde jsem se seznámil se svou, nyní již manželkou, Ruth a společně jsme začali zcela novou cestu objevování. Dnes jsem v Sydney, abych učinil nové objevy. Setkávám se s malým shromážděním badatelů se zkušeností s mimozemskými jevy. Cesta z Canberry sem trvala tři a půl hodiny, ale cestu jsem absolvoval ve společnosti dvou Platónových knih, které jsem doporučil Reubenovi. Abych byl spravedlivý, na Platónův styl psaní jsem si musel chvíli zvykat, ale stálo mi to za to. V těchto knihách je tolik věcí, které rozšiřují mé myšlení, a tolik věcí, které mě zaujaly a mystifikovaly. Například když Platón mluví o mimozemských "Božích dětech", koho nebo co má na mysli? Dráždí nás tímto jazykem. Ve skutečnosti jeho volba slov evokuje jazyk z Genesis 6 - "benei elohim", kteří přišli a křížili se s lidskými ženami v příběhu, který předchází Velké potopě. Naproti tomu Platónovy asociace s "Božími dětmi" jsou pozitivní. Byly to pro něj dobrotivé bytosti, které pečovaly o náš vývoj, zvyšovaly náš intelekt a pomáhaly rozvíjet stav našeho vědomí, abychom mohli lépe využívat potenciál života na Zemi.

Další záhada. Kdo byli ti tajemní "jiní", kteří žili na "ostrovech na obloze" a měli tak pokročilé znalosti o širším Vesmíru? Mezopotámské texty je nazývají Anunnaki neboli Nebeští lidé. Genesis je nazývá Elohim - Mocní. Popol Vuh je popisuje jako "Ty, kteří řídí události". Védy, severské a řecké texty vyprávějí příběhy o králích a bozích. Babylonské legendy se zmiňují o Apkallu. Starověká vyprávění nigerijského národa Efiků je pojmenovávají jako Abassi a Atai. Dogonové z Mali v západní Africe tvrdí, že jejich pravěcí učitelé pocházeli z planety obíhající kolem Síria C. Egyptské a "Mayské knihy

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.

Další díly