SPOJOVÁNÍ S MIMOZEMSKÝMI BYTOSTMI V NEFYZICKÝCH SFÉRÁCH

Multidimenzionální cesty mimo tělo

Mnoho lidí, kteří se setkají s mimozemšťany, také hlásí, že k tomu dochází, když se nacházejí mimo své tělo. Tato zjištění byla uvedena ve výsledcích průzkumů prováděných "Nadací pro výzkum setkání s ET" (FREE), které zjistily, že mimotělní zkušenosti (OBE) převládaly u více než 80% zkušeností s ET (mimozemšťany). Je zřejmé, že pokud máme prozkoumat celou škálu multidimenzionální  složitosti v případě lidských setkání, pak je pro toto porozumění zásadní to, co prožíváme ve stavu mimo tělo. Julia a Michael jsou dva příklady lidí, kteří mají přetrvávající vědomé vzpomínky na své mimotělní zážitky. Popisují, jaké jsou u toho pocity a jak to chápou.  Jejich komunikace s nelidskými inteligencemi (NHI) a informace, které dostávají a objevují během těchto zkušeností, jsou podle mého názoru hluboké a zaslouží si pozornost. Nabízí jedinečný  pohled z hlediska podstaty reality, jiných světů, dimenzí a podstaty vědomí, což je fascinující.

Julia: V současné době přednáším o mimotělních zážitcích  v České republice a na Slovensku. Zkušenosti pobytu mimo tělo  jsou hlavním tématem mé odbornosti. Mám dvojí občanství (USA/Slovensko), v současné době žiji na Slovensku. Část mé rodiny (včetně Michaela) v současné době žije v USA. Zkušenost mimo tělo zažívám od roku 1995 a poprvé k tomu došlo, když mi bylo dvacet pět let. Můj manžel Michael mimotělní zážitky již čtyřicet let. Měl je už od narození a vědomě si vyvolal vzpomínky na prenatální fázi v děloze své matky. Je důležité říci, že Michaelovy zážitky se nevyskytují jen ve spánkovém stavu, nebo jako lucidní snění, hypnagogie, astrální projekce, mikrospánek REM atd., ale jsou prožívány při plném vědomí. Také věřím, že je mimořádné, že může být mimo tělo půl dne nebo déle. Zdá se, že pro Michaela je často obtížné udržet se ve svém těle nebo uzemněný, a někdy je pro něj těžké dostat se později zpět do těla.

V roce 1998 se k Michaelovým schopnostem dostala „vláda“, aby pomohl vyřešit vraždu. Nejedná se o vzdálené pozorování, ale o skutečný zážitek mimo tělo. Dokáže pozorovat na dálku, komunikovat se zvířaty, zemřelými, batolaty, novorozenci i s ještě nenarozenými dětmi v prenatálním stádiu. Dokáže získávat informace ze zdí, dveří, lesů, stromů a kusů nábytku, kamenů, krystalů a rostlin. Vlastně z jakéhokoli materiálu, který není plastový. Michael také prožívá synaestesii. Když poslouchá hudbu nebo jakýkoli zvuk, bude vnímat barvy i geometrické tvary, které jsou s nimi spojené. Bude vnímat formu prostřednictvím slov a každá slabika má pro něj formu i barvu a každé písmeno má jinou vibraci. Cítí vibrace; různé vibrace budou různě vonět, stejně jako různé emoce budou vonět jinak. Například hněv voní velmi odlišně než radost.

 

Michael vypráví svůj příběh

Michael: Zažívám mimotělní zkušenosti a paranormální zkušenosti co si pamatuji, dokonce už jako batole. Moje mimotělní zážitky se vyskytují každý den; někdy častěji, někdy méně, v závislosti na počasí, ročním období nebo mém emocionálním stavu. Dokonce si pamatuji, že jsem byl v děloze své matky a jaké to bylo, zvuky, barvy a okolí. Také si pamatuji mnoho svých minulých životů, včetně jednoho v Egyptě. Když jsem mimo tělo a když si nedovolím odletět daleko,  viděl bych pod sebou své tělo, ale není s ním spojena žádná forma. Když jste mimo tělo, máte pocit, že jste v těle, ale okolí je velmi, velmi odlišné. Můžete slyšet, co se děje za zdmi; můžete procházet  zdmi nebo dveřmi; můžete vidět do všech směrů najednou a slyšet, co se děje v dálce. Když jste mimo tělo, část vašeho energetického kvanta vyčnívá z těla do vesmíru.

Když jsem měl chuť cestovat, jen jsem  opustil své tělo a toulal se kolem. Mohu se toulat kamkoli, například do různých zemí, dimenzí a galaxií. V zásadě mohu jít kamkoli, kde to  chci prozkoumat. Prozkoumal jsem Mars a zjistil jsem, že na Marsu kdysi dávno tekla voda. To bylo před tím, než NASA před několika lety zveřejnila o tom zprávu. Na Marsu jsou také určité druhy brouků. Dokážu neustále vnímat různé bytosti, ať už jsou to různá zjevení naplněná světlem, nebo  jsou čistým světlem, nebo jen barvy, tvary, různé zvuky. Umím komunikovat také s barvou. Po celou dobu vidím minulost a budoucnost, nejen svou, ale i ostatních lidí. Vidím daleko vzdálenou minulost, když byla Země stvořena; dinosaury, vybuchující sopky, atd.

Mimotělní zážitky a dálkové pozorování

Michael: Dálkové pozorování je vnímáno úplně jinak než zážitek mimo tělo. Když jste mimo tělo, zažijete všechno opravdu. Když jsem mimo své tělo, mám pocit, že jsem fyzicky přítomen. Jsem skutečnou součástí situace; je to multidimenzionální. Nejsem jen divák nebo pozorovatel, ale účastník. Když opouštím své tělo, opouštím 3D a existuji v kvantu energie, která není tak hustá jako fyzická hmota. Toto nefyzické kvantum energie je schopné projít zdmi, dveřmi nebo hustou hmotou. Je mnohem méně husté než fyzická hmota. Jeho oscilace se mění na vibrace; EM vlny, mění se na skalární, elektromagnetické podélné tónové vlny; studenou plazmu: přímé vibrační poznání, které je tvořeno takzvanými stojatými vlnami. Vše je založeno na jádru; pocit je založen na zvuku. Vibrace jsou založeny na pocitech; oscilace je založena na světle. Nejprve to byla vibrace (zvuk) a jen ze zvuku se zrodilo světlo. Světlo je oscilace, takže zvuk a světlo se vždy mění. Důležitý je ale pocit. Zvuk je pocit a pocit je vibrace a na vibracích záleží; je to pocit, na čem záleží; světlo přijde později. Světlo je EM vlna, stejně tak myšlenky a emoce.

Emoce nejsou pocity; jsou to EM vlny, zatímco pocity jsou mechanické zvukové vlny. Takže v zásadě, pokud se chcete dostat k jádru věci, musíte projít pocity (zvukem, většinou infrazvukem a ultrazvukem). Emoce a myšlenky jsou založeny na světle (EM) a dá se říct, že nejsou skutečnými pocity. Dálkové pozorování však nezahrnuje skutečné zážitky, jak je prožíván mimotělní zážitek. Dálkové pozorování je víc - jako byste sledovali film; nejste přítomni na scéně, ale sledujete to jakoby na obrazovce. Když jste však mimo tělo, opravdu to poznáte, protože okolí vypadá velmi odlišně, jinak voní, je jinak cítit a váš sluch se liší. Když jste mimo tělo, cítíte trojrozměrnost, kromě toho, když se jedná  o víc než třetí dimenzi, je to multidimenzionální. Jste schopni vnímat s viditelností tři sta šedesát stupňů a slyšet, co se děje v ulici, bytě nebo budově současně. Je to, jako byste expandovali do Vesmíru; vaše kvantum energie nebo Vědomí proudí do prostoru kolem vás.

 

Vnější svět odráží náš vnitřní svět

Michael: Když mám mimotělní zážitek, zažívám a prožívám vše, co se stane v blízké budoucnosti. Například pokud jsme s manželkou ve městě a ještě jsme se nerozhodli, že si dojdeme na oběd, vím o tom ještě předtím, než se to stane. Budu mít oběd mimo tělo patnáct minut před skutečným obědem ve fyzickém těle, což znamená, že cítím chuť jídla a prožívám ji svými smysly dříve, než jídlo fyzicky sním. Takže vlastně prožívám celou budoucí událost, než k ní dojde. Zjistil jsem, že minulost jako taková neexistuje; lze ji změnit, protože neexistuje samostatně. Je součástí přítomnosti, stejně jako budoucnost, takže je lze obě změnit intenzivním, na pocitech založeným záměrem, cíleným na to, co chcete změnit. Někdy ovšem, když budoucnost projde nad určitým barevným horizontem (barva je EM světlo), tj., že má jistou EM vlnovou délku, je budoucnost pevně daná a nelze ji nijak změnit tím, že byste směřovali své vibrace (založené na pocitech) na to, co chcete změnit. Pokud situace, myšlenky a pocity, týkající se situace, vibrují nad oranžovou barvou spektra (ve spektru viditelných světelných EM oscilacích), není možné situace  či budoucnost změnit.

Když se nacházíte mimo tělo, nepotřebujete fyzické oči, protože vidíte dotekem, vůní, chutí. Cítíte tvar objektů na dálku. Například, když je něco kulaté nebo hranaté, cítíte, když jste mimo tělo,  ten tvar na dálku a současně  cítíte chuť toho, na co se díváte, také to slyšíte, protože každý předmět má svoji vibraci a zvuk. Ať je to bzučení nebo něco jiného, včetně infra a ultra vibrací. V podstatě má každý předmět svoji vlastní vnitřní vibraci, je to jakýsi podpis. Současně získáte pocit, jakou hustotu ten objekt, na který se díváte,  má - zda je měkký či tvrdý. Nemusíte se ho dotýkat, dotýkáte se ho na dálku, takže bez ohledu na to, jak jste od takového předmětu daleko, když jste mimo tělo, můžete se ho na dálku dotknout, můžete ho na dálku čichat, slyšet a cítit jeho var. Když jsem tady na Zemi, občas mám problémy s očima. Neumím číst očima. Čtu skrze dotek, cit a myšlenku. Dokážu psát pouze tvary ve vzduchu myšlenkami. Když jste mimo tělo, není to problém. Když se vrátím na Zemi, mohu narazit do zdi, protože si nejsem jistý, co mám dělat; moje fyzické oči se mi staly problémem.

Navíc, když se vrátím zpět do svého těla, vracím se v čase, takže když jsem mimo tělo, je to,  jako bych byl v budoucnosti. Když se vracím zpět do těla, vracím se zpět do přítomnosti. Po celou dobu, kdy jsem mimo tělo, se  moje aura rozšiřuje do Vesmíru a já nemusím objekt fyzicky vidět, cítím ho svou prodlouženou aurou nebo energetickým kvantem. Nemusím ho vidět fyzickýma očima, protože ho vidím svou aurou a energií, která se ho pro mě dotýká, cítí, vidí, slyší a očichává. Když opustíte své tělo, změní se vaše váha, protože z vašeho těla odchází kvantum energie. Když se vrátíte do fyzična, vaše váha se znovu změní. Mimo tělo se vaše váha mění, protože energetické kvantum sahá za hranici vašeho těla, do Vesmíru. Energie je váha; energie je hmota a hmota  je energie a rozdíl je v potenciálu. Někdy se mi těžko vrací zpět do těla. Někdy se můžete vrátit do svého těla, kdykoli budete chtít. Někdy, pokud jste daleko, je to nějak těžší. Je to řízeno automaticky. Zdá se, že, pokud jde o návrat zpět do těla, existuje jakýsi samoregulační proces.  Pokud půjdete do astrálu (nižší dimenze, 4D nebo cokoli jiného), je snadné se vrátit. Čím výše však jdete, tím hlouběji jdete a tím je to komplikovanější. Někdy, když jsem na misi, jsem kvůli nedostatku lepších slov veden bytostmi, které bych nazval světlem a barvou. Čím výš jste, tím méně husté hmoty se dostane až k čistému světlu a barvě a zvuku (ve formě vln).

 

Časoprostor

Michael: Ve stavu mimo tělo neexistuje ani čas, ani prostor, informace jsou okamžité telepatické myšlenky prostřednictvím EM záření, kůže, vnitřních orgánů, chuti, sluchových, čichových receptorů nebo prostřednictvím různých elektrických výbojů  v různých částech mého těla, jako jsou dlaně, hrudník, krk atd., které mohou při správné interpretaci sloužit jako odpovědi pro „ano“ nebo „ne“. Existují různé typy rozšířených stavů vědomí, mezi něž patří následující: hluboká meditace, lucidní snění, hypnagogie, déja vu, REM mikrospánek, astrální projekce, mimotělní pobyt při spánku nebo při plném vědomí. Když jste v rozšířeném stavu vědomí, opustíte časoprostorovou doménu; vnímáte na vyšší kvantově-holografické úrovni, kde je vše propojeno; pozorovatel a pozorovaný jsou jedno. Jsou spojeni do neoddělitelného celku. Dokážete vnímat minulost, přítomnost a budoucnost probíhající současně. Dostanete se do oblasti, kde účinek přichází před příčinou. Nepoužíváte fyzické oči, ale vnímáte svým třetím okem: hypofýzou nebo přijímáte informace jinými prostředky, jako je channeling, přímá vibrační kognice, kůže, vnitřní orgány.

Když se nacházím mimo tělo, celá levá část mozku se vypne, zatímco ta pravá, zodpovědná za porozumění symbolům, intuici a celé vidění, dá se říct, převezme kontrolu. Na určité úrovni mimo tělo se díváte a vnímáte třetím okem (vnitřní vidění); užíváte si takzvané tři sta šedesátistupňové vidění; slyšíte skrz stěny a dokonce získávate informace prostřednictvím kožních receptorů nebo chuťových, sluchových a čichových receptorů ve vašem těle. Kromě toho hrají v rozšířených stavech vědomí roli epifýza, thalamus, hypofýza a dokonce brzlík. Pokud jdete dostatečně hluboko a jste schopni vstoupit do theta stavu vln mysli jakožto součásti vašeho rozšířeného stavu vědomí, můžete nejen dálkově pozorovat, ale také na dálku interagovat a na dálku ovlivňovat. Připojíte se k úrovni kvantové holografie/nelokality a prostřednictvím přítomného okamžiku můžete ovlivňovat minulost i budoucnost, protože na této úrovni se minulost, budoucnost a přítomnost stávají jedním. Když jste ve stavu rozšířeného vědomí a mimo tělo, nejste schopni mluvit slovy a jazykem (je za to zodpovědná levá část mozku) a jste schopni interpretovat pouze symboly, obrázky a obrazy. Například, když jste v tomto stavu mysli, informace skládající se například z deseti stránek napsaných slovy lze zkrátit na jeden symbol nebo obrázek. Také se v tomto stavu mysli aktivují intuitivní a smyslové schopnosti.

Skály, minerály a stromy

Michael: Skály, minerály, krystaly, polokrystaly, písek a stěny mohou komunikovat. Například diamanty jsou velmi speciální, protože obsahují jedinečnou mřížku, která je schopna vyzařovat speciální vysokofrekvenční vibrační oscilace, které mohou léčit a mají  vlastnosti, které při plném fungování vzdorují klasické fyzice. Je to tato vysoká frekvence,  kterou krystaly komunikují s lidmi prostřednictvím okamžitých myšlenek. Chápu to tak, že energie z kamenů slouží jako potrava mnoha mimozemským entitám, stejně jako nehumánním inteligencím. Voda - jak ji známe, H2O - není skutečná voda, protože skutečná voda má v sobě hélium a lidské tělo je za určitých podmínek schopné je produkovat. Ukázalo se mi, že kostní dřeň, část zvaná osteocyty, organizuje naši krev a DNA. Osteocyty fungují prostřednictvím pocitů, jako jsou pocity lásky nebo nenávisti. Díky pocitům tedy mohou osteocyty reagovat určitým způsobem. Ony zase vytvářejí červené krvinky, které zase uvolňují hormony. Hormony jsou chemikálie, které působí na tělo, takže tělo je ovládáno pocity. Když vytváříme pocity lásky, tělo má tendenci být zdravé. DNA je také řízena pocity.

Stromy jsou speciální energetické formy, které na Zemi většinou žijí asi 2000 let. Vyzařují velmi modrou a zelenou auru. Je to zvláštní energie. V minulých životech byly lidmi a zvířaty. Je urážlivé lámat strom nebo na něj zaútočit násilnými způsoby. Mohlo by to tomuto stromu způsobit bolest. Když k tomu dojde, je strom velmi smutný a rozrušený. Pláče a je depresivní, protože část energetického vzoru stromu je rozbitá - roztrhaná. Vím to, protože  když se takového stromu dotýkám, cítím jeho bolest.

 

Hudba a zvuk

Michael: Zvuk má ve svém jádru vibrace, když je směrován a přijímán různými částmi těla. Vibrace ve formě zvuku se spojují s vibracemi orgánů, masa, svalů, kostí atd. Spojením se zvuk stává takzvanou ko-vibrační rezonancí, která se zvyšuje procesem rezonance dutiny v těle. Rezonance, na určité frekvenci, intenzitě a výšce, je schopna připojit tělo k nulovému bodu a čerpat z hloubky éterických úrovní volnou energii. Při poslechu určitých zvuků se vibrace uvnitř vašeho těla probouzí. To se děje, když se dostáváte do určitého způsobu cítění; je to víceméně řečeno probuzení kundaliní. Nejproduktivnější a nejbezpečnější způsob, jak tyto vibrace spustit, začíná uvnitř, když vaše tělo vytváří pocity bezpodmínečné lásky a je organické a přirozené. Rezonanční frekvence zahajují  v těle fázovou konjugaci a produkují stojaté vlny, které zase ovlivňují rotaci částic na atomové úrovni, což zase ovlivňuje množství éteru, skalární energie a nulového bodu energie přicházející do jádra (atomu).

Lidská bytost je schopna ovlivnit prostřednictvím pocitů, což jsou vibrace (funguje to nejlépe se stojatými skalárními vlnami), množství éteru vstupujícího do vašeho těla prostřednictvím atomů. Pomocí pocitů je každý člověk schopen ovlivnit svůj krevní a hormonální systém. Celkově je tělo takřka ovlivněno pocity lásky. Krev je mostem mezi hmotnou a nefyzickou hmotou. Je to hranice, která je překročena, pokud jsou v těle dosaženy určité vibrace a molekuly se transformují; mění se fyzické tělo a mění se i chemie a biologie těla. Poslední fáze transformace z vás dělá brethariána, žijícího ze vzduchu a sluneční energie. Když ve vaší chemii krve nastanou určité změny, založené na společných vibracích, posílených pocity míru, jednoty, lásky atd., můžete se naladit na vibrační pole, které obsahuje informace, které dříve nebyly k dispozici.

 

Informace

Michael: Informace je nelokální. Nemůže být vytvořena nebo zničena, stejně jako energie i hmota, protože jedno se mění v druhé. Informaci však lze změnit reakcí na vlny (pulsy) vědomí. Informace se samy organizují a řídí se principem doplňující se dvojice protikladů synergie/entropie. Informace nejsou přenášeny pouze světlem, protože světlo představuje pouze malou část EM spektra, ale také dalšími částmi EM spektra a zvukovým spektrem: slyšitelným i neslyšitelným. Jednotlivci mohou dekódovat informace tím, že se na ně napojí ve formě světla a dalšími formami. Když jsou z těla emitovány vlny vědomí na základě principu hologramu, reagují s vlnami kolem nás, které obsahují informace. V závislosti na fázi, frekvenci, intenzitě, vlnových délkách, amplitudě, úhlu úhlové rotace a rotaci částic (sub-částice, kvazi-částice) jsme schopni informace dekódovat. To také závisí na tom, jak je světlo, které obsahuje informace, rozbité, ohnuté, odražené, lomené; ať už jde o implozní vlnu, vlnu zpětného chodu v čase nebo vlnu exploze, kterou jsme schopni plně načíst (channeling, stažení).  Mimochodem, informace se uvolňují ve formě pulzů nebo záblesků kvant.

Domnívám se, že nejlepším zařízením pro sběr světla je lidská kůže, protože obsahuje melanin, který dokáže sklízet sluneční světlo. S pomocí NaCl (chloridu sodného), když je vaše tělo ponořeno do mořské vody, melanin zahájí ve vašem těle určitou reakci a pomocí procesu zvaného fotolýza, podobně jako fotosyntéza v rostlinách, přičemž křemík hraje centrální roli; helium se vyrábí fúzí za studena za pokojové teploty v procesu, který zahrnuje kavitálně rezonanční nukleární transmutaci, založenou na rezonančních stojatých vlnách působících jako zrcadlo fázové konjugace. Rotace vln je řízena kosmickým vědomím. Toto je tvořeno stojatými skaláry a funguje nejlépe prostřednictvím toho, čemu říkám ko-vibrační rezonance frekvence, na základě pocitů bezpodmínečné lásky. Rotace se mění v závislosti na tlaku proudu éteru. Lidské vědomí může přímo navigovat a řídit tlak éteru. Úhlová rotace  se mění, když se mění naše pocity nebo naše nálada a když jsou dostatečně intenzivní, aby dosáhly určité frekvence.

Pocity založené na čisté lásce, které jsou samy o sobě skalárem, řídí hormony, neurotransmitery a bílkoviny v těle a také tvorbu červených krvinek v kostní dřeni a střevech. Proto si někteří citliví lidé mohou stahovat pocity přímo z kostí a střev a přeměnit je na informace .Kromě toho určité typy stojatých vln (rezonanční, podélné, sférické anebo sinusové skaláry, jsou-li provozovány na tzv. principu/režimu fázové konjugace), mohou regulovat tok éteru do a ven z atomů, a pokud se jedná o gravitaci a antigravitaci,  lze je libovolně regulovat. Kromě toho může stojaté vlny za určitých podmínek produkovat a emitovat každé lidské tělo. Lidské tělo funguje na principu univerzálního vědomí, což znamená, že je samo-regulované, soběstačné, samoorganizované, samo-regenerované. Běží na harmonii nebo samovyvažování dvou protilehlých sil, alias fúze/ těpení, expanze/kontrakce, muž/žena, plus/minus, jin/jang, doplňkové protiklady, a tím vytváří věčný cyklus, nikdy nekončící pohyb věčné mobilní technologie.

 

Vědomí

Vědomí nebylo nikdy vytvořeno a nikdy nebude zničeno; prostě je a šíří se vakuem, které samo o sobě není prázdné, ale plné potenciálu. Nic jiného než vakuum neexistuje. Není čas, prostor. Pro lidskou mysl není nic nemožné. Jsme skuteční spolutvůrci. Můžeme změnit způsob, jakým se světlo chová, přímou interakcí s ním prostřednictvím našeho vědomí, když vědomě směrujeme pocity (elektromagnetické, tonální, vibrační podélné stojaté vlny) určité frekvence na světelné vlny, takže interagují společně. Frekvence je frekvence čisté lásky. Láska je speciální frekvence určitých vln, které mají specifickou vlnovou délku, amplitudu, intenzitu, fázi, rotaci, úhlovou rotaci a věda hlavního proudu by ji měla brát vážně. Tato frekvence nevykazuje žádné napětí a nelze ji detekovat pomocí umělých zařízení, ale pouze podle lidských pocitů.

Činnosti a události jako teleportace, poltergeisti, telekineze, mimozemšťané, nehumánní inteligence, mimotělní zážitky, NDE, STE, déja vu, hypnagogie, astrální cestování, astrální projekce, interdimenzionální cestování, levitace, cestování po orbech, RV, ARV, vize, duchové, channeling, přímé vibrační poznání, telepatie, synchronicity, kruhy v obilí, jasnovidnost, proroctví, ESP, spontánní uzdravení atd. lze připsat jedinečnému modelu našeho Vesmíru (a lidské vědomí je jeho součástí), který běží jako homonymní/holografická soběstačná struktura založená na stojatých podélných, nehertzových, skalárně sférických (sinusových) vlnách, které jaksi samy pulzují do existence a z existence, a tím způsobem komplementárního opaku Vesmír běží věčně v neustále se opakujících cyklech neustálého pohybu.

Setkání mimo tělo: Měsíc a Mars

Michael: Setkáváme se mimo tělo a povídáme si o různých věcech a přednáší nám další důležití lidé, kteří dříve žili na Zemi. Také nám podávají aktualizace různé bytosti, které nejsou ze Země. Jednou jsem mluvil s člověkem, který byl také mimo tělo, ale tento člověk nebyl mezi živými a mohl být nepozemského původu. Řekl mi, že pod povrchem na Marsu je hodně zlata. Bytost znala přesnou polohu ložisek zlata na Marsu. Na Marsu jsou obrovské zásoby zlata, a to by mohl být důvod, proč budou v budoucnu o Mars bojovat různé frakce. Na Marsu kdysi fungovaly pyramidy a některé z nich tam zůstaly, ale nyní nefungují. Tyto pyramidy byly postaveny různými mimozemskými civilizacemi za účelem získání energie. V budoucnu budou ze Země na Mars zahájeny oficiální (nikoli tajné, jako je tomu teď ) expedice za účelem výzkumu, do jaké míry podmínky na Marsu umožňují budování kolonií a měst pro budoucí přesídlení na Mars. Něco z toho se ve skutečnosti děje právě teď, ale před veřejností je utajeno.

Mars navštěvuje mnoho návštěvníků z jiných planet a mimozemských systémů a civilizací.  Hlavním důvodem těchto návštěv bylo a je hledat na Marsu různé druhy surovin. Věřím, že v budoucnu se lidé ze Země na Marsu usadí. Budou tam žít lidé za účelem výzkumu a práce. Těžba zlata a některých drahých kovů, které nám na Zemi chybí, byla a bude i v budoucnu na Marsu probíhat. Tyto kovy mají ve srovnání se zemskými kovy jiné charakteristiky a vlastnosti. Atmosféra na Marsu je podobná naší, protože se tam pohybují lidé bez kyslíkových masek, ačkoli většina lidí  venku kyslíkové masky nosí. Vláda USA má na Měsíci budovy, ale tyto informace jsou před veřejností skryty. Uvnitř nich se lidé mohou volně pohybovat bez kyslíkových masek. Na Marsu také teče voda; některá jezera jsou poměrně velká. Na Marsu dříve existovala celá moře a oceány. Na Marsu žijí také ryby, ještěrky a různý hmyz. V roce 1998 jsem na Marsu viděl tekoucí vodu a NASA oznámila stejnou skutečnost v září 2014. V budoucnu bude na Měsíci postaveno mnoho farmaceutických závodů pro zpracování a výrobu léčivých přípravků a něco z toho již začalo.

 

Pyramidy a portály

Michael: Pyramidy v Egyptě byly postaveny Egypťany pomocí mimozemských civilizací pomocí laserových technologií a levitačních technik. Na oceánském dně i na Marsu je mnoho pyramid. V Egyptě existují energetické sítě spojené s jinými dimenzemi, což znamená, že z určitých míst v Egyptě můžete cestovat v čase a do různých dimenzí. Dveře - „portály“ existují na mnoha místech ve Vesmíru. Děloha ženy je brána: tunel, kterým protéká univerzální (kosmická) energie a kterým takzvaná Duše vstupuje do lidského plodu. Někdy se brána dělohy otevře a žena může otěhotnět, aniž by měla pohlavní styk. Energie, která se později stane plodem, bude přivedena do dělohy bránou dělohy, která je za určitých okolností schopna se otevřít rezonancí a přijmout energii potřebnou pro stvoření dítěte.

Brány také existují na zvláštních místech v různých částech Země a někdy loď, cestující na tato zvláštní místa v oceánu, bude cestovat v čase. Můžete také cestovat ve Vesmíru. Brány existují na zvláštních místech sluneční soustavy. Někdy Slunce vytváří vchody/brány, protože barvy světla otevírají portál. Pokud jste v blízkosti brány, dostanete se dovnitř automaticky a nemůžete se vrátit stejnými "dveřmi", ale můžete se vrátit pouze jinými "dveřmi". Teplota, barvy světla a gravitace brány otevírají nebo zavírají. Většinou tyto brány nemění umístění, ale někdy se zavírají nebo otevírají, ale nejsou statické.