ODPOVĚDI Z ANDROMEDY (5)

Anonym

Anonym

autor

12.03.2019 Chanelling

Mám takový pocit, že jsme před nedávnem byli na Venuši a Marsu kvůli nějakému výzkumu Slunce a změny klimatu uvnitř vaší sluneční soustavy. Byli jsme překvapeni, že jsme našli na Marsu osídlení reptiliánů. Konzultovali jsme to s výzkumnou základnou malých humanoidů Chithok. Říkají, že v oblasti je už téměř osm let velký pohyb reptiliánů. (Tyto informace byly prezentovány na začátku roku 2011. V tomto roce došlo hned k několika velmi významným událostem na naší planetě. Jednak došlo k vytvoření platformy "Pozemské Aliance", která se ihned postavila proti "globálně-mocenskému systému". A pak nesmíme zapomínat ani na to, že v tomto roce došlo k prudkému zesílení aktivit již přítomné "Aliance Sfér" v čele s "Blue Avian". I z tohoto důvodu se nelze divit tomu, že ke zvýšení aktivity u reptiliánských entit. Pozn. editor vydání). Protože neudržují s reptiliány žádné vztahy, nepřikládali tomuto subjektu význam. Plazi jsou suverénní rasou a mohou také zkoumat cizí kosmická tělesa, viděli jsme tu pracovat i vaše krajany. (Uvědomme si, že tato infornace pochází z roku 2011. Tedy z doby o mnoho let předcházející první skupiny informací, jež propustili insideři. Máme na mysli především Lauru Eisenhowerovou, která byla jedna z prvních, která promluvila o tom, že byla osobně přítomná na jedné ze dvou základen na kterých operují zástupci kosmického vojska "vojensko - industriálních korporací" v rámci "Tajných kosmických programů").

Podle velikosti zařízení se zdá se, že plazi mají v úmyslu instalovat na Marsu velkou kolonii. Viděli jsme mnoho těžkých nákladních automobilů a těžkých zařízení. Podle našeho velitelství reptiliáni už před několika lety informovali lidstvo o založení koloniální základny na Marsu pro komunitu Galactica. Velké město na Marsu je již prakticky vybudované. S pohonnými jednotkami, teleporty, zařízeními všeho druhu, generátory atmosféry, centrální klimatizační jednotkou, sklady a velkou obytnou zónou. Také jsme objevili rozsáhlé podzemní stavby pokryté velkými kopulemi a dalšími dvěmi rozdělanými základy a výkopy v jiných kráterech v okolí. Vaše vláda by s nimi měla mít nějakou dohodu. Určitě nebudou mít reptiliáni zájem na základně v této oblasti, pokud to nebylo dojednané s mocnými vašeho světa. Zdá se, že by základna mohla sloužit pro některé pozemšťany v období ‚špatného počasí‘ na Zemi (viz. tzv. "Alternativa 3", pozn. editor vydání).

 

Otázka: Je na Marsu atmosféra?

Odpověď: Ano. Na Marsu je atmosféra a nyní se do ní pumpuje více skleníkových plynů, aby se zvýšil tepelný efekt, radiační ochrana a atmosférický tlak. Mají plně funkční jednotku a hlavním dodavatelem plynu je zásobovací stanice Iapetus. Plyny jsou měřeny generátorem atmosféry v době teleportace. Současná aktivita naznačujemožnou přípravu pro kolonizaci Marsu. Mars je malý, snadno přizpůsobitelný současné technologii. Složení atmosféry je velmi odlišné od toho, co dnes vaši vědci uvádí. Dnes je tu přibližně 45% dusíku 37% oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého 0,1%, 16% kyslíku 1,5% argonu 0,5 dalších vzácných plynů a vodních par. Procesy teramorfingu marťanské atmosféry jsou zjevné. Možná si všimnete, že se Mars na noční obloze stává světlejší. To je způsobeno skutečností, že jeho atmosféra zvyšuje objem plynů.

 

Otázka: K čemu to všechno směřuje?

Odpověď: Je možné, že se na Marsu buduje infrastruktura, která by v případě nutnosti sloužila jako evakuační záchytná matrice pro vyvolené z prostředí vaší civilizace. Možností je však mnohem více.

 

Otázka: Pokud víš něco víc, pak to pověz přímo.    

Odpověď: Víme, že vaše vlády záměrně znečišťují atmosféru různými umělými infekčními látkami a dalšími látkami. To může způsobit řetězovou reakci dramaticky redukující faunu. To způsobí nedostatek potravin. Rostliny budou ovlivněny zvýšeným slunečním zářením. Jediná životaschopná semena pro výsadbu by měla být ta, která jsou uložena v podzemním zařízení. Nepřijímejte žádný lék, poskytovaný vaší vládou, např. vakcíny. Nenechte se vládou odvléci do žádné lokace. Nejezte manipulované potraviny, některé umělé organismy jsou odolné vaření. Každý den užijte sklenici vody s lžičkou sody pro udržení zásadního pH. Umělé organismy potřebují kyselé prostředí k fungování na bázi elektřiny. Jste ve válce, aniž byste věděli, že jste cílem. Chtějí využít příští přírodní událost jako kamufláž.. Můžou vás přesvědčit, že jste pod mimozemským útokem využitím reptiliánských lodí. Chtějí udržet armády v  již připravených podzemních základnách, aby podnikly nezbytné kroky k dokončení procesu vyčištění.

Neznáme podrobnosti o agendě vaší vlády s reptiliány, ale zdá se, že jsou v konečné fázi. V několika zemích v podzemních zařízeních pod vojenskou správou jsou tisíce hospodářských zvířat. Vláda skladuje tisíce tun dehydratovaných, mrazených a konzervovaných potravin, miliony litrů paliva a čisté vody. Všechny druhy vozidel, letadla, lodě, ponorky a všechny druhy zbraní včetně velké sbírky nových satelitů a vypouštěcích raket, stejně jako všechnu periferii potřebnou k restartování systému po opadnutí prachu ve zpevněném podzemí. Víc přímější být nemohu. Britská atomová ponorka, která se dostala do problémů má navigační systém velmi podobný jako u jaderných zbraní, někdy jsou vypnuté omylem. Vlády o nás ví a nebudou investovat do něčeho, co je neutralizováno. Mohou vznikat regionální konflikty mezi armádou a obyčejnými lidmi a samozřejmě některé národy proti jiným, zejména v oblasti Blízkého východu. (Další velmi zajímavý soubor dat, když přihlédneme k tomu, že byla interpretována již v roce 2011. Například v posledních dnech se hodně hovoří o tom, že produkce potravin je dominantně provázaná na skupinu devíti plodin, jejichž kvalita a energetická čistota je ohrožena. O problematice zakyselení organismu se hovoří již velmi dlouho. Stejně tak o možné manipulaci globáního povědomí prostřednictví holografických simulací apod. Pozn. editor vydání).

 

Otázka: Jaká je technologie umělého autoreprodukujícího se viru?

Odpověď: Tato technologie souvisí nanoovladači. Vaši vědci zkoumali nanoovladače nalezené u mimozemšťanů havarovaných na Zemi. Před několika lety dostali přístup k takové technologii od reptiliánů. My máme mnoho pokročilých léčebných postupů, které používají proaktivní nanokomponenty k vyvážení biologického systému. Komponenty na Zemi s materiálem poskytnutým reptiliány jsou mikrokrystaly, které fungují jako procesory. Dekontaminace rozkládá krystaly pomoci rezonance určitých specifických frekvencí. Zařízení mají vaše vlády. K dispozici je také krystalický implantát, který spálí nanoovladač. Fungují jako permanentní antivirus. Ve vaší atmosféře jsme identifikovali tři skupiny aktivátorů. Jeden funguje jako syntezátor hmoty,  přeměňuje organický materiál na anorganický. Roste náhodně v tkáni, vytváří neorganickou mřížku a zabraňuje pohybu svalu (MORGELONY?? Pozn. editor vydání). Další působí jako kmitočtový generátor, který umožňuje lokalizovat aglomeraci občanů. Třetí dokáže dodávat elektrické impulsy do nervového systému, které blokují signály mozku a nahrazují je náhodnými signály. Způsobují ztrátu koordinace a vizuální onemocnění, pokud jsou aktivovány specifickými frekvencemi. Bez skenovacího zařízení jsou nezničitelné. Pro své fungování potřebují kyselé prostředí. Ostatní prvky, jako je barium, oxid hlinitý jsou inhibitory dýchání. Tyto metody jsou střednědobé. Přímá konfrontace je nejrychlejší způsob, jak vyřešit problémy s vaší elitou..

 

Otázka:  Krátery Yamal a díry na Sibiři?

Odpověď: Existují zařízení, která lámou kameny ultrazvukem. Materiál je pak odstraněn z místa antigravitačně. Používají se k dělání otvorů, při výstavbě podzemních základen a k těžbě. Po umístění zařízení se přebytek horniny upraví jako kráter. Pokud by sonda  narazila, vyhodilo by to více než tisíc tun skály  a  díra by byla o míli větší.

Otázka: Víš něco o třech portálech, které se otevřely nebo otevřou na rovníku?

Odpověď: Jediný portál, o kterém víme, že existuje ve všech obývaných planetách, nazýváme 11:11. Je určen pro přenos bytostí, které odpovídají další dimenzi. Řídí ho modré bytosti. Samozřejmě jakákoli entita modrých bytostí a ryze světelných bytostí může otevřít portály do další dimenze, ale nikdy nezasahují v naší fyzické realitě. Jakýkoli jiný typ portálu je prostě dopravní bránou, tj. časoprostorovou branou, kterou se transportují lodě nebo materiál. Některé mateřské lodě mají schopnost vytvořit dočasnou bránu v kterémkoli konkrétním místě, aby se usnadnily její operace. Věřím tomu, že v těchto neurčitých časech mnoho lidí bude zkoušet předpovědět události. Pokud to nepovede k rozšířené hysterii, jsou neškodné. Lidé jsou od přírody skeptičtí. Nevěří, dokud nezažijí. Sledujte události den po dni. Informace, které vám neoficiálně dávám, jsou na základě skutečných prognóz hlášených naší flotile nebo o našich vlastních pozorováních.

 

Otázka:  11:11, co to přesně dělá?

Odpověď: Ve starověku, kdy byly tyto portály pojmenovány, bylo 11:11 zvoleno tak, aby představovalo numerický a vizuální koncept průchodu do další dimenze při setrvání stejnou bytostí a individualitou - jeden po druhém. "1" zůstane na druhé straně stejná "1". Tyto portály do další dimenze se nazývají všude 11:11, protože v jakémkoli jazyce to znamená tentýž koncept, někteří lidé mají větší citlivost nebo vnímají přítomnost tohoto portálu více než jiní. Ale to neznamená žádné bezprostřední spojení s portálem nebo něco podobného.

 

Otázka: Kouřové kruhy?

Odpověď:  Dokonalé kruhy jsou skutečně vesmírné lodě s maskovacím polem. Stává se to, když je pole velmi silné, což vede k vyzařování energie. Ionizuje molekuly vody na koncích trupu a tvoří nežádoucí kruhovou ionizaci. Je tak silná, že je prsten přichycen na pohybující se lodi jako nabitý šedý mrak. Je to jen otázka nastavení relativní vlhkosti v oblasti. Neuvědomují si, že nejsou zcela neviditelní, pokud je jiná loď nevaruje.

Otázka:  Diamantová planeta a váš vztah k diamantům?

Odpověď: Diamantové krystaly jsou extrémně užitečné. Jedno z použití je jako přirozené činidlo pro anti-karbon. Existují planety s extrémním tlakem a teplotou při jejich tvorbě, které vychladly téměř ve formě diamantů. Tyto planety nemají praktické využití pro život, s výjimkou zdroje diamantů pro průmysl. Mnoho diamantových meteorů se střetlo s několika planetami, hodně jich je ve vašem systému.  Nejsou považovány za hodnotné, protože ve všech galaxiích a pásech asteroidů je možné shromáždit velký diamantový asteroid pro průmyslové účely. Jako meteory jsou velmi nebezpečné, protože explodují při nárazu a hází kusy velmi tvrdé hmoty ve všech směrech.  

 

Otázka: Pokud můžeš, přines mi nějaký vzorek jako tvoji připomínku do mé sbírky kamenů. Hodně to ocením.  Reptiliánská základna na Marsu není náhodou v "Kráteru krupobití"?

Odpověď: Ano. Je to velké město s několika sektory a obytnými čtvrtěmi, pro správce i dělníky. Jsou zde i velké plochy zavlažovaných skleníků s různými druhy zeleniny a ovoce. Budu tě informovat. Taková věc se dlouho neutají.

 

Otázka: Znáš něco jako ‚Star Fleet‘, někoho, kdo může být Pozemský vyjednavač?

Odpověď: Kterákoli z komunit, které se tu potulují, se může nazvat Hvězdná flotila. Jakmile se stanete členem komunity Galactica, budete mít vůdce, který bude mít tuto pozici. Dnes si vaše elity myslí, že dominují zemi. Nemají s námi žádný kontakt. Pouze s reptiliány a jejich Greys.

 

Otázka: Extrémně tenké bytosti?

Odpověď: Existují humanoidi různých typů, některé rasy Orionu jsou velmi tencí. Pravidelně zkoumají vaše rostliny pro aklimatizaci. Když se ohnou, zdají se být jakoby zlomení. Jsou to divné, ale dobré bytosti.

 

Otázka: Vegetace na Marsu?

Odpověď: Jsou tu lesy některých druhů borovic. Jsou velmi odolné a adaptabilní. S rostoucím oteplováním díky generátoru atmosféry rostlinstvo značně naroste a voda se odpařováním dostane do atmosféry.  Déšť rychle upraví vzhled povrchu. (Tyto informace jsou velmi diskutabilní povahy. Pozn. editor vydání).

 

Otázka: Děti s černými očima?

Odpověď: Mám černé oči, když používám své čočky. Vaše atmosféra nás nechrání před radiací. Jsou tu rasy, které se tu bez problémů dokáží pohybovat, ale během dne musí nosit čočky. Žijí zde a studují chování a způsoby společenského života, většina z nich je z Plejád.

 

Otázka: Proč se mrtví milovaní vrací na návštěvu?

Odpověď:  Buď vnímavý. Milovaný může poslat dobré vibrace na pomoc těm, kteří jsou tady v problémech. Ale nemohou se vrátit nebo ovlivňovat tuto dimenzi. Pokud mají dostatek světla (vysokou frekvenci aury), mohou poslat pozitivní energii těm, které opustili. Pokud je v blízkosti osoba s receptivní aurou, může dokonce přepsat nějakou zprávu, která může být poslána telepaticky. Během spánku, pokud máš receptivní auru, můžeš cítit nebo slyšet jemnou zprávu, kterou ti chce někdo poslat. Představ si, že tvoje duše je vzduchová bublina, velmi tenký vzduch, který je uvězněn v těle. Když zemřeš, uvolní se. I kdyby chtěla zůstat, nemůže. Rozdíl hustoty mezi dvěma hmotami je tak velký, že bublina automaticky a bezpodmínečně objeví správné místo. Je nemožné, aby bublina znovu odplavala na dno. Mozek je komplikovaný orgán, který může hrát triky, zvláště když nejsou spuštěny všechny funkce, jako v případě pozemských lidí. Někteří lidé mohou přísahat, že to skutečně zažili, ale většina je jen film mozku, pokud se hodně soustředíte na toto téma. Pokud by tu duchové mohli být fyzicky, jsou duchem chudí Afričané, kteří vidí duchy všude, králi Země.

 

Otázka: Jsem naštvaný. Proč ztrácíte čas s takovou agresivní rasou, jako jsme my?

Odpověď: Protože mnoho bytostí vaší rasy, jako ty, je z toho naštvaných. To znamená, že na vaší planetě existují slušní a vědomí lidé, kteří za to stojí. Téměř 10% populace vaší planety je připraveno a 10 % je hodně lidí.

 

Otázka: Únosy a těhotenství?

Odpověď: Víme o mnoha hybridech Plejáďanů s pozemskými obyvateli. Ale oni jsou velmi fyzicky podobní a děti jsou normální, nebo nadnormální. V případě pokusů o hybridizaciGreys a Reptiliány v přirozeném prostředí mimo laboratoře nelze generalizovat, co se může stát. Jak jsem řekl, Země není oficiální kolonií. Podle našich znalostí neuspěli ani při vyrovnání protilátek mezi jednotlivými rasami. Pokud uspějí, budete mít jednou vnuky s tváří zcela odlišnou od vaší, ale možná mentálně pokročilejší. Budeme volně cestovat. Kdoví, jaké děti se objeví.

 

Otázka:  Můžeš něco napsat ve vaší řeči?

Odpověď:  Ano, ale již dlouho nepoužíváme psaní. Vše probíhá na menální úrovni. Naše záznamy a zprávy, včetně obrázků, se mentálně zapíší do databáze, která je k dispozici pro ty, kteří chtějí. Nemáme papír ani tužky po tisíce let. Máme fotografickou paměť a nikdy nezapomeneme, co jsme se naučili, takže nepotřebujeme písemné pokyny.  Naše procesní systémy nepracují ‚bit – byte‘. Jsou biotechnologické. Pracují s mozkovými vlnami. Máme vyryté symboly na kusy a části, stejně jako pro výrobu datových materiálů a původu atd. Mohu psát v libovolném jazyce, abych mohl komunikovat s bytostmi, které se nevyvinuly. Tato mentální flexibilita používá stejný proces, který používám s tebou. Cokoli mi řekneš, vidím jako to, co je napsáno mozkovou vlnou translatoru. Pokud mluvíš chybně, budu mluvit chybně. Objekty si takto dokážeme sdělovat ve 3D a s programováním materiálu jsme schopní mít funkci výrobku funkcí definovanou při výrobě do kompaktního materiálu bez detailů. Ale jako příteli ti něco napíšu (viz. foto níže).

Jsi můj přítel. Naše galaxie jsou sestry.

Otázka: Čím víc mluvíme, tím víc se za naši technologii stydím.

Odpověď: Zkus si představit tank v době velkého Říma, nebo nukleární ponorku v 17. století. I kdyby ji ukradli, nezkopírují ji. A to je jen rozdíl několika století. Výhodou spojení s více rozvinutými rasami je neuvěřitelná rychlost dalšího vývoje.

 

Odpověď: To, co jsi napsal, by pro Portugalce vypadalo jinak?

Odpověď: Pokud chceš napsat TY, zní to v každé řeči jinak. Nelze napsat něco univerzálně stejného. Některé slovo má mnoho významů podle všeobecného kontextu. Je obtížné sestavit slovník se všemi variantami. Pouze představa je univerzální.  Ve všech variantách je psaní jazyka extrémně zastaralé. Jen pro ujasnění, všechny vaše řeči mají mimozemský původ. Všechny rasy, které jsou zde, byly přivedeny ke kolonizaci planety podle staré dohody humanoidní komunity z různých míst několika galaxií. Všechny přenesly na své potomky dědictví nezbytné pro rozvoj, přičemž hlavním bylo písmo. Každý z nich doufal, že jejich konkrétní rasa překoná ostatní v kolonizaci a poskytne jednotný jazyk celé planetě. Ale to nenastalo. Rasy se vyvíjely na regionální úrovni a Země má k unifikaci daleko. Toto čeká na novou Zemi v příštím století. Budete mluvit pouze jedním jazykem. Nebude to současný, ale syntéza několika z nich.

Museli jsme pomáhat kosmické lodi s 307 členy posádky ze spřátelené rasy, která havarovala pod ledem na severním pólu. Teď se opravuje na základně v Antarktidě, což je jediné místo na Zemi s podmínkami pro opravy kosmických lodí, pouze dva členové posádky zemřeli. Arkturiáni pomáhají při výzkumu oceánské vulkanické aktivity. Téměř každý, kdo pracuje na základně v Atlantském oceánu 2000 m hluboko je Arkturián. Na domovské planetě mají velká města pod vodou. Jsou odborníky v oceánografii, biologii a geologii velkých oceánů a velkých hloubek. Přinesli do svých oceánů několik druhů delfínů – šedé, bílé, sviňuchy a velryby, aby jejich druh zachránili pro budoucí opětovné začlenění do již regenerovaného prostředí. Na severním pólu sbírají kril a další korýše. Někteří vědci si již uvědomují, že množství těchto savců ve vašich oceánech výrazně klesá. Celá základna musela být přesunuta na jiné místo, protože sopečná činnost se příliš blížila. Dalo nám to hodně práce, pracovalo na tom několik týmů a trvalo to mnoho dní. Přišel jsem oznámit, že se budeme vracet, ale jsme unaveni a bereme si pár dní dovolenou v naší kolonii. Měl bych se vrátit za 10 dní.

-pokračování-

 

Poznámka: Informace zde obsažené, ani zdaleka nemusí korespondovat s názory a poznatky naší redakce. Editor vydání