SKRYTÁ HROZBA UMĚLÉ INTELIGENCE: ZASTAVME TO DOKUD JE JEŠTĚ ČAS (1)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

publikováno: 12.10.2017 kategorie: Věda & technologie

Před několika dny jsem  se díval někde na nějakém českém internetovém portálu na rozhovor s českým odborníkem na kybernetizaci a "umělou inteligenci". Jeho laxní přístup k širokému spektru nebezpečí, které v oblasti "umělé inteligence" na nás číha, mne vážně šokoval. A v neposlední řadě mne inspiroval k napsání tohoto článku.

Vznik technologické singularity se rychle blíží. (Technologická singularita je ve futurologii, kybernetice, informatice a v literatuře typu science fiction hypotetický zlomový bod technologického vývoje, v němž schopnosti umělé inteligence překonají schopnosti lidstva).

Typickým scénářem technologické singularity, je postavení počítače, který je schopen zkonstruovat dokonalejší počítač: výsledkem několika interací tohoto procesu (recursive self-improvement), by mohla být mocná umělá superinteligence, která by kvalitativně překonala veškerou lidskou inteligenci. Technologická singularita je v kybernetice a informatice spojována s exponenciálním nárůstem dostupného výpočetního výkonu, který je definován tzv. Mooreovým zákonem.  (https://www.cancom.info/2014/12/ist-kunstliche-intelligenz-schon-im-jahr-2045-moglich/)

Jak vyplývá již ze samotné definice, jedinečností okamžiku se rozumí chvíle, kdy "Umělá Inteligence" (AI), se bude schopna sama zlepšovat nezávisle na případné aktivitě lidské bytosti. Technologický pokrok, se profiluje stále vzrůstajícím tempem. S touto skutečností je spojen fakt, že naše budoucnost se bohužel stává stále více méně předvídatelnou.

V současné době vidíme, jak stále zvyšující se počet výzkumníků a vizionářů varuje před nezadržitelně se blížícím nástupem singularity. S těmito aspekty je úzce spojen termín - "Transhumanismus", neboli splynutí člověka a stroje v jeden konzistentní celek. V současné době se předpokládá, že délka lidského života může být zvýšena až na práh biologické nesmrtelnosti.

Nicméně, se v takovém případě budeme potýkat s velmi zásadní filozofickou otázkou - jestliže je osoba zcela závislá na stroji, elektronice, potažmo umělé inteligenci, jak dalece je taková osoba ještě člověkem? A jaký vliv by měla biologická nesmrtelnost na lidskou společnost? A pak je tu další věc, která mi nedává spát: Odkud se bere v jisté části naší civilizace touha extrapolovat individuální mentální schopnosti prostřednictvím účinku jakési "umělé super-inteligence"? Také jsem se divil, ale těch jedinců, je poměrně velké množství a jejich řady neustále narůstají.

Jeden z průkopníků a obhájce "umělé inteligence", je Ray Kuryweil. Mimochodem tento člověk stojí v čele technologického rozmachu "Googlu". To jen taková informace bokem. Kurzweil ve svých knihách popisuje, jak  postupná implementace technologie do lidské podstaty změní naše životy. Říká, že jakmile bude dosaženo úrovně singularity, stane každá lidská individualita nekonečně silnější, než kombinovaná inteligence celého lidstva.

Ray Kurzweil

Z praktického úhlu pohledu, by to znamenalo, že takový druh inteligence, by se dokázal, opět podle Kurzweila, volně šířit do Vesmíru. Kurzweil vidí vrcholový bod v evoluci člověka, když z jeho strany dojde k probuzení Vesmíru. (https://www.amazon.de/Menschheit-2-0-Die-Singularit%C3%A4t-naht/dp/3944203089/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1507542691&sr=8-1&keywords=ray+kurzweil) Když zapojíte pocitovou stránku věci, zjistíte, že tu cosi není v pořádku.

Kurzweil dále říká: "Každý kdo věří, že k této události dojde až v daleké budoucnosti, měl by si tuto úvahu ještě jednou pořádně promyslet. Já a další výzkumníci jsme přesvědčeni o tom, že by se tak mohlo stát již kolem roku 2040". (http://t3n.de/news/superintelligenz-ki-ai-787316/)

On se ten člověk na to snad těší? Kurzweil pokračuje: "....do té doby by se nebiologické složky lidského těla měly postupně zkvalitňovat a mozek by se měl nacházet v symbióze s pokročilými implantáty". Samozřejmě, že vědci jako je Kurzweil jsou ateisté a jsou přesvědčeni o tom, že nic takového jako přítomnost samostatně fungujícího fyzického vědomí prostě neexistuje, neboť věda stále ještě neví odkud vědomí pochází a co jej produkuje.  

Stoupenci "umělé inteligence", jsou bláhově přesvědčeni o tom, že nebiologická složka člověka pokryje celé spektrum emocionálních i duchovních zkušeností. Tak já nevím, ale mne vážně dělá obrovskou potíž si představit, jak stroj vyjadřuje takovou kvalitou, jakou je například láska. Věřím, že čtenář na tom bude podobně.

Ray Kurzweil ve svých materiálech vysvětluje, jak může být dosaženo revoluce prostřednictvím nanotechnologie. Prostřednictvím těchto mikroskopických strojů, by prý mělo být možné chránit lidské tělo proti všecm známým nemocem, ale i prosti stárnutí. Kurzweil dodává: "V budoucnosti můžeme jít tak daleko, že budeme moci fyzikální, ale i biologický svět doslova přebudovat". (http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4319436/Singularity-create-super-humans-Google-expert-claims.html)

Nejsmutnější je na tom fakt, že tak jako Kurzweil, uvažuje stále navyšující se počet podobných "šílenců". To vše by se prý mohlo stát ještě v tomto století. Je to neuvěřitelné, ale Kurzweil a jemu podobní si nedělají žádnou hlavu z potenciálního nebezpečí, že by se tyto technologie prostě mohly vymknout lidské kontrole. Sofistikace "umělé inteligence", která si bude žít svým vlastním životem, bude zcela jistě disponovat imunizací vůči případným pozdějším lidským zásahům."Artifical Inteligence", počne metamorfovat do něčeho, co nám bude zcela cizí.

Skutečně mi nejde na rozum, proč některé skupiny vědců doufají, že "umělá inteligence" bude hájit naše lidské hodnoty kam patří svoboda, tolerance, láska, sounáležitost, soucit apod. Kurzweil je přesvědčen o opaku, když říká: "Tyto nebiologické inteligence budou zcela jistě dominovat naší lidské společnosti a budou také odrážet našeho "hodnoty".

Toto je také pozoruhodné tvrzení. Já nevím, ale opravdu mi není jasné, jak by mohla ona potencionální super-inteligence respektovat, nebo dokonce i podporovat lidské hodnoty? Ovšem o to se ateisté nestarají. Snaží se dosáhnout kritického bodu ve vývoji "umělé inteligence" tak rychle, jak je to jen možné a tím transformovat kvalitu našeho života jednou provždy. Stále si kladu otázku, odkud se bere u takových jedinců a skupin jako je Ray Kurzweil ona fascinace "umělou inteligencí".

Nemohu si pomoci, ale mám za to, že tito fanatici začínají mít stále více v rukou potenciální "smrt lidské civilizace" výměnou za "umělou inteligenci", která by měla být budoucností  jakési "lidské pseudo-civilizace". Podle Kurzweila neexistuje žádný jiný inteligentní život a z toho prý je určitou zodpovědností lidské kultury nasytit Vesmír inteligencí, byť by měla být umělé povahy. Neuvěřitelně arogantní vyjádření.

Nevím jak dalece je tento pán jasnovidný, že si troufá tvrdit, že nikde ve Vesmíru neexistuje biologická forma života. Kurzweil dále míní, že veškerá hmota a energie ve Vesmíru, by se mohla zapojit do tohoto procesu. (http://www.kurzweilai.net/the-technology-of-universal-intelligence) A nyní přichází nejdůležitější bod: Kurzweil a jeho kolegové se domnívají, že tento vývoj bude pokračovat směrem ke stále větší složitosti, větší propracovanosti, větší inteligenci, krásy, kreativity až do takových jemných atributů, jako je láska.

Jednoduše řečeno, oni si myslí, že za pomocí vědy donutí stroje být Bohem. (https://www.theguardian.com/technology/2017/apr/18/god-in-the-machine-my-strange-journey-into-transhumanism) Větší troufalost se skutečně jen málokdy vidí. Nejsmutnější na celé věci, je ovšem fakt, že oni tato svá tvrzení myslí skutečně vážně. Ry Kurzweil předpovídá, že již někdy kolem roku 2030 množství počítačových výpočtů překročí kapacitu inteligence veškerého života na naší planetě. Z tohoto důvodu, je nastaveno "datum singularity" na rok 2045.

Naštěstí existují opozitní skupiny vědců, kteří rozhodně nesdílí fascinační nadšení nad rozvojem umělé inteligence jako je tomu u Raye Kurzweila. Tito lidé naopak vidí v potencionální singulárním aspektu obrovské nebezpečí. Tito jedinci, mezi které patří například Stephen Hawking, Elon Musk apod. si v tomto ohledu činí nepokryté starosti o budoucnost lidstva.

Existují vážné pochyby o tom, že by umělá inteligence byla schopná dosáhnout nějakého emočního potenciálu, nebo že by byla schopná pracovat s motivačním potenciálem, nebo pocity. Pro tyto typy chování neexistují odpovídají procesy. Pro "umělou inteligenci" existuje pouze jedno nebezpečí a to, že by člověk mohl nad ní převzít opětovnou kontrolu, která by byla následovaná vypnutím. Je potřeba se nutně chránit před okamžikem, kdy by lidstvo zůstalo zcela závislé na těchto technologiích.

-pokračování-

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly