OZVĚNY JINÝCH SVĚTŮ (2)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

14.09.2021 Exkluzivně

Potlačování pokročilých technologických a astronomických dat pokračuje i dnes, kdy NASA pod Obamovým vedením v roce 2010 zcela zrušila veškerý výzkum exoplanetárních systémů u sousedních hvězd. Otevřená cenzura má jediný cíl: popřít existenci oceánských exoplanet obydlených technologicky vyspělými společnostmi podobným lidem, které již v posledních několika desetiletích navázaly kontakty se Zemí. Iarganský kontaktní tým informoval Stefana o pokroku pozemského lidstva a stanovil nadcházející etapy vědomého společenského vývoje, které naše civilizace prožije v příštích staletích a tisíciletích:

"Lidská rasa žije v naprosté izolaci od ostatních inteligentních ras tak dlouho, dokud tzv. "transformační fáze Plánu stvoření" vyžaduje, abychom stejně jako všichni ostatní dokončili transformační fázi v nevědomosti o svém původu a účelu. Díky tomu si vytváříme svou individuální identitu a zároveň máme možnost rozvíjet své božské nadání tím, že využijeme své tvůrčí schopnosti a definujeme je, čímž si zasloužíme nesmrtelnost. Počet zlomků talentů není nekonečný, a tak musí přijít čas, kdy se naplní počet člověka. Až se tak stane, bude fáze transformace ukončena určitými vnějšími zásahy, které si podmaní vůli a suverenitu lidského rodu. "Plán Stvoření" zakazuje zasahovat do vývoje nevědomé rasy, a proto je nutné zasadit zde na Zemi poznání... které se jeví jako komplexní.

Začněme kompletním vědecky ověřitelným příběhem Stvoření, od stvoření času, hmoty a energie z ničeho; až po cíl stvoření Vesmíru: kosmickou integraci všech inteligentních ras v jednom všezahrnujícím vědomí, které přesahuje naše chápání. V tom je nám umožněno nahlédnout do nádherné budoucnosti, která nás čeká. Vedle toho je zde podáno velké množství informací týkajících se nás samých, našeho původu, našeho vývoje, současného procesu transformace, duchovního vývoje po smrti, našeho pověření ke Stvoření a naší budoucnosti. První bod je nejdůležitější, teprve když pochopíme proces Stvoření, a zejména proces vývoje

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.