PROČ AMERICKÁ VLÁDA A ARMÁDA NEMOHOU ODHALIT A NIKDY NEODHALÍ PRAVOU PODSTATU FENOMÉNU "UFO"

Hayakawa Norio

Hayakawa Norio

autor

20.06.2020 Ufo

Jsem přesvědčen, že v elitářském sektoru vlády a armády existují lidé, kteří mají tendenci věřit (přesvědčení, jež také osobně sdílím), že fenomén UFO se zdá být dočasným parafyzickým zásahem neznámé inteligence nebo neznámé vnímavé extradimenzionální entity do naší fyzické dimenze, parafyzicky se zhmotňují a prezentují pozorovatelům jako fyzický mimozemský fenomén a návštěva. Vypadá to, že jsou přesvědčeni, že tyto entity jsou ve svém plavidlu dočasně schopny – jak se zdá – ovlivnit naše fyzikální parametry, např. jejich schopnost nechat se detekovat našimi radarovými systémy.

Tito elitní úředníci se zdají být rovněž přesvědčeni, že tento fenomén je schopen se dle libosti materializovat a dematerializovat, a dokonce se i „proměnit jakoby mávnutím kouzelným proutkem“ do jakékoli podoby nebo formy (slovy nedávno zesnulého Johna A. Keela). Zdá se také, že si jsou vědomi toho, že tento fenomén v naší fyzické dimenzi nepřetrvává nijak dlouho, jen několik sekund nebo minut. To je podle mého názoru důvod, proč nikdy nedošlo k žádnému úmyslnému utajení fenoménu UFO americkou vládou, přestože se zdá, že tento fenomén existuje.

Není divu, že samotná vláda (včetně armády) byla tímto záhadným (nebo ještě lépe, klamným) fenoménem zmatena, protože nebyla schopna dospět k žádným závěrům, hlavně proto, že se tento fenomén v podstatě zdá být „paranormální“ (nebo ještě lépe, parafyzické) povahy. Je proto zcela pochopitelné, že vláda není schopna se s tímto jevem vypořádat a právem odmítá věci této povahy vysvětlovat. Nikdy neučiní žádné oficiální oznámení předčasně, totiž to, že by tento fenomén měl představovat skutečnou fyzickou návštěvu mimozemšťanů.

Zdá se však, že armáda využila takových domněnek (kdy se někteří vládní a armádní činitelé dohadují, že UFO jsou mimozemského původu) – aby i nadále vyvíjela nejrůznější zbraňové systémy – jako přesvědčivý důvod k napodobování takových technologií vycházejících z popsaného fenoménu a využívá jeho psychologických důsledků. Pointou je, že ačkoliv se zdá, že fenomén UFO existuje, nenašel se žádný hmatatelný důkaz, že nás v nějaké skutečné vesmírné lodi, ať už jakéhokoli druhu, navštívily skutečné a hmotné mimozemské biologické entity. Termín „UFO“ je zavádějící, protože stále nevíme, jsou-li to skutečně objekty nebo zda opravdu létají, totiž alespoň v tom smyslu, co jako létání chápeme (pomocí pohonného systému), jak to často zmiňuje dr. Jacques Vallée.

Není pochyb o tom, že některé vládní (a armádní) špičky věří, že fenomén UFO může být co do původu dokonce „démonický“, jakási „ďábelská“ vychytralost páchaná záludnými parafyzickými entitami, které si pohrávají s lidskou myslí. Zdá se, že existuje docela dost vládních a vojenských činitelů, kteří se k této teorii hlásí, zejména mezi těmi, kteří patří ke konzervativním evangelíkům. Na druhé straně jsou ve vládě a armádě i tací, kteří tento názor nezastávají. Ve vládních elitách tom ohledu existuje značný rozkol a propastné rozdíly. To může být důvodem, proč americká vláda a armáda nemohou odhalit a nikdy ani neodhalí pravou podstatu fenoménu UFO.

-----------------------------------------

 

O autorovi:

Norio Hayakawa žije v Rio Rancho v Novém Mexiku. Zabýval se studiem UFO více než padesát let a v současné době je ředitelem Civilian Intelligence News Service. Je expertem na nevadskou Oblast 51, několikrát se objevil jako host v rozhlasovém pořadu Coast to Coast AM a nejvíce se proslavil pátráním po UFO v Novém Mexiku a na americkém Jihozápadě.