PROJEKT BLUE BOOK (MODRÁ KNIHA) CHYBĚJÍCÍ PŘÍPADY

Randle Kevin

Randle Kevin

autor

16.10.2020 Ufo

Kevin Randle je v ufologické komunitě uznáván jako jeden z předních odborníků ohledně  údajného ztroskotání UFO poblíž Roswellu v Novém Mexiku v červenci  1947. V tomto článku se zaměřuje na projekt Modrá kniha a na to, co do ní nebylo zahrnuto.

---------------------------------------------------

 

Často se stává, že když pracuji na jednom projektu, ono mne to zavede k jinému projektu. Tentokrát jsem procházel seznamem případů v projektu Blue book a všiml jsem si, že mnoho hlášení bylo označeno jako „případ není zaznamenán“. Byl tam komentář, který byl připojen k pozorováním, ale samozřejmě, jeho obsah mi o případu nic neřekl. Udělal jsem si o tom rychlý přehled  a když vyjdeme z toho, že v kopii seznamu, který mám,  chybí pár stránek, a že poznámky jsou někdy nejasné a někdy se stránky dají sotva přečíst, ukazuje se nám trend, který je poněkud znepokojivý. Jak jsem to počítal, chybí víc než 300 případů.  Většina z nich má v seznamu kartičky s velmi málo informacemi a to poukazuje na to, že tehdy probíhalo jenom velmi vlažné sbírání informací o případech, anebo se lze domnívat, že ti, co pracovali na knize Blue book v průběhu let, nebyli tak pečliví, jak mohli být...

Ano, vím, co si myslíte. Ale co to bylo za případy? Prošel jsem pár mikrofilmů, abych se podíval, co bylo na příslušných kartičkách podchyceno, abych měl představu. Následně uvádím  příklady toho,  co jsem našel. 26. prosince 1956 v DeFuniak Springs na Floridě pozorovali svědci, což byli civilisté i vojáci, bílý objekt vejčitého tvaru s červeným nádechem na okraji. Byl velikosti malého grapefruitu. Zářil velmi  jasným červeným světlem, které zářilo kolem asi desetiny tohoto objektu. Byl vidět cca patnáct – dvacet pět minut. Neznámý důstojník poznamenal na kartičku k projektu: “ Souhlasím s ohlašujícím důstojníkem, že pozorování byla zapříčiněno astronomickým jevem. Přestože byla v oblasti helikoptéra a podrobnosti hlášení   pozorování naznačují, že tomu tak skutečně bylo, helikoptéra přistála deset minut předtím, než objekt zmizel. Nicméně,  čas mohl být odhadnut nepřesně. Proto je možným vysvětlením i letadlo.

Podrobnosti jsou poněkud skoupé, ale ze zprávy vyplývá, že objekt byl velikosti malého grapefruitu. Naznačuje nám to, že pozorování bylo zapříčiněno letadlem, protože v oblasti byla helikoptéra, ale dodává se, že helikoptéra přistála dříve, než objekt zmizel. Zdá se mi, že si to  trochu protiřečí. Je však třeba poctivě poznamenat, že,  když o tom případu nevíme víc a vycházíme pouze z několika řádku na kartičce k projektu, je těžké  závěr zpochybnit. Ale pak je těžké uvěřit, že jeden anebo více svědků (vydedukoval jsem, že jich bylo víc než jeden, když v podkladech bylo uvedeno, že se jednalo o civilisty i vojáky) by nedokázalo identifikovat objekt, pokud by to byla helikoptéra. U dalšího z těchto chybějících případů, které by mne ještě před pár lety byly vyprovokovaly k dalšímu zkoumání, se dovídáme, že 27. ledna  1957, poblíž Hellenburgu  v Německu řekl svědek – civilista, že  viděl objekt ve tvaru zvonu, který byl černobílý a zanechával  výraznou červenou stopou...byl pozorován pouze 3-4 vteřiny. Explodoval dříve, než se dotkl země.

Na místě, vyhrazeném pro poznámky napsal úředník: „Vše zde naznačuje, že objekt byl  bezpochyby bolid (ohnivá koule). Viz zprávy Dr. Oliviera a Dr. La Paze .” Je to pravděpodobně meteorit a i důstojník, který to zapsal, to identifikoval bez pochybností a případ byl označen jako „pravděpodobně astronomické příčiny“. Přijde mi to trochu legrační. A ty zprávy  od Oliviera a La Paze, jak se o nich zmiňoval odkaz, nebyly nikde k nalezení. Poslední případ, který zde zmíním je z Georgetownu v Massachusetts z 8. února  1957. Zdroj je označen jako civilní a pocházející od FBI (ano, jako zdroj je uvedeno hlášení FBI), což je poněkud zvláštní. Ve shrnutí se uvádí: “Jedná se o velmi dlouhou zprávu pro FBI, kde je uvedeno mnoho teorií, týkajících se létajících talířů a jenom krátce je zmíněno pozorování UFO. Několik dnů po  přečtení knihy od tzv. ufologů Scullyho a Keyhowa uviděl zdroj skupinu plavidel....“

V komentářích je uvedeno: Průkazně zjištěné je pouze datum. Záznam nevykazuje žádné hlášení o nějakých zvláštních či podivných objektech v té oblasti v uvedenou dobu. Zdroj zřejmě silně věří v létající talíře, což možná ovlivnilo jeho velmi skromné hlášení. Tento případ do značné míry ukazuje a poskytuje nám návod ohledně myšlenkových procesů projektu Modrá kniha. Hledání zahrnovalo pouze prohledání záznamů letectva v Modré knize a pokud případ nebyl v jejich záznamech, jednoduše neexistoval, přinejmenším pro ně. Když jsem v roce 2019 prohledával databáze, které jsem měl přístupné, našel jsem poznámku, která naznačovala, že to byl objekt diskovitého varu , ale zdrojem informace byly záznamy z  Modré knihy. Na kartičce není žádný náznak toho, jaký tvar měl ten objekt. Pouze zmiňuje talíře a že se jednalo o pozorování za dne. Samozřejmě, jelikož jsem měl přístup do mnoha dalších databází, provedl jsem další hledání, ale nic dalšího o pozorování jsem nenašel, tedy nenašel jsem vůbec nic. Možná v nich něco bylo, hlavně ovšem pro ty lidi, kteří se mohou dostat  novinových archivů. Zkoušel jsem Black Vault, ale ani tam jsem nenašel nic, co by se vztahovalo k tomuto konkrétnímu případu.

Musím poznamenat, že většina případů, označených jako chybějící jsou stejného typu, což znamená, že tomu, že chybí,tedy že nejsou uvedeny, nepřikládám žádný význam. Problém je zřejmě spíše nedbalost než snahy něco skrývat, protože pokud něco skrýváte, neuvedli byste to do obsahu a ještě s poznámkou, že to chybí. Když jsem provedl tento rychlý průzkum, který mi umožnil vidět jiné věci, zjistil jsem, že mnoho případů z počátečního období byly vlastně v režimu utajení.  Nenašel jsem nic s označením přísně tajné,  ale mnohé případy byly označeny jako tajné anebo s omezeným přístupem a později byly označeny jako důvěrné, když byl klasifikační systém přeorganizován. Později většina spisů nebyla tajná, pokud tam nebyl národně - bezpečnostní aspekt. To se běžně týkalo způsobu shromažďování informací, i když v případě z Beltu Montaně z roku 1967, mělo objevení se UFO nad  silami s raketami národně bezpečnostní implikace.

Významné je, že sice chybí cca. 300 případů, ale případy samotné nejsou  až tak důležité. Ukazuje to, že ti, co na Modré knize pracovali, to nebrali vážně. Došli k nějakému závěru, tedy asi jejich nadřízení došli k nějakému závěru a oni neudělali nic, co by naznačilo, že se jejich nadřízení mýlili. Napadlo mne jedno. Kdyby u nich probíhaly nějaké inspekce,  jak by vysvětlili chybějící případy? Hodili by to na své předchůdce.. anebo snad inspektoři, kteří znali všeobecný názor na UFO, chybějící případy ignorovali? Nic nenasvědčuje tomu, že chybějící případy byly tajné a z toho důvodu by asi nebyly žádné nepříjemné důsledky. Nicméně, bylo to něco, co jsem považoval za docela zábavné a  chtěl jsem se s vámi o to podělit.