ODPOVĚDI Z ANDROMEDY (4)

Anonym

Anonym

autor

09.03.2019 Chanelling

Otázka:  S kontrolou atmosféry nemáte problém, ale co voda?

Odpověď: Voda není problém. V galaxii je spousta vody ve formě ledu. Jsou planety, které jsou téměř výlučně z ledu. Transport je snadný. Nainstalujeme dvě transportní brány, sladíme je a speciální zařízení led kontinuálně odesílá. Jakmile se dostane voda na planetu, už se z ní nedostane. Kdysi se udělal stejný proces i na Zemi.

 

Otázka: Naši vědci tvrdí, že vodu přinesly meteory.

Odpověď: Umíš si to představit? Proč by jen Země měla být poctěna terabiliony mokrých meteorů a ostatní planety dostávat ty suché? Tato teorie nemá žádné vědecké základy, je pouze domněnkou.

 

Otázka: Dobře. Proč vodu jen na Zem. Proč ne Mars, Uran, Venuše?

Odpověď: Vaše sluneční soustava je velmi nová, pokud jde o konsolidaci. Nejsnadněji se upravovala atmosféra na Marsu a Zemi v oblastech s nejvhodnější přirozenou teplotou pro humanoidy. Ostatní planety by vyžadovaly mnohem větší úsilí k vyrovnání. Když se rozhodli kolonizovat váš sluneční systém, byl Mars jednou z možností. Nacpali sem nějaké množství vody, rostlin a zvířat. Za pár let zjistili, že Země poskytuje větší výhody. Mars postrádal bohatství minerálů, které se nacházejí v zemské kůře. Mars má vodu v jezerech. Ale větší rezervou jsou vody v podzemních vrstvách. Jakmile se objevila první ochlazená tenká kůra, bylo rozhodnuto, že se začne kolonizace planety Země. Nacpali sem vodu a byli zvědaví, jestli bude chladnější Země dost propustná, aby ji dokázala absorbovat. Výsledky moc nevyšly a zůstalo velké množství povrchové vody. Mohli vodu odstranit, ale bylo to velmi dobré. Malá modrá planeta začala žít.

Vlastně jsem dnes přišel, abych ti dal další informace o přesunu. Tři velké lodě jsou nyní na Zemské orbitě, včetně lodě z Canis Major. Má aktivované energetické pole, takže ji nemůžete vidět, ale v určitých lokalitách můžete zaznamenat malé rozdíly v jasu v některých částech noční oblohy. Máte problémy s některými z vašich satelitů. Několik menších lodí poslali na základnu v Antarktidě. Nemám povoleno předávat informace, a ani je nemám. Možná jen pozorují.

 

Otázka: Máš nějaké novinky o pohybu cizinců?

Odpověď:  Ano. Je tu s námi osm kosmických lodí naší flotily. Pokračujeme v hlídkování a pozorování, zůstáváme v pohotovosti. Některé otázky zůstávají klasifikovány. Mohu říct, že žádná z vašich atomových střel nebude od příštího listopadu funkční. Zvyšuje se tu pohyb. Čtyři velké lodě Plejáďanů se přidaly k předchozím třem, které dorazily dříve. Velký pohyb lodí reptiliánů je hlavně nad severní Amerikou a Čínou. Průzkum se zabývá vlivem zvýšené sluneční aktivity na planetu. Do roku 2013 by se výrazně měla zvýšit sluneční aktivita, která hodně změní klimatické podmínky.  Oblasti planety Země s hustým osídlením (východ), mají větší kontrolu lodí měřících perimetr. (Tyto informace byly zaznamenány v roce 2010, pozn. editora vydání).

Monitorujeme jádro planety a také tlaky regionálních tektonických desek, abychom odhadli budoucí události. Na nějakou dobu je na Sibiři pohřbená velká nádrž, kdyby něco selhalo, další je v Mariánském příkopu v jižním Atlantském oceánu poblíž Antarktidy, kdyby bylo nutné provést drastické korekce v jádru. Jedna z kosmických lodí, která sledovala činnost vašeho slunce, byla z nezávislé humanoidní civilizace, která dělá tento výzkum pro několik galaxií, včetně monitoringu vaší sluneční soustavy. Jsou to specialisté na slunce a jejich cykly. V v hlavní lodi mají posádku 80 milionů lidí. Celá tato rasa žije na kosmické lodi. Funguje jako umělá planeta. Nemohou se přibližovat k menším planetám, protože by mohly způsobit poruchy jejich oběžných drah kvůli své obrovské hmotnosti, jsou vždy v otevřeném prostoru. Pokud se musí přiblížit, co nejméně rušivým způsobem. Komunita Galactica investuje čas a zdroje, aby se ujistila, že nová kolonie na zemi bude mít úspěch, který očekáváme. (Druh informací, který jde jen těžko relevantně komentovat. pozn. editora vydání).

 

Otázka: Jak bude "desková technologie" reagovat s jádrem Země?

Odpověď: Nejsem geofyzik, ale dokáží regulovat teplotu jádra, aby se zabránilo velké expanzi. Nejsem si jistý, jak. Funguje to. Jedná se o dlouhodobě používanou techniku, která má omezit nadměrný vliv vnějšího záření, které může vyvolat nárůst teploty a tlaku. Jsou vždy používány jako poslední možnost, aby nedocházelo k rozsáhlým katastrofám. Ale je dobré vědět, že jsou k dispozici.

 

Otázka: Rasa Annunaki?

Odpověď: Annunaki je jméno, které Sumerové dali humanoidní rase, která ve své době zkoumala tento region. Sumerové jsou potomky jedné z mnoha evolučních humanoidních větví z Lyry, která dnes  žije v  oblasti Plejád, stejně jako mnoho dalších ras, které kdysi žily na Zemi. Anunnaki dnes disponují průměrnou výškou 3,5 metru, dříve mohli být vysocí i 4 metry. Někteří zde zahynuli v bojích s dávnými rasami reptiliánů při obraně pozemšťanů. Můžete tu najít jejich velké kostry. Stejná rasa postavila starý kosmodrom Stonehenge. Nechystají se přijít do vašeho solárního systému. Mají ale velké kosmické lodě a možná jednou přijdou zpátky. Jejich zájmy jsou více než dva tisíce let směrovány na nové kolonie v Aldebaranu. Jak už jsem řekl, nejsou z Nibiru. Tato planeta nemá žádného obyvatele, když sem přišli, Nibiru se poprvé náhodně přiblížila. Nibiru nemá podmínky na osídlení. (Tak toto je velmi pozoruhodné. Toto je jeden z několika málo zdrojů, kteří velmi přesně a naprtosto zprávně informují o podstatě Anunnaki, stejně tak jako o Nibiru. Právě tato infromace byla jedna z těch na základě, které se naše redakce nakonec rozhodla tento rozsáhlý chanellingový projekt převést do čeksého jazyka a publikovat. Pozn. editor vydání).

 

Otázka: Je neděle 10. října 2010 10:10:10 důležitá pro zvýšení vibrací?

Odpověď: Jak jsem říkal dříve, v prosinci 2012 dojde k přechodu Země do nové éry. Do té doby se hodně stane, jak se mění frekvence planety. Mnoho z vás to již cítí. My o tom víme a jsme tady, protože se nepřímo podílíme. Tento proces je to součástí toho, co děláme při našich pravidelných misích zde. Na naší planetě také procházíme věky jako vy, ale v různých časech. Nyní nebudeme upgradovat. Teď je váš čas. Jako nová kolonie s příležitostí vzestupu jste pozorováni, a studováni. Až si prach sedne, budete součástí něčeho mnohem většího, nebudete mít hranice mezinárodní, ale intergalaktické.

 

Otázka: Proč byly jaderné zbraně deaktivovány?

Odpověď: Jak jsem již dříve řekl, všechny vaše vojenské instalace obsahující atomové zbraně jsou pod přísným dohledem. Plejáďané neutralizují navigační systémy všech do listopadu, ne proto, aby zabránily útoku na kosmické lodě, ale aby chránili lidi před vlastní vládou.

 

Otázka: Víš něco o chemickém složení atmosféry tvojí planety?

Odpověď: Naše planeta má atmosféru velmi podobnou tomu, co by měla mít Země. Takže 79 % dusíku, 20 % kyslíku, 0,8 % argonu, oxid uhličitý 0,05 %, 0,01 % další plyny a vodní pára. Všechny planety obývané humanoidy nebo plazy mají dýchatelnou atmosféru pro všechny rasy. Liší se atmosférický tlak. Dnes je zdejší atmosféra extrémně znečištěná a destabilizovaná. To podmínka se v příštích letech radikálně změní k lepšímu.

 

Otázka:  Mohou mimozemšťané číst myšlenky?

Odpověď: Telepatie je technika, kterou v průběhu miliónů let vyvinulo mnoho ras. S členy své vlastní rasy komunikují telepaticky méně kvalitní rasy. S jinými rasami komunikujeme telepaticky, pouze pokud chtějí. Nevyvinuté rasy jako vaše, nezískají tuto schopnost brzy. Tyto a další funkce lze rozvíjet pouze v ideálním prostředí s příslušnými vibracemi planety. My s vámi můžeme komunikovat telepaticky, ale vy nedokážete odpovědět. Takže by to byla jednosměrná konverzace. Můžeme předvídat, co si myslíte, když mluvíte, i když slovo nevyslovíte, ale nemáme přístup k vašim záznamům nebo vzpomínkám v mozku, protože nemáte schopnost povolit uložená data pro přenos do jiných mozků. Mythi (Androméďan) se vždy objevoval s  kapucí, která zakrývala hlavu mimo obličeje. Tentokrát kapuci neměl. Nemá vlasy, ale jeho hlava a obličej jsou proporcionální. Oči má o něco větší než naše a více šikmé.

 

Otázka: Budou tady z Andromedy po transformaci, aby to tu sociálně zkoordinovali?

Odpověď: Nejsem tu jako oficiální zástupce Andromedy. Andromeda má více než 240 inteligentních ras, včetně insektoidů. Ti všichni jsou Androméďané. Mohou tu být i další rasy z galaxie Andromedy. Známe mnoho dalších ras ze zdejší Mléčné dráhy, ale to neznamená, že představují celou vaši galaxii. Ano. Měli bychom být tady aktivněji v kontaktu, protože to byla volba našich vládců skrze galaktickou komunitu jako pomoc nové kolonii a dalším solárním systémům Mléčné dráhy

 

Otázka: Z čeho se vyrábí materiál vašich lodí?

Odpověď:  Naše lodě jsou stavěny v naší kolonii na šesté planetě Citka. Máme zde rozsáhlé vybavení ke stavbě lodí a stanic. Mnoho odborníků z různých ras Andromeda spolupracuje na několika projektech. Máme spoustu výměny pracovníků mezi specializovanými rasami v rámci komunity Galactica. Některé rasy jsou lepší v konstrukční technologii velkých trupů, jiné v programování, další v instrumentaci, pohony atd. Každá z nich staví své lodě podle jejich pohodlí a užitečnosti. Máme modely, které vyvážíme výměnou za suroviny a další zboží upravené podle kupujících. Používáme kovové slitiny, které patří mezi vaše hliníkové a nerezové oceli, ale s programováním molekul se úplně mění chování materiálů. Nejdůležitější položkou jsou oblasti energie, které jsou skutečnými izolačními tělesy kosmické lodi.

 

Otázka: Během incidentu NASA, tzv. "Tether incidentu", se zdálo, že jejich loď byla obklopena popruhem, nebo to byly ledové krystaly?

Odpověď: Existují neinteligentní bytosti, které žijí a živí se energií. Tyto bytosti žijí a chovají se jako vaše hydráty, pouze to dělají ve vesmíru. Jsou formou biologické plazmy. Když najdou nějaký zdroj energie, jsou přitahovány a absorbují, kolik mohou. Pokud je udeříte nějakou lodí, jednoduše se rozdělí na menší části stejné bytosti. Jsou neškodné, ale do jejich těla se dostává velké množství energie. Pulzují v kruhových tvarech nebo trubicových formacích, které se stále otáčejí. Nejblíže k povrchu se dostávají v horních vrstvách atmosféry, protože pokud zůstanou u plynných elementů příliš dlouho, pomalu se rozpustí iontovou výměnou energie s prostředím (viz. foto níže). Podobně jako s vaší inteligentní vodou, pokud se dostanou příliš blízko k pláži, klesají do písku a umírají od dehydratace. Jejich velikost je od malých míčů až po velké masy dlouhé mnoho kilometrů bezcílně se toulající temnou hmotou ve vesmíru.

Otázka: Několik civilizací v naší historii se vyvinulo a pak vrátilo zpět téměř do jeskyní. Je to cyklické, nebo se to liší?

Odpověď: Země byla rodištěm několika civilizací, které byly experimentálně posunovány kupředu zásahy některých mimozemských ras, které začaly. Tento vývoj na experimentálním základě. Rané civilizace, které zde existovaly, byly regionální. Je to, jako když se vaše komunita podílí na vývoji kmene domorodců. Ty budou vynikat proti ostatním kmenům, až budou tak odpoutaní od původního prostředí, že budou muset být integrováni do vaší společnosti jako občané v rozvoji. Izolované experimentální lokální kultury na Zemi tak byly přesunuté do rozvinutějších kolonií. Jednou takovou byla Atlantis, Sumerové a Védové. Byla to velká civilizace, která započala v oblasti dnešního Turecka přibližně před 12 000 lety civilizací Saxas. Dosáhli vysoké frekvence, všichni byli velmi pokročilí a jediný způsob, jak pokračovat v získávání znalostí, bylo přenesení do kolonie s vyšší úrovní frekvence.

To se stalo Saxům, Védům, Sumerům, Egypťanům, Mayům, Inkům, Aztékům a množství starých asijských etnik. Nyní je úplně jiná situace. Země dosáhla globalizované fáze. Takřka všechny vaše kultury mají stejný přístup k informacím a technologiím, které dosáhly prahu změny věku. Jak jsem vysvětlil dříve, ti, kteří nedosáhli správné frekvence, budou přeneseni do dvou kolonií humanoidů, které jsou pozdější, aby pokračovaly v rozvoji. Země vstupuje do rovnováhy s prostředím. Kolonie bude udržovat svou populaci více řízenou a harmonickou se zdroji planety. Čekáme na vstup Země jako na zralé kolonie v rovnováze už dávno. Stane se, i když to stojí trochu přímluvy.

 

Otázka: Je země dutá. Jsou uvnitř potomci Lemurie?

Odpověď:jižní Americe a Asii byly velké podzemní základny, ale nyní jsou zaplaveny vodou. Antarktická základna sedí na velké zlomové linii, která vytvořila mnoho podzemních prostor. Existuje zde velká základna s dostatkem infrastruktury. Její vchod je zakrytý oponou páry. Existují také některé podmořské základny, kde jsou kosmické lodě a stovky vědců. Ale civilizace uvnitř země neexistuje. Země není dutá. Legendy svědčí spíše o tom, že lodě vstupují a odcházejí. (Na první pohled ne zcela přesná odpověď, ale přesto se nám jecí v souladu s poznatky, které máme z jiných zdrojů. Naše planeta skutečně není duta ve smyslu jedné velké jednolité dutiny. Její nitra spíše připomíná stukturu "ementálu" - vzájemně propojené izolované dutiny. Pozn. editora vydání).

 

Otázka: Používáte roboty?.

Odpověď: Ano. Používáme roboty k těžké, opakující se nebo riskantní práci. Máme samostatné průzkumné jednotky, které téměř sami myslí, řeší jednoduché situace a přežijí v drsných prostředích. Když nemůžeme přistát na žádné planetě pro extrémní teploty nebo tlak, vysíláme jednotky, které jsou mentálně řízeny operátory. Používáme přilbu s holografickým 3D displejem, který má stejné zorné pole a pomocí snímačů mozkových vln řídíme všechny pohyby v reálném čase, včetně konverzace s domorodci. Je to proto, že jsme menší a slabší než vy. Mnoho generací bez tohoto vybavení muselo vynaložit příliš síly. Naopak jsme rychlejší, protože naše svalové reakce jsou pětkrát rychlejší než vaše, naše frekvence mozku je také vyšší než vaše a můžeme myslet rychleji. Ale je to jen tréning, ke kterému se snadno dostanete s pomocí nové frekvence planety a některých speciálních prvků, které můžeme poskytnout pro aktivaci mozku.

 

Otázka: Iapetus, měsíc Saturnu, nevypadá na obrázcích příliš běžně (jako hvězda smrti ze StarWars)

Odpověď: Opravdu není přirozený satelit. Jde o starobylou vesmírnou stanici, která se stále pravidelně používá. Je vlastnictvím rasy původně z vámi nazvaného souhvězdí Žirafy (Camelopardalis). Používají ji jako skladiště pro těžbu tekutých plynů a minerálů, které jsou na Saturnu hojné, zkoumají také minerály na Měsíci, protože tam mají dlouhou dobu velké těžební stroje. Exportují na různé planety. Mají portál pro přepravu materiálů, který můžeš vidět na saturnské vesmírné lodi a další identický na Měsíci (věž vysoká několik km s eliptickou koulí na vrcholu). Nikdy jsem nebyl uvnitř, ale je to dobrá společnost.

Měsíc Iapetus a "Hvězda smrti"
Věž vysoká několik km s eliptickou koulí na vrcholu.
Foto pořízené z oběžné dráhy Měsíce.

Otázka: Prý došlo v Číne k "únosu" celé vesnice?

Odpověď: Na Zemi je teď trochu anarchie. Nechtěl jsem tě strašit, ale takovéto věci se mohou stávat v růzvých částech planety, které jsou bez kontroly. Kolem Země je mnoho kosmických lodí. Některé rasy si mohou brát vzorky vašich ras do svých kolonií. Dobře ví, že jakmile se stanete uznanou rasou, nebudou moci dělat takové věci. Některé z nich mají dobré úmysly, protože rasy mají vztah k pozemskému původu a tito pozemští lidé mohou být užiteční pro genetiku jejich rasy. Ví, že mnoho lidí bude v tomto procesu eliminováno a takto zachraňují několik lidí z existujících ras ve vašich osadách. (Připomínáme, že jde o informace z roku 2010).

 

Otázka: Navštěvují nás i jiní cizinci? Jak skrývají svou identitu?

Odpověď: Existuje mnoho ras, které mají podobný vzhled. Mohou se ve vašich městech dokonale pohybovat, aniž byste si všimli, jako např. Plejáďané. Nemůžete měnit vzhled. Reptilián se vždy ukáže. Nemůže se maskovat jako humanoid a projít nepoznán.

 

Otázka: Zmínili jsi se, že regulujete zemské jádro prostřednictvím "desekové technologie". Je taková v horách Sibiře?

Odpověď: Víme o ní. Ale věř mi. Nikdy nebude mít přístup k této desce. Pokud bude narušená, klesne dalších 200 nebo 300 metrů. Přivezli ji sem roku 1848, protože vaše Slunce procházelo do roku 1860 nebezpečnou nestabilitou.  Od té doby jsou k dispozici dvě platformy, které čekají.

 

Otázka: Co přineslo Nibiru naší sluneční soustavě?

Odpověď: Nemůžu být apokalyptický Nejsem vyslanec, abych přesně řekl, jak se všechno stane, protože nevíme úplně vše. Existuje mnoho proměnných. Můžeme se připravit na možnosti. Zeptal jsi se na malou sluneční soustavu, kolidující s vaší sluneční soustavou. Měla sedm planet. Ale jednu ztratila při posledním průchodu Nibiru před 3600 lety. Srazila se s jedním z velkých měsíců Jupitera a a další dva zničila. To jsou ty části obíhající kolem Slunce mezi Marsem a JupiteremNibiru projde tímto pásmem "kosmického odpadu" a rozvíří ho mezi své ostatní své měsíce. V důsledku toho může jednoho nebo dba ztratit. Země byla taková před pěti miliardami let. Byla trpasličí hvězdou v procesu chladnutí

Z Canis Major vstoupila do solární soustavy obrovská loď. Lze ji pozorovat infrateleskopy. Je přibližně 30x větší než vaše planeta. Parkuje od Slunce ve stejné vzdálenosti oběžná dráhy Jupiteru. Tato obrovská loď může pomoci kompenzovat gravitační efekt během průchodu Nibiru poblíž Země. Pracujeme na dobrém stabilizačním plánu. Možná se ptáte, proč tato loď nevychýlí Nibiru z dráhy, aby solárním systémem neprocházela. My nemůžeme ovlivňovat rovnováhu systému tímto způsobem. Pouze můžeme minimalizovat následky. Pokud se Nibiru rozdělí, nikdo nezná následky, jako budoucí kolize s jinými systémy a další řetěz následků. A nezapomínejte na záměry vašich vlád. Sledujte váš Blízký východ.

 

Otázka: Kdo to všechno platí?

Odpověď: Všichni rádi pomohou. Komunita Galaktika má neomezené zdroje k růstu inteligentních bytostí ve vesmíru. Pokud jsou nutné nějaké zdroje pro infrastrukturu, vláda k tomu má právo ve shodě s členy komunity. Jsou různá měřítka pro váhu podílů jednotlivých komunit. S ohledem na populaci má každý jednotlivec to, co potřebuje ke svému osobnímu a profesnímu růstu. Je to individuální. Nedostáváme plat jako vy tady na Zemi, protože můžeme mít to, co chceme. Nechceme, co nepotřebujeme. Z pohledu nových kolonií, všechny dělají, co chtějí, bez myšlenky na plat. Jsme hrdí, že jsme schopní dohlížet a asistovat rozvoji sobě rovných. Nic to nevyrovná. K čemu je rozvoj a technologie, když nepomáhá rozvoji komunity jako celku? Každá inteligentní bytost musí mít příležitost dokončit integraci do vesmírného kontextu podle své kapacity.

 

Otázka: Základny v Tibetu?

Odpověď: Jak jsem říkal, bylo zde několik podzemních základen a v některých hlubokých údolích na povrchu se používají dodnes. Číňané, Tibeťané a někteří asiaté mají kořeny v cizích rasách, které na ně stále dohlíží. Nejsou tak úplně potomky, ale mají u nich původ. Kláštery a izolované vesnice udržují kontakt, jako teď dělám já, bez autorizace vládou. Základny v Tibetu udržovaly vřelý vztah místními a to dalo základ mnoha legendám. Místa s jejich základnami nazvali Shambala. Bytosti ze Shambaly pomáhali se stavbami klášterů a sídel. V horách jsou kláštery, které by i dnes bylo obtížné postavit. Mimozemské rasy, které pokračují asiaty, jsou i dnes ve vesmíru tak trochu záhadou. Vyřiď Mikeovi, že velká plejádská loď včera opustila základnu v Antarktidě a je umístěna severně od Isle of Man poblíž Anglie. Jejich další loď neutralizuje rakety na vojenské základně v jeho oblasti. Možná se o tom zmíní média.

 

Otázka: Jak dlouho žijete?

Odpověď: Máme velmi dlouhý život. Naše věda v oblasti biologie je velmi pokročilá. Žijeme, dokud se cítíme užiteční. Z pohledu pozemšťana bych měl 120 let, ale jsem mladý. Očekávání je zhruba 350 let. Naše kolonie rostou velmi pomalu, protože dlouho žijeme. Osazujeme nové kolonie, jako je ta vaše, aby bylo více inteligentních bytostí, které budou osídlovat vesmír. V tomto kontextu jste důležití. Nebojíme se fyzické smrti, protože to je jen zastávka na inkarnaci do více rozvinuté komunity. Když se cítíme starou duší, dáme se k dispozici kosmické síle a po období sebereflexe opustíme naše těla. Je to mystická zastávka kdy přecházíme z fyzické formy do duchovní, šťastní z dokončení mise.  I když dojde k nehodě, či kataklysmatu, odcházíme s klidem a radostí z dlouhého a prospěšného života. Posádky lodí, jako je naše, mají více šancí zemřít při pomoci ostatním komunitám, takže jsme velmi vážení v naší společnosti.

 

Otázka: Jaká je tvoje planeta?

Odpověď:  Moje hlavní planeta je velmi pohodlné místo. Máme vesnice po celé planetě. Ale ne velká města. Silnice jsou pouze v oblastech, kde cirkulují průmyslová automatická zařízení. Na zbytku planety neexistují, protože nejsou nutné. Naše vozy jsou levitující. Máme dostatek energii a dobře integrovanou infrastrukturu. Oplýváme rostlinami, květy a zeleninou. Máme velké farmy ovoce z různých částí galaxie, spoustu vody také ve formě přírodních a umělých moří, které jsou domovem různých druhů ryb, které jsou zpracovány na bílkoviny, kterými si doplňujeme stravu, jejímž základem je ovoce a zelenina.

 

Otázka: Fauna na vaší planetě. Máte domácí zvířata?

Odpověď:  Hlavní planeta a kolonie mají množství ryb, ptáků, malých ještěrek a mnoho hmyzu, jako jsou motýli, které opylují květiny. Aklimatizujeme typ včel z lesů Jižní Ameriky, který nebodá. Znáte je jako domorodá včela. Máme mořské savce podobné k vašim delfínům, což udržuje biologickou rovnováhu našich oceánů, máme různé druhy měkkýšů, korálů a stovky druhů tropických ryb. Nemáme zvyk ochočovat zvířata žijící v přírodě, zejména ptáci si často zvyknou žít mezi našimi domovy. Naše hobby jsou mořská akvária.

-pokračování-

 

Poznámka: Informace zde obsažené, ani zdaleka nemusí korespondovat s názory a poznatky naší redakce. Editor vydání

Další díly