PRAVDA SE NACHÁZÍ MEZI HVĚZDAMI (6)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

06.01.2022 Exkluzivně

Devátý průchod

Reptiliánská říše ovládala část galaxie, kterou označovala jako "PESH METEN" neboli "Devátý průchod". Jedná se o hlavní trasu pro galaktické obchodní cesty z vnějšího okraje galaxie k oblasti kolem Centrálního slunce - Alcyon. Je to galaktická verze starověké "Hedvábné stezky", která procházela Asií ze střední Číny do Evropy. Tuto obchodní cestu prošlapal Marco Polo na svých slavných cestách zaznamenaných v jeho knize. Po této cestě se údajně vydal i mladý Ježíš na své pouti do Indie. "Devátý průchod" prochází srdcem Reptiliánské říše. Morning Sky říká:

"Devátý průchod zajišťoval důležité spojení mezi Vnitřními a Vnějšími světy. Cestovatelé, ať už na obchodních nebo politických misích, se po Devátém průchodu pohybovali neustále. Cestou po "PESH METEN" se pohybovala obchodní plavidla, která převážela vzácné rudy a další zboží. Pro bezpečnost a blahobyt Říše reptiliánské královny byla bezesporu životně důležitá." Bylo tedy pochopitelné, že královna jednala svižně, když její hegemonii nad tímto galaktickým koridorem ohrožovala jiná obávaná říše".

 

Říše vlčích králů

Daleko ve hvězdné soustavě Siria, dlouho poté, co reptiliánská říše s centrem v Orionu a Draku dosáhla dospělosti a maximální dobyvačnosti, se do popředí dostal nový druh. Morning Sky jej nazývá rasou Vlčích králů. Na planetě se třemi slunci na obloze, z nichž jedním byla masivní hvězda Canis Major, známá také jako Psí hvězda, se stala dominantní rasa divokých, nelítostných lvích bytostí s prastarým psím původem, kterou Reptiliáni začali nazývat "RRR". Morning Sky říká: "Stejně jako se to stalo ve světě reptiliánů, i Svět tří sluncí brzy ovládli Vlčí lidé, zejména jedna rasa, která vešla ve známost jako 'Zlatohříváci'. Tito králové Dobyvatelé nakonec vytvořili 'Jednu světovou říši' s biliony bytostí násilně sjednocených pod praporem RRR." Co se týče bezohledného násilí, Vlčí králové daleko předčili reptiliánskou třídu válečníků. V knize Morning Sky, Per v rozhovoru se svým žáke

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.