ROZHOVOR S BARBAROU A ZBYŠKEM SIKORA: VESMÍRNÍ POUTNÍCI ANEB SVĚTLO PŘICHÁZÍ Z BALI (2)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

14.03.2017 Rozhovory

J.CH.: Je o Vás známo, že se zabýváte zakázanou archeologií. Nejenom, že studujete teoretické poznatky, ale tyto se snažíte v rámci Vašich badatelských cest konfrontovat s oficiálními stanovisky vědy. Vím také, že Vaše první velká cesta před mnoha léty směřovala do oblasti Peru a Bolívie. Můžete se s čtenáři podělit o nějaké vlastní poznatky nebo mystické zážitky?

Zbyšek: Peru se svými inckými památkami, hlavně Machu Picchu, je v současné době velkým hitem. Incká historie má však mnohem hlubší kořeny, na které není uspokojivá vědecká odpověď. Například na břehu jezera Titicaca v oblasti Bolívie jsou zbytky města Tiahuanaco. Jeho vznik je datován před 6 tisíci léty, ale také 17 000 léty a dokonce 250 000 léty.

Plocha jezera se nachází ve výšce 3 800 metrů a přesto na jeho březích byly nalezeny zbytky mořské fauny. Přesně opracované megality, které zde zůstaly jako torzo města, byly dopravovány z lomu vzdáleného 90 km a přitom váží i 100 tun. Kdo a kdy stavěl tyto chrámy včetně proslavené Brány slunce? Na tyto otázky současní vědci nemají uspokojivou odpověď, nebo odpovědím se raději vyhýbají.

Barbara: Tento nádherný zážitek popisují v naší první knize, ale pro připomenutí jej stručně znovu představím. Bylo to v den, kdy jsme měli za sebou náročný čtyřhodinový  noční výstup z kaňonu Colca a po snídani jsme se měli vydat na místo, odkud vzlétají nad skály kondoři, aby osušili na slunci svá křídla. Dopravovali jsme se na místo malým mikrobusem a tuto chvíli jsem využila pro meditaci a spojila se s posvátnými kondory a poprosila je o jejich vstřícnost. Vysvětlila jsem jim, že jsme jejich přátelé a obdivovatelé, že si jejich lety chceme jen natočit, nafotit a potěšit své oči.

Než jsem stihla meditaci ukončit, už řidič zastavoval na okraji silnice s tím, že zahlédl kondory. Že na určené stanoviště zatím nejedeme, ale prohlédneme si ptáky zde. Vystoupili jsme a začalo velkolepé představení. Několik kondorů se doslova nad námi předvádělo, jako by chtěli říci: "Koukejte na náš vzletný pohyb, na naši krásu, dokonalost, rozpětí křídel, ladný pohyb , ..." A my koukali, skoro s pusou otevřenou, fotili, nahrávali a blaze sledovali nebesa. Hra trvala dosti dlouho, nešlo ji ukončit.

Kondoři osušili svá křídla a pak, jak rychle se  objevili, tak rychle zmizeli. Celí ohromení ze zažitého představení, jsme se vydali na určené místo, kde se každý den očekává přílet těchto nádherných velikánů. Tam již čekalo zhruba  100 turistů s nastraženými fotoaparáty, s dychtivým pohledem obráceným k nebi, ale marně. Ptáci dnes nepřilétli. V duchu jsem se omlouvala turistům, že jsem to asi nevědomky zavinila já. Nebo ne?  Ale když průvodci tvrdili, že kondoři přilétají na toto místo každý den. A dnes ne. Proč?

 

Zbyšek: Také já bych se chtěl podělit s čtenáři mystickým zážitkem,  kdy jsme  absolvovali celodenní hřebenový přechod Slunečním ostrovem na jezeře Titicaca. Nejdříve jsem se intuitivně dostal do velmi zvláštního místa s výskytem silných telurických proudů. To u mne v určitý okamžik způsobilo rozplynutí v současném a zhmotnění v jiném časoprostoru. Viděl jsem novou realitu, mnoho místních šamanů, kteří mi vysvětlovali, že jsou to posvátná  a chráněná místa.

A také mi řekli, že mám vystoupat na nejvyšší bod ostrova a udělat nějakou práci. Tu práci s energií, která byla inteligentní a měla pojmenování Anu mai, nebo také Maua, jsem skutečně provedl. Byl to můj první vrcholný mystický zážitek. Jenom upřesním, že jsem energii poslal do Evropy a ona si našla své místo dopadu v Praze pod Strahovským klášterem. Viděl jsem, jak lvi na Hradním nádvoří zařvali.  Teprve v dalších létech se mi začaly skládat střípky informací.

Třeba, že to místo dopadu si jako jednu z možností vybral ke svému projevu prezident Obama, kdy po nástupu do své funkce poprvé navštívil Prahu. Anebo, že kousek od toho místa je knihovna, ve které je údajně umístěn dokument, jenž obsahuje velmi významné poslání pro lidí Bohemie v nadcházejících časech a taktéž pro celou planetu, který po dlouhá staletí uchováván lámy v Tibetu a který přivezl Dalajláma do Československa v rámci své první návštěvy.

J.CH.:  Ano, s těmito informacemi jste se dělili s čtenáři v rámci Vaší první knihy, kterou jste pojmenovali "Vesmírní poutníci aneb dávná mystéria Země Inků trochu jinak". Bohužel kniha je už dávno vyprodána. Musím ale čtenářům prozradit, že jste napsali i druhou knihu jako výsledek cestovatelského bádání pro Střední Americe, které jste dali název "Vesmírní poutníci II aneb odkaz dávných Mayů". Jsou tyto publikace pouze cestopisy anebo knihy obsahují něco navíc?

Barbara: Jsou to samozřejmě cestopisy doplněné však individuálními duchovními zážitky. Možná bych na tuto otázku odpověděla upoutávkou z obalu knihy:

"Žijeme v neopakovatelné a nádherné době, kdy vědění starých Mayů nabírá na stále větší aktuálnosti. Nadcházející budoucnost  s sebou přináší  na jedné straně odhalení a konec starých časů a na straně druhé se objevují zcela nové možnosti. Tato kniha pojednává o nevšedních zážitcích  dvou obyčejných poutníků na cestách v dalekém Mexiku, Guatemale a Hondurasu, o mysteriích ukrytých v mayských stavbách, o životě obyčejných Indiánů a o neobvyklém odkazu staré mayské civilizace současnému lidstvu. Každý člověk ve skrytu duše touží být šťastný a žít v nádherném světě, být svobodnou a nezávislou bytostí. V nadcházejícím období se tato publikace může stát inspirací a pomocníkem na cestě pro hledajícího člověka při naplňování jeho přání a tužeb."

Zbyšek: Já si také dovolím použít úryvky z knihy, kdy jsem v rámci mimosmyslového vnímání přijal následující informace:

"Jedna z Vašich prvních lekcí se bude týkat práce s energií, která přichází z centra galaxie do hvězdy Alcyon, jenž je součástí souhvězdí Plejád. Hvězda Alcyon je jakoby kalibrační a zhušťovací energetické zařízení, které transformuje tuto duchovní energii o velmi vysoké vibraci do podmínek naši sluneční soustavy. Tato energie, někdy nazývaná Kristovská, má mimořádný význam v nastávajícím období. Kristovská energie proudí dále skrze Duchovní Slunce naši sluneční soustavy a pak je přijímána Zemí a ukotvována v oblasti Bali. Tam je centrální akupunkturní uzemňovací bod. Energie se následně rozlévá kolem Země pomocí energetické sítě zvané Kristovská mřížka planety Země. Lidé odedávna cítili tuto energii, neboť působila na ně hřejivě a konejšivě, proto vyhledávali místa, kde její působení bylo intenzivnější."

Kniha Vesmírní poutníci III aneb světlo přichází z Bali,
je ve formátu A5, tvrdé vazbě, na křídovém papíře v celobarevném
provedení a obsahuje 262 stran včetně desítek barevných fotografií.
Publikaci je možno objednat prostřednictvím emailu:
barunkasikora@seznam.cz
Cena knihy bez poštovného činí 300,- Kč nebo 11 EUR.

 Ústředním bodem příjmu Kristovské energie z Bali pro zemi českou je hora Kněhyně v Beskydech. Energetické kotvení má však duální charakter. Jinový prvek kotví Tanečnice, jangový prvek Lysá hora. Stejně tak i Slovensko má obdobné místo. Je to hora Baba poblíž města Svit. Jangové energie jsou kotveny horou Kriváň,  jinové energie Gerlachovským kotlem. Teď už nejspíš tušíš, proč tak divný název pojmenování obce. Zde začne svítat paprsek nové doby.

Oblast Beskyd je někdy nazývána malým Tibetem. Už jsi to slyšel vícekrát. Neznamená to však přímé spojení  Beskyd s Tibetem, ale přirovnání ke stejným  kvalitám duchovní energie, která kdysi tak výrazně ovlivňovala lidi v Tibetu a která začne působit v Beskydách a na úpatí Tater v nastávajícím období. Vše je připravené, nyní nastal čas tento energetický systém aktivovat.

-pokračování-

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.