SPÁNEK - MOST MEZI SKUTEČNÝM A NESKUTEČNÝM (2)

Čáp Josef

Čáp Josef

autor

20.09.2018 Zajímavosti

V energii se nalézá skrytá odpověď

Spánek potřebujeme k životu, asi jako vodu k pití, neboť vytváří nejen vazbu s tímto pomyslným nadpozemským světem, jak už jsem předestřel výše, ale poskytuje nám i nenahraditelnou energii, kterou transformuje do harmonické podoby, jež nám nemůže ublížit, tudíž v tomto kontextu považujte spánek za měnič napětí, snadněji tím pochopíte jeho skutečnou a zásadní úlohu v životě lidském.

Aby žárovka mohla svítit, musí do ní přitékat energie, čímž je elektrický proud. Na podobném principu jako žárovka funguje spánek, éterická energie pronikající do jeho struktur se mění na světlo, což jsou sny, jež pohlcují tmu, která život uhasíná, oproti světlu, jehož záření vytváří samu existenci.

Z toho jasně vyplývá jedno - bez spánku se neobejdeme, poněvadž nám poskytuje životní sílu, ale i zdraví, jež je základem organické výbavy každého člověka. Energie ze spánku lidský organismus posiluje, z tohoto transcendentálního zdroje získáváme emoce a vědomí, což jsou stěžejní prvky lidského života. Proč musíme tuto energii ze spánku extrahovat prostřednictvím snových procesů, čili sněním?

Koncentrované energie jsou vždy pro jakoukoliv formu života velice nebezpečné, tyto silové účinky se musí absorbovat v „naředěné“ formě, neboť jedině takto je jejich příjem bez rizika. Rostliny díky fotosyntéze fungují podobně, přeměňují světelnou energii ze Slunce na zelené barvivo chlorofyl, jinak by zahynuly. 

Lidská bytost je závislá na dvou energiích, potřebuje rovněž sluneční světlo, ale kromě toho vyžaduje onu sílu, kterou dostáváme ze snů v nekoncentrované podobě, jak jsem již výše popisoval. Tuhle neuchopitelnou energii ze spánku a ze snů, považujme za spirituální světlo, jehož příjemcem je vše živé, včetně člověka.

Světlo je důkazem všeho podstatného

Světlo je vlnění s různými vlnovými délkami, proto je optika světla různorodá, což znamená, že světlo ve stavu bdělosti vykazuje určitou odchylku, kterou lze snadno zaměnit za optický klam.

Rovinné zrcadlo je nejjednodušším optickým zobrazovacím prvkem, který se využívá k šíření světelného odrazu. Reflexe světla se šíří rozdílnou fázovou rychlostí, a to ve srovnání se světlem, které není odražené - znamená, že odlesk (reflexe) světla je v pohybu pomalejší. Kupříkladu, světlo se pohybuje vodou pomaleji než vzduchem. Z pohledu duchovního je odraz světla, stínem takové reflexe.  A jak tohle vše souvisí se spánkem?

Jestliže ve spánku dostáváme světlo bez odrazu a v bdělém stavu přijímáme pouze jeho reflexi - odraz, pak asi každého napadne, že je vše pokřivené a vzhůru nohama! Pokud stále netušíte, co je tím myšleno, tak si prosím vzpomeňte, že odraz světla lze považovat za optický klam, z čehož můžeme usoudit, že spánek není spánkem, ale bdělostí, zatímco námi považovaná bdělost je ve skutečnosti nefalšovaným spánkem. Proč tomu tak je, případně co stojí za tímto zjevným pokřivením reality?

 

Iluze je klíčem k této záhadě

Jedině iluze dokáže stvořit takovouto matoucí pokřivenost, která v tomto pojetí vnímaného obrazu představuje očividnou neskutečnost od skutečnosti, kterou jsme doposud nepoznali.  Povězme si ještě něco o realitě. Skutečnost je vše co existuje, můžeme to uchopit, na rozdíl od neskutečnosti, čímž jsou myšlenky a přání, plány nebo představy.

Podle esoterické nauky kabaly - Světlo vychází ze Stvořitele v takovémto pořadí: Jechida, Chaja, Nešama, Ruach, Nefeš. Každé z těchto světel má svou domnělou hustotu, intenzitu záření, takže zde platí jedno pravidlo: ČÍM BLÍŽE KE STVOŘITELI, TÍM JE REÁLNĚJŠÍ SKUTEČNOST! Co je zapotřebí v tomto rébusu rozpoznat? Člověk v našem  fyzickém a materiálním světě, Boha ještě nespatřil, ale jsou známé příběhy, kdy Stvořitel všehomíra se lidem projevil  právě ve snech.

To dokazuje, že ve spánku je světlo života čistější a zářivější, proto tedy můžeme ve spánku odhalit Stvořitele, nikoliv v této pokřivené bdělosti, kterou mylně považujeme za skutečnost, přičemž tahle bdělost, není ničím jiným než spánkem, který lze vnímat za nejnižší možnou úroveň iluzorní hierarchie, jejíž předurčenost směřuje vždy na vrchol hory, kam jinam, čili přímo do reality, anebo k Bohu! Od iluze ke skutečnosti, to jest cesta a klíč ke svobodě, taktéž k pravdě, na jejímž konci nalezneme skutečnou realitu, ať už je  jakákoliv!

Mějme na paměti, že kdesi uvnitř hlubokého spánku, je ukryt klíč k pravdě poznání, kterou může kdokoliv uzřít a pochopit, za předpokladu, že to někoho bude zajímat! Každý může vejít, pokud najdete v sobě odvahu, podívat se pravdě do očí, až vás spánek opět teleportuje do říše snů.

-konec-