TAJEMSTVÍ PODVĚDOMÍ A NEUTRALIZACE MENTÁLNÍ MANIPULACE ZE STRANY "GLOBÁLNĚ-MOCENSKÉHO SYSTÉMU"

 Redakce

Redakce

autor

17.01.2023 Oznámení

"STUDIO ESOTERNÍCH VĚD" Jaroslava Chvátala otevírá možnost závazných přihlášek na praktický kurz "TAJEMSTVÍ PODVĚDOMÍ A NEUTRALIZACE MENTÁLNÍ MANIPULACE ZE STRANY "GLOBÁLNĚ-MOCENSKÉHO SYSTÉMU". Školení proběhne v termínu 20.1 - 22.1. 2023 ve školícím středisku "SPORTHOTEL RELAX" ve Veletově u Kolína (https://sporthotelrelax.cz/). Lidská společnost prochází velmi kritickým obdobím, jež je doprovázeno finální fází rozpadu "Globálně-mocenského systému". Z jeho strany a z dlouhodbého historického hlediska je lidská společnost vystavena velmi sofistikovaným mentálním manipulacím. V rámci těchto aktivit bývá nejvíce zneužívána oblast LIDSKÉHO PODVĚDOMÍ, jež se tak stává infikovaným prostředím, které následně oslabuje přirozený lidský vibrační a energetický potenciál. Tento praktický víkendový seminář nabízí širokou škálu možnosti účinné neutralizace destruktivního, nelokálního a manipulačního vlivu ze strany "Globálně-mocenského vlivu".

 

OBSAHOVÉ PORTFOLIO SEMINÁŘE

Teretická část

 • Podvědomí jako součást neurogenní soustavy lidského fyzického vědomí

 • Anatomický rozbor oblasti lidského podvědomí

 • Prehistorická aktivace lidského podvědomí a jeho vazba na elektromagnetické pole planety Země

 • Evoluční role lidského podvědomí

 • Spirituální role lidského podvědomí

 • Podvědomí jako zóna systémové ho mentálního útoku "Globálně - mocenského systému"

 • Analýza útočných mechanismů "Globálně - mocenského systému" působících na mentální aparát lidské bytosti

 • Solární záblesk a vývoj podvědomí v blízké budoucnosti

 • Průběžně vedená konzultace lektora  se studenty

 

Praktická část

 • Nástroje a postupy diagnostikace rozsahu intoxikace destruktivně působících mentálních virů a programů v oblasti podvědomí

 • Nástroje a postupy opětovné energetické revitalizace oblasti podvědomí

 • Nástroje a postupy vibrační stabilizace lidského podvědomí před Solárním zábleskem

 • Předání do užívání sady ochranných rezonátorů blokující destruktivní působení virových programů "Globálně-mocenského systému" v oblasti lidského podvědomí

 • Nástroje a postupy umožňující obnovení funkční synergie mezi podvědomí - fyzickým vědomím - hypervědomím

 • Nástroje a postupy umožňují obnovení energetické rovnováhy mezi podvědomím - čakrovým systémem - DNA

 • Nástroje a postupy umoňující obnovení energetické rovnováhy mezi lidským podvědomím a elektormagnetickým polem planety Země

 • BONUS: Diagnostický screening aktuálního stavu podvědomé oblasti (se souhlasem studenta) ze strany lektora semináře

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU + PODROBNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE - ZDE