POTŘEBUJEME NOVÝ SVĚT ZALOŽENÝ NA PRIMARIÁTU MYSLI, DUŠE A VĚDOMÍ (2)

Grosso Michael

Grosso Michael

autor

05.02.2019 Zajímavosti

Fenomén PSI

Toto je oblast lidské zkušenosti, které se naši přátelé materialisté obávají především; stačí jen jedna bílá vrána na to, aby zničila obecný výrok, že všechny vrány jsou černé. Pod tímtotitulkem máme rozsáhlou oblast lidských zkušeností - myriády bílých vran -  experimentálních, kvazi-experimentálních a spontánních, které demonstrují přednostnost/primariát mysli. Činí tak překonáním/přesahem omezení fyzické reality. Řecké písmeno "psí" (viz psyché) odkazuje na mimosmyslové vnímání a psychokinezi/telekinezi. V telepatii se vzájemně ovlivňují oddělené vtělené mysli; při jasnozřivosti vnímá mysl fyzický svět napřímo, beze smyslů; při předvídání a vhledech do minulosti se mysl zjevně pohybuje nezávisle na rutinních rozděleních času, občas zahlédne budoucnost a napřímo poznává minulost, bez vyvozování nebo paměti. Pro tyto typy zkušeností existuje spousta důkazů; stačí jen mít otevřenou mysl a být ochotný udělat si nějaké domácí úkoly, aby člověk tento předmět zvládl.9

Existuje psychokinetický neboli telekinetický aspekt fenoménu "psí". Tato část "psí" ničí představu o mysli jakožto průvodním jevu a odhaluje ji jako příležitostný super-fenomén. Pokud by měl materialismus pravdu, tak by nic, co by naše mysle udělaly, nemohlo mít přímý vliv na jakýkoli fyzický objekt nebo systém; naše mysli by byly kauzálně impotentní a jejich zdánlivé účinky by byly iluzorní. Ale to je zjevný nesmysl. Vezměte si vlastní tělo. S našimi těly provádíme více či méně nepřetržitě cílené akce, jako je řízení auta, příprava snídaně nebo hraní na housle. A pokud jde o podivnosti, tak tu máme celou oblast psychosomatické medicíny, kterou se dá doložit, co vše může mysl udělat. Chápeme, že duševní stres může na těle napáchat takou spoušť, že to může vést dokonce až k smrti. Walter Cannon psal o strach nahánějícím jevu, o smrti voodoo.10  Účinky mysli na tělo se stávají stále zvláštnějšími a neobvyklejšími. A nemají problém se vám kdykoliv ukázat. Příkladem je účinek placeba. Nevíme, kam až

Připojte se mezi
předplatitele a čtěte dál

Celý článek je dostupný pro předplatitele magazínu Matrix 2001. Podpořte tento projekt, připojte se mezi nás a získejte přístup k více než 800 hodinám videa a 11.000 článků. Více informací o registraci a předplatném získáte po kliknutí zde.

Další díly