"PINE GAP" - TAIPAN MEZI PODZEMNÍMI VOJENSKÝMI ZÁKLADNAMI (4)

Pozorování UFO v Alice Springs

Skupina Kate Busterfieldové katalogizovala různá pozorování poblíž Alice Springs. Ve zkratce několik případů: táborníci viděli blikat stříbrnou kouli svítící jasným bílým světlem. Po chvíli se k ní přiblížila skupina jiných bílých světel, aby se poté opět vzdálila. V roce 1998 viděli svědci velké svítící světlo stříbřité barvy, které se posouvalo po obloze, aby později zmizelo za jižním obzorem. Během této doby došlo ke ztrátě rádiové komunikace mezi svědky, kteří disponovali vysílačkami a mezi sebou komunikovali. Současně byl spatřen shluk dalších pěti malých svítících objektů udržující tvar trojúhelníku. Jiné zdroje zase uváděly, že v roce 1996 vytvořilo 40 oranžových světel, jež na obloze postupně tvořily různorodé obrazce.

Byl také zadokumentován případ, kdy ve vzdálenosti asi 10 km od Alice Springs přistál velmi zvláštní objekt. Našla se celá řada svědků, kteří přistání sledovali. Vizuálně byl průměr objektu odhadnut asi na 14 metrů s plochou základnou a jakýmisi liniemi kolem jeho spodní a horní části. Emitované modré světlo vytvářelo kolem objektu, jenž vydával bzučivý zvuk, velmi efektní svatozář. Objekt několikrát přeletěl nad vozidlem svědků, kteří se po určitou dobu domnívali, že je těleso sleduje. Objekt pak odletěl směrem nad „Pine Gap“. Ještě ten den místní obyvatelé ještě téhož večera viděli, jak právě do „Pine Gap“ mířilo mnoho
nákladních vozidel.  

Město Alice Springs je jedním z nejsušších a nejteplejších
míst v Austrálii

Mimořádné kontakty

Jev UFO během II. světové války, i po ní, pravidelně pozorován a až do roku 1947 nebyl problém s možnými sociálními důsledky. Masivní pozorování UFO ze strany široké veřejnosti následovalo po počátečním kontaktu Kennetha Arnolda severozápadní části Spojených států. To už vyvolalo velké znepokojení u úředních orgánů. Od začátku bylo jasné, že to, co lidé sledovali, byla mnohem sofistikovanější technologie než cokoliv, co v té době bylo vyrobeno na naší planetě. Bylo tedy i logické předpokládat, že operátoři těchto strojů byli vysoce inteligentní povahy a téměř s jistotou šlo o bytosti přicházející z otevřeného Vesmíru. Postupně bylo shromážděno velké množství důkazů, včetně nalezeného vybavení, takže reálně neexistoval způsob, jak popřít důležitost takových událostí. Zjevně i z tohoto důvodu „globálně-mocenský systém“ naší planety přikročil k několika fatálním krokům:

  • Bylo rozhodnuto o systémovém utajení všech relevantních získaných poznatků včetně bagatelizace jevu UFO před veřejností se zapojením přirozeného autoritativního nástroje v podobě vědců (aby nedošlo ke zhroucení stávajícího sociálního řádu).

  • Poté bylo důležité, aby vybraní zástupci „globálně-mocenského systému“ navázali s mimozemskou inteligencí kontakt

Na pozadí toho všeho měl „globálně-mocenský systém“ zájem na možné „přidané hodnotě“ v podobě jistých technologických komponentů, které by mnohonásobně převyšovaly to nejlepší, co mohla nabídnout lidská civilizace
I když existují různé hypotézy a názory ohledně doby a místa prvního „exo-politického kontaktu“, ale objektivně řečeno není jasné, kdy přesně k takové aktivitě na americké půdě došlo. Ale informace z různých relevantních zdrojů poukazují na rádiovou komunikaci, následovanou přímými osobními kontakty mezi lidmi a mimozemskými bytostmi na počátku padesátých let 20. století. Faktem je, že SSSR a Británie se také v té době pokoušely navázat vlastní kontakty. Poté, co bylo dosaženo určitého porozumění, byly počáteční formy komunikace centralizovány ve Spojených státech a Sověti byli nápomocni až do poloviny padesátých let.

Důležitost situace vedla k utajenému založení agentury „NSA“ Trumanovým dekretem v roce 1954. Jedním z prvních úkolů „NSA“ spočíval v navázání a rozvíjení spolehlivě a bezpečné komunikace s komunitou mimozemských bytostí aktivních v prostředí naší planety. A samozřejmě zjistit o nich co nejvíce. Existují silné náznaky toho, že „NSA“ je dodnes hluboce zapletena do problematiky UFO. Přičemž jednou z hlavních aktivit této agentury je identifikace a sledování mimozemské komunikace, včetně systematického potlačování veškerých informací, které by veřejnosti potvrzovaly jejich realitu.

Tato politika je v podstatě do dnešních dnů přísně dodržována a je možná výhodnější pro samotné mimozemšťany než pro lidskou rasu. Mimozemské bytosti sledují své vlastní cíle a charakter těchto cílů je minimálně kontroverzní či rozporuplný. Mimozemské aktivityEvropě, Rusku, stejně tak jako ve Spojených státech, nebo Austrálii je v mnohém podobná. Výměnou za nějaké technologie a spolupráce v jiných oblastech provádí mimozemský faktor vlastní genetické experimenty. V podstatě mají ve svých aktivitách „zelenou“, neboť jim v nich těžko z prostředí lidské civilizace dokáže zabránit. Samozřejmě, že hovořím o frakci negativně nakloněných mimozemských vůči lidským bytostem (grays, reptiliáni, plazovci apod.).

V současné době už je naštěstí situace podstatně jiná, a to díky pozitivní intervenci ze strany „Blue Avina“, resp. „Aliance sfér“, Anunnaki Elohim, nebo „Pozemské Aliance“. Vraťme se ale k „Pine Gap“ a Austrálii obecně. Nežádoucí zasahování mimozemského faktoru do australských záležitostí začalo již koncem čtyřicátých let 20. století, tedy podobně jako ve Spojených státech. Velký problém nastal ve chvíli, když Britové začali realizovat jaderné testyjižní Austrálii s využitím raketového systému „Umera“. Aktivita UFO byla v těchto testovacích oblastech tak velká, že jaderné testy musely být vždy na několik dní opakovaně přerušeny. Elektromagnetické účinky objektů UFO byly tak intenzivní, že způsobily úplný výpadek energie ve všech testovacích oblastech.

Samotné město Umera často zůstávalo celé hodiny bez elektřiny, když poblíž proletělo UFO, a jeden zdroj tvrdí, že v několika případech došlo ze strany australské armády k pokusu o jejich sestřelení. Neúspěšně samozřejmě.  Ve skutečnosti bylo natočeno více než 16 000 stop filmu, který ukazoval různé létající objekty pohybující se nad inkriminovanou oblastí. Film byl později zaslán do Washingtonu k analýze. Ví se také o tom, že si USA a Rusko časem vytvořily vztah se dvěma specifickými mimozemskými rasami.

Nebezpečný systém "HAARP"

Technologická pomoc od mimozemců k zabránění útoků z Vesmíru

Celá řada kontaktů se postupně vyvinula do určité formy spolupráce. Z australských materiálů vyšlo najevo, že mocnosti našeho světa jsou dlouhodobě v kontaktu minimálně se sedmi skupinami mimozemských entit. Zde mám na mysli především ten mimozemský faktor, který sympatizuje z „globálním mocenským systémem“, nebo dokonce stál za jeho instalací. Dozvěděl jsem se, že existuje dokumentace z utajeného šetření, ze které vyplynulo, že před nějakými čtyřiceti lety některé z výše uvedených skupin připravovali obrovskou vojenskou operaci proti Zemi. O to více se pozemský „globálně mocenský systém“ soustředil na upevnění spolupráceprvními dvěma skupinami ET.
Existují také náznaky, že technická pomoc poskytovaná prvními dvěma skupinami přinesla obrovský skok v technologickém vývoji a svým způsobem nastartovala program „Hvězdných válek“, který se stal záhy smutnou realitou. Proslýchá se také, že na oplátku zato, že „globálně – mocenský systém“ nechal volně působit mimozemskou inteligenci v prostředí Země tím, že uchovával jejich přítomnost v utajení, poskytli technické know-how, aby zabránili budoucím válkám a nespecifikovaným invazním skupinám atakovat naši planetu. S tím do určité míry souvisí i samostatný vývoj systému HAARP, který je znám především svými destruktivními projevy na bázi působení extrémně silného elektromagnetického pole.

Ve skutečnosti lze konstatovat, že vývoj systému HAARP nikdy neměl nic společného s hrozbou ze strany tehdejšího Sovětského svazu, a to již z toho důvodu, že na vývoji tohoto programu aktivně spolupracovali i Sověti. Tyto vysoce sofistikované systémy samozřejmě vyžadovaly celosvětové pokrytí, což znamenalo instalaci celé řady operačních středisek v zabezpečených oblastech mnoha zemí světa. Do této kategorie patří samozřejmě i Austrálie, která byla a stále je ideálním místem a také je v tomto směru bohatě využívána (nebo lépe řečeno „zneužívána“). Od počátku existence byla základna „Pine Gap" spojována s tajnými vědeckými experimentyantigravitací, pohonem využívající magnetické pole. V podzemních sekcích „Pine Gap“ prý existuje aktivně sdílená spolupráce mezi pozemskou armádou a mimozemským faktorem i v současné době.

-pokračování-