PROTI PROUDU NELZE PLOUT (2)

Čáp Josef

Čáp Josef

autor

19.05.2020 Společnost

Stále netušíte, co by to tak mohlo být? Vzpomeňte si prosím ještě jednou, co jsem o pohybu psal výše? Pohyb je svědectvím života, ať hmotného či nehmotného. Opakem pohybu je zástava, neboli smrt!  Na 1300 dětí do 17 let zabijí ve Spojených státech každoročně střelné zbraně. Uvádí to studie amerického vládního Střediska pro výzkum chorob a prevenci (CDC), podle níž je dalších 5800 dětí zbraněmi vážně poraněno.

 

Kde lidé vlastní nejvíce zbraní

  • USA   393 milionů

  • Indie   71 milionů

  • Čína   50 milionů

  • Pákistán   44 milionů

  • Rusko   18 milionů

Pakliže zbraně slouží jedinému účelu, čímž je zabíjení, pak je lze označit jako cosi negativního, co jde proti zmiňovanému pohybu, anebo co nerezonuje s kosmickým tokem proudu, a proto můžeme o zbraních tvrdit, že porušují vytyčené vesmírné zákonitosti. Tímto se dostávám k nezodpovězené otázce, co je zavrženíhodné na výrobě a prodeji zbraní? I kdyby tyto smrtící prostředky sloužily výlučně k vlastní obraně, nikoliv k útoku, jsou v rozporu s tímto uvedeným kosmickým řádem, proti jehož toku nelze v žádném případě plout, zvlášť když jsme se z jeho tekoucích sil  zrodili. Jelikož jsou všechny zbraně určené k zástavě pohybu, čili k zabíjení života, tím pádem nesplývají s tokem universa, a to je zavrženíhodné, protože vytvářejí v plynulém proudění zjevný odpor - PROTIPROUD, což je v rozporu  s kosmickými zásadami o plynulém toku, neboli proudění časoproudu. 

 

Jestliže nezabiješ, budeš zabit?

Kdo se neřídí těmito vesmírnými zásadami, dříve či později zhyne! Buď jej zahubí vlastní myšlenkové pochody, z nichž se samočinně rodí zbraně, jež jsou neslučitelné s existencí života, anebo dojde k zásahu vyšší moci, jenž se postará o to, aby   přirozenému toku nic nebránilo v jeho proudění, které ústí do oceánu nekonečna. Obyčejné lidské myšlenky jsou z tohoto úhlu pohledu tou nejnebezpečnější zbraní, na které visí osud celého lidstva. A proto je nezbytné ukázat prstem na negace, jimž by člověk neměl holdovat, pokud má doplout tam, kam ho nekontrolovaný proud událostí donese! Jinými slovy řečeno, za naším úspěchem v pokroku se skrývá – SMRT! Ovšem úspěch založený na smrti, jest výsledkem zániku, to si musíme připustit. Pakliže nejsme schopni pochopit to, co život doopravdy ničí, potom musíme být i my zničeni!

Záleží tedy čistě jen na nás, respektive na našich myšlenkách a postojích, z nichž se tvoří realita, jestli bude skutečnost postavena na existenci člověka s plnohodnotnou duší, anebo na tvoru jehož tělesná schránka pozbývá jakoukoliv duši, což z takové bytosti vytváří – ZOMBIE! Pozn. Zombie je druh nadpřirozené bytosti, oživlá mrtvola neboli nemrtvý. Člověk bez duše se neobává smrti, taková bytost je smrtí a zabíjením přímo fascinovaná, proto těmto „ZOMBIE“ bytostem na životě vůbec nesejde, z čehož je možné usoudit, kdo je kdo, popřípadě co stojí ve skutečnosti za válkami a nehorázným zbrojením, z čehož má užitek výhradně smrt, nikoliv život spjatý s pohybem. O tom, do jaké kategorie patří vaše myšlení, napoví vám vlastní duše, pokud nějakou ještě máte?

Nepochybuji o tom, že většina lidí má svou čistou a neposkvrněnou duši, akorát se po válce dychtícím jedincům bez duše, dostává většího okruhu posluchačů, což je způsobeno tím, že nelidské bytosti mají vyvinutější manipulační schopnosti, které jim umožňují kohokoliv přesvědčit o tom, že zabíjení je nutná obrana, neboli:„Jestliže nezabiješ, budeš zabit.“ Já bych tohle tvrzení otočil: „Jestliže zabiješ, budeš žít, ale jako vrah či zombie bez duše.“   A proto naslouchejme těm lidem, co mají duši, abychom nemuseli zabíjet!

 

Síla kolektivního vědomí

S pomocí vyšší prozřetelnosti jsem se dostal k pozoruhodné myšlence, která se proměnila na – MEMORANDUM, o němž na tomto portálu - ODRAZY TAJEMNA, neustále referuji a nezištně mu pomáhám s jeho šířením, aby bylo spravedlnosti učiněno za dost. Ne náhodou jsem se proto připojil k myšlenkám podporující život, jež nás mají ochránit před absolutním zničením, které lze považovat za konec světa! Domnívám se, že právě v době krizového stavu, kdy se COVID-19 šíří světem jak nenasytná sarančata, začínáme si pod tíhou restriktivních opatření postupně uvědomovat, že člověk člověku není vlkem, ale bratrem či sestrou. Jak zbytečně marnotratné byly všechny předchozí světové války a konflikty připravující lidi o život, když se z nějakých příčin zrodil neviditelný nepřítel, jehož záměrem je expanze, která člověku přináší jedinou možnou jistotu, čímž je smrt.

To ovšem neznamená, že wuchanský koronavirus nelze považovat za prodlouženou ruku přírody, která nám dává jasně najevo, že je čas, abychom se změnili, zamysleli se nad svou existencí, která je neslučitelná s rovnováhou a udržitelností života. Kdoví jestli COVID-19 není pomyslným nástrojem transformace, která od základu změní tento finančně materialisticky založený svět, především když je očividné, že nynější pandemie proměňuje stereotyp chování člověka. To, že se asi něco děje, začíná postupně docházet všem skeptikům, kteří ještě před propuknutím současné pandemie, přihlouple se  vysmívali všem alternativním názorům, proroctvím a konspiračním tvrzením. Takže,  jestli půjde o pozitivní nebo negativní posuny ve vidění světa, pravdu ukáže čas. Jedno je jisté, svět po koronaviru bude už nejspíš jiný; netvrdím, že bude lepší či horší, ale stane se absolutně odlišným od stávající reality. V této souvislosti s koronavirem jsem si vzpomněl na kruh v obilí (obrazec) s humanoidním mimozemšťanem, který vznikl v roce 2002 poblíž Winchesteru (Velká Británie). Na tomto kruhu je v Ascii kódu napsáno: „Střezte se těch, kdo falešné dary přinášejí a své sliby porušují. Mnoho bude bolesti, však stále je čas!“

 

Dokud se jen dívají, jsme pány vlastního osudu

Buď jak buď, ale jedno je jisté, pokud odmítneme zlo symbolizované kosmickým protiproudem, čímž je náš život, v němž se používají zbraně, které podporují různé válečné konflikty, jinak řečeno zabíjení, věřte tomu nebo ne, tak právě tohle může značně ulevit celé civilizaci, která se potýká s důsledky globálního oteplování, nejvíce však s wuchanským koronavirem, jemuž vděčíme za zástavu nevěřícně tápající civilizace. V těchto vypjatých dnech odevšud slyšíme nabádající slova, abychom nosili roušky a myli si ruce, což skutečně zabraňuje u nového koronaviru v jeho šíření, ovšem ani nejpřísnější nařízení nemusí být v tomto ohledu dostačující, tedy pokud kolektivně neodmítneme veškeré atributy potlačující život v přirozeném vývoji. K mnoha faktorům potlačující život, patří bez pochyby – ZBRANĚ!

A proto se v tomto příspěvku můžete seznámit s prohlášením, které by nemělo zůstat bez odezvy. I když s tím někdo nemusí souhlasit, takzvaná vyšší sféra se na nás neustále dívá shora, a pokud se společně vyslovíme pro život, tak budeme žít, alespoň jsem o tom intuitivně přesvědčen. V tomto případě můžete upřímně vyjádřit svůj názor a podpořit MEMORANDUM, kde je v několika stručných bodech bezskrupulózně světu sděleno, co má lidstvo ohledně své záchrany podniknout, aby nenastalo to, před čím nás mnozí proroci v dávnověku varovali, čímž je Soudný den!   Tím, že svým: „To se mi líbí“, podpoříte níže uvedené MEMORANDUM, současně podporujete život, tudíž sami sebe! Když tak učiníte, dostanete nazpět úlevu, osvobození od strastí současného světa. Kdy jindy než teď, kdo jiný než Vy, může svou podporou do kosmického éteru vykřičet: „My se polepšíme!“ Ptáte se, jestli to bude stačit? To opravdu netuším, ale pohybem souhlasu vyjadřujete kosmickým silám onu nezpochybnitelnou oporu, která nás všechny drží při životě.

My všichni potřebujeme úlevu, která přichází s každým výdechem a nádechem, neboť dýchání je o cirkulaci vzduchu, což je aerobní pohyb, o který nesmíme přijít, jinak bychom zhynuli. Pohyb je o míru a naději, smíchu či porozumění, ale i o duši a pozitivním myšlení, popřípadě o lásce, která nám umožnila vstup do tohoto života. Ovšem když poplujeme proti proudu, nedostane se nám zmiňované úlevy, naopak, fyzicky se absolutně vyčerpáme, a právě to se stalo zjevnou příčinou toho, proč máme dnes tak oslabenou imunitu, že podlehneme kdejakému viru nebo bakterii, s čímž by se náš organismus dříve, dokázal bez jakýchkoliv potíží hravě vypořádat. Jakmile se neotočíme a půjdeme dál proti směru proudění, nepomůže nám v souvislosti s šířením nového koronaviru vůbec nic!!

Prosím a vyzývám vás, probuďme se dokud je čas, udělejme to, co od nás kosmické síly požadují, neplujme proti proudu, ale plujme v proudu s proudem! To dokážeme tím, že odmítneme výrobu zbraní a zabíjení člověka člověkem. Nepochybuji o tom, že jste už dospěli k tomu, co nyní máte se svým souhlasem učinit, za předpokladu, že máte Duši (?), a také, že vám není osud lidského rodu lhostejný. Každý poskytujeme svůj souhlas sám za sebe, neboť všichni jsme bez ohledu na naši víru a postavení, za vývoj a existenci lidstva svou měrou – ZODPOVĚDNÍ!

-konec-

Další díly