PULSARY JAKO KOSMICKÝ NÁSTROJ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE NA OBROVSKÉ VZDÁLENOSTI (7)

Když to všechno vezmeme v úvahu, vyvstane nám zásadní filozofický problém. Ony jedinečné pulsary vykazují tyto sofistikované geometrické vztahy - tedy poměr pí a koncept jednoho radiánu - pouze tehdy, pokud se na ně díváme z naší konkrétní sluneční soustavy. Z pohledu z jakékoli jiné hvězdné soustavy by efekty paralaxy způsobily, že by tyto hvězdy měly velmi odlišnou polohu na obloze vůči sobě navzájem i vůči poloze galaktického jednoradiánového bodu viděného z tohoto místa. V důsledku toho jsme nevyhnutelně vedeni k závěru, že toto poselství je určeno nám, obyvatelům naší sluneční soustavy. Ale ptáme se, proč by si civilizace dávala tolik práce s konstrukcí celých hvězdných soustav jen proto, aby s námi komunikovala? Je náročné si představit, že by si nějaká civilizace dala tu práci a zavedla potřebný druh zařízení, které by promítlo silová pole na povrch neutronových hvězd takovým způsobem, aby vytvořilo tyto blikající majáky. Ale to je maličkost ve srovnání s dalšími úvahami, jako je umístění těchto zdrojů. Je například nepravděpodobné, že by se požadované neutronové hvězdy emitující kosmické záření právě nacházely na těchto dvou vhodně umístěných místech.

Docházíme k závěru, že by tam musely být dopraveny, prostě nějakým způsobem přemístěny ze svých původních domovů a záměrně umístěny na tato místa. Pokud by použily takové hvězdné zdroje energie, měly by co do činění s hmotností minimálně 1,4krát větší, než je hmotnost našeho Slunce. Jak tito galaktičtí řemeslníci dokázali přemístit tak velké hmotné objekty? Navíc, jak se jim podařilo orientovat rovinu oběhu zatmívající se dvojhvězdy milisekundového pulsaru a jeho obíhajícího bílého trpaslíka tak, aby rovina směřovala naším směrem? Jak se jim navíc podařilo ovlivnit tato tělesa tak, aby jejich vzájemné oběžné dráhy byly tak dokonale kruhové? Doprovodná hvězda obíhající kolem tohoto pulsaru má hmotnost asi 2 % hmotnosti Slunce, tedy asi 23x větší než hmotnost Jupiteru. Jaké bytosti mohly provést tak obrovský

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.