ŘÍDÍ SE VÝVOJ VĚDOMÍ PŘÍSNÝM ČASOVÝM PLÁNEM ?

Calleman Carl Johan

Calleman Carl Johan

autor

27.07.2022 Esoterika

Vznik civilizace je hádankou, se kterou se lidé potýkají již nejméně sto let, a v posledních několika desetiletích se tato diskuse znovu rozproudila v souvislosti se zvýšeným zájmem o starověké civilizace. Zdá se, že je těžké pochopit, jak se lidský život na konci čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem, například v Egyptě, náhle změnil z doby kamenné na vyspělý civilizovaný život. Pro ilustraci je na obrázku níže shrnuta doba prvního výskytu některých jevů, které si běžně spojujeme s civilizací. Zjišťujeme, že všechny tyto jevy se podle zavedených archeologických poznatků využívajících techniky radiouhlíkového datování objevují ve velmi úzkém časovém rozmezí přibližně 3200-3000 let př. n. l. V tomto období se však objevuje i civilizace. Tři první velké civilizace naší planety - Egypt, Mezopotámie a údolí Indu - vznikly nezávisle na sobě v podstatě ve stejné době. Zdá se, že došlo k jakémusi kvantovému skoku. Jak si to vysvětlit? Je to jen náhoda, že nejvýznamnější aspekty civilizace vznikly ve stejnou dobu, nebo je to něco, co nedokážeme pochopit naším současným paradigmatem myšlení?

Proč vznik civilizace proběhl souběžně a proč k němu došlo na různých místech nezávisle na sobě přibližně ve stejnou dobu? Diskuse, které v poslední době prezentují alternativní badatelé, mají tendenci popírat, že by výčet prvních lidských civilizací byl přesný. Stalo se běžnou představou, že existovala jedna nebo více dřívějších "ztracených" civilizací, které později daly vzniknout civilizaci, jak ji známe. Ale pokud jde o civilizace, které byly spolehlivě datovány radiokarbonovou metodou, žádná z nich nebyla objevena před rokem 3200 př. n. l. Pro diskusi o těchto otázkách je důležité začít přísnou definicí civilizace. Slovo "civilizace" pochází z latinského slova "civitas", což znamená "město", a z toho vyvozujeme, že civilizace je kultura založená na životě ve městě. Rád bych také dodal, že skutečná civilizace by měla mít systém písma, protože to je rozhodující faktor pro její další vý

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.