OKULTNÍ HISTORICKÉ POZADÍ PENĚZ (12)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

15.04.2019 Společnost

Abrahámův druhý syn Ismael, byl nejstarším právoplatným dědicem s prvorozeneckým požehnáním, jež bylo součástí Abrahámovy smlouvy s „Bohem“. Ismaelova matka však byla Abrahámovou otrokyní. Jmenovala se Hagar. A tak, když Abrahamova manželka – Sára, otěhotněla, Hagar a Izmael byli uvrženi na poušť, kde ve své podstatě byli smířeni se smrtí.

Izákovo obětování

Podle legendy byli zachráněni pouze „božím zásahem“, který následně Izmaelovi požehnal s tím, že jeho synové se stanou knížaty 12-ti kmenů. Nicméně tito potomci byli také prokleti a stali podřízeni 12-ti kmenům, které měly svůj původ v Izákově genetické linii. Jistá zajímavost se dle mého názoru pojí k číslu „12“ v kontextu s tzv. „12-ti vláknovou DNA“. Je také zajímavé, že tento koncept lze vysledovat v původním příběhu o Kainovi a Abelovi. Kainova oběť „Bohem“ vedená prostřednictvím obětované úrody přijata nebyla, ale Abelova krevní oběť beránka přijata byla.

Ismael a Hagar jsou vykázáni do pouště

To způsobilo, že se Kain velmi nahněval, přičemž se rozhodl, že Abela ze žárlivosti zabije. Nyní se nad tím zamysleme. Onen „Bůh“ nejenže jasně demonstroval, že prolití krve je nezbytné pro skutečnou oběť, ale navíc se mu podařilo neúmyslně dosáhnout oběti obou Adamových prvorozených synů. Po vraždě, kterou Kain spáchal byl „označkován“ „Bohem“ speciálním znamením, které ve své podstatě, alespoň jak jsem to já pochopil, preventivně bránilo jiným Kaina z pomsty zabít. Poté proklet, byl vykázán do divočiny tzv. „země Nod“, aby zde po zbytek svých dnů byl „uprchlíkem“. Mezitím, v tom co se později Ismaelovi stalo, lze jasně vidět jisté paralely.

Ilustrovaný příběh o Kainovi a Abelovi

Později, když se Hebrejci pokoušeli uniknout ze zajetí v Egyptě, „Bůh“ se rozhodl vzít za oběť všechny prvorozené země s výjimkou těch Hebrejců, kteří obětovali jehněčí a krví pomalovali vchodové dveře do svých příbytků. „Anděl smrti“ pak tyto domy ignoroval, ale od té chvíle, byl hebrejský kmen Lev

Připojte se mezi
předplatitele a čtěte dál

Celý článek je dostupný pro předplatitele magazínu Matrix 2001. Podpořte tento projekt, připojte se mezi nás a získejte přístup k více než 800 hodinám videa a 11.000 článků. Více informací o registraci a předplatném získáte po kliknutí zde.

Další díly