POTOPENÉ MĚSTO THONIS-HERACLEION

Již ve 12. století před naším letopočtem uvádělo mnoho řeckých historiků zmínku o městě známém jako Thonis nebo Heracleion jako o hlavním obchodním přístavu či emporiu starověkého Egypta, který také figuroval v mnoha důležitých legendách té doby. Například slavný historik Hérodotos ve své práci Bibliotheca Historia tvrdil, že právě v Heracleionu Paris a Helena Trojská hledali útočiště během svého útěku před Menelaem v době před Trojskou válkou, a dále se tradovalo, že ve městě kdysi stál chrám na místě, kde Héraklés poprvé dorazil k egyptskému pobřeží; právě tato legenda dala městu jeho jméno. Jiní starověcí historici, jako například Strabón a Diodóros, rovněž odkazovali na město v hrstce svých spisů a jméno Heracleion je také vytesáno na Výnosu Nectaneba I., dvojici stél vztyčených kolem 380 př. n. l., která se mimo jiné zabývala daněmi z dovozu u obchodníků procházejících tímto centrem. Během staletí se město postupně stalo relativně neznámým, aniž by o něm, přibližně v době po druhém století př .n. l., existovaly nějaké zmínky. Historici věřili, že Heracleion byl ztracen v určitém okamžiku v dávné minulosti, možná zaplaven nějakou přirozenou potopou, nicméně jeho přesné umístění zůstalo po více než tisíciletí neznámé.

To znamená, že až v roce 1933, po náhodném průletu velitele RAF, se rozeběhlo pátrání, které vyneslo ztracené město zpět do popředí zájmu. Slavné staroegyptské město Thonis, jehož řecké jméno znělo Heracleion, a proto je jeho nejčastěji používaným moderním názvem Thonis-Heracleion, bylo založeno mezi dvanáctým a osmým stoletím př. n. l. a po dlouhou dobu sloužilo jako hlavní vstupní bod řeckým lodím připlouvajícím do Egypta přes Středozemní moře. Zdá se, že jeho rozkvět jako klíčového sídla obchodu i místa náboženských poutí dané oblasti se datoval od šestého do čtvrtého století před naším letopočtem. Thonis-Heracleion kdysi zabíral oblast na tehdy egyptské pevnině, přibližně devatenáct kilometrů severovýchodně od Alexandrie a na východ od Ca

Připojte se mezi
předplatitele a čtěte dál

Celý článek je dostupný pro předplatitele magazínu Matrix 2001. Podpořte tento projekt, připojte se mezi nás a získejte přístup k více než 800 hodinám videa a 11.000 článků. Více informací o registraci a předplatném získáte po kliknutí zde.