KVANTOVÁ PODSTATA LIDSKÉ BYTOSTI ČÁST I., II. - MOŽNOST ZAKOUPENÍ OF-LINE STREAMINGU !!

 Redakce

Redakce

autor

22.08.2019 Oznámení

Na počátku 21. století je kolektivní vědomí naší civilizace vystaveno masivnímu transformačnímu posunu paradigmatu v kvalitě chápání podstaty, účelu a role našeho fyzického organismu a našeho fyzického vědomí, které pod vlivem širokého spektra vnějších makrokosmických a mikrokosmických prekurzorů vstupuje do unikátní syntézy s naší ryzí spirituální kosmickou povahou existence. Přednáška „KVANTOVÁ PODSTATA LIDSKÉ BYTOSTI I. a II. si klade za cíl seznámit studenty se základními aspekty kvantového rozměru naší fyzikální existence včetně toho, jakým způsobem je toto všechno propojeno s energetickým předivem času a prostoru naší fyzické reality.

---------------------------------------------

 

OBSAH PŘEDNÁŠKY:

ČÁST PRVNÍ - délka 200 minut

BOHATÁ VIDEO-PREZETACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • BEN BENTOV: VĚDOMÍ A KOSMOS

 • TOM BEARDEN: VĚDOMÍ A ČAS

 • ANDRIJA PUHARICH: TACHYONOVÁ DOMÉNA

 • TEORIE ÉTERU A URI GELLER

 • LUCIDNÍ SNĚNÍ

 • CARL PRIBRAM: HOLOGRAFICKÉ PROCESY A VĚDOMÍ

 • DAVID BÖHM: IMPLIKAČNÍ ŘÁD, KOSMOS A VĚDOMÍ

 • ROLAND FISCHER: ZMĚNĚNÉ STAVY VĚDOMÍ

 • VILAYAT KHAN: VYŠŠÍ STUPNĚ VĚDOMÍ

 • MONÁDA A MYSL

 • LIDSKÝ MOZEK A STRUKTURA VESMÍRU

MOŽNOST ZAKOUPENÍ OF-LINE STREAMINGU - ZDE

 

ČÁST DRUHÁ - délka 180 minut

BOHATÁ VIDEO-PREZETACE

 • SYNCHRONICITA

 • NĚKTERÉ KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY SYNCHRONICITY

 • TEORIE PSYCHODYNAMIKY A SYCHRONICITA

 • MOŽNÉ MECHANISMY FENOMÉNU SYNCHRONICITY

 • PREKOGNICE A STRUKTURA ČASU

 • PREKOGNICE A FORMY TELEPATIE

 • ČASOPROSTOR A MYŠLENKOVÉ KONTINUUM

 • EXPERIMENTY V ČASE

 • PĚTI-DIMNEZIONÁLNÍ ROZHRANNÍ

 • OUSPENSKY: HYPER-VESMÍR A ČTVRTÁ DIMENZE

 • ANTI-KOSMOS A VIRTUÁLNÍ REALITA

 • SPINY A SPIRITUÁPNÍ FYZIKA VYŠŠÍCH DIMENZÍ

 • ROLAND PENROSE A "TWISTOR"

 • VZORY PROROCTVÍ

MOŽNOST ZAKOUPENÍ OF-LINE STREAMINGU - ZDE